Číslo 41 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s dokumentaristou.
Miroslavem Jankem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi dokumentem a mýtem

Bylo zřejmě jen otázkou času, kdy se čtenářsky oblíbené prózy mladé, několika literárními cenami ověnčené kunsthistoričky Kateřiny Tučkové objeví také v jevištní podobě. Rozměrný, v pořadí třetí román Žítkovské bohyně (2012) uvedl letos ve světové premiéře dramaturg Vladimír Fekar na Velké scéně Městského divadla Zlín, a to v přepisu tamního někdejšího šéfa, režiséra Doda Gombára.

Etnografka Dora v podání Petry Hřebíčkové

Složitá mnohovrstevnatá předloha, kombinující dokumentární faktografii s fikcí, se odehrává v blízkém svérázném regionu Kopanic, a to (s přesahy do starší minulosti) zhruba v rozmezí dvacátého století. Dramatické události zasahují i do trpkých osudů chudých vesničanů, mezi nimiž žijí tajemné, z daleka vyhledávané, avšak všemi režimy pronásledované „bohyně“ – prosté ženy-vědmy, nadané mimořádnými schopnostmi léčit, uřknout i proklít.
Gombárův monumentální, více než třiapůlhodinový večer, v němž vystupuje bezmála čtyřicet postav, lze v recenzní glose jen přiblížit. Osou poněkud redukovaného syžetu je chronologicky pojatý, tragicky končící příběh etnografky Dory Idesové (Hana Tomáš Briešťanská v pozdější alternaci s Petrou Hřebíčkovou), která skrze vlastní traumata postupně odkrývá peripetie svého rodu, poznamenaného oněmi pohansko-křesťanskými tradicemi.
Inscenátoři (výtvarnice Eva Jiřikovská, skladatel David Rotter) divákovi vhled do nelineárního, časové i místní roviny prolínajícího děje s řadou psychologicky podložených i jen načrtnutých charakterů a s výraznými hereckými kreacemi ve složitém propletenci generačních vztahů příliš neusnadňují. Realistická autobusová zastávka z první části a kolumbárium s urnami v díle druhém umožňují simultaneitu emočně vypjatých, mnohdy krutých akcí a dodávají jim metaforickou až magickou platnost. Vypovídají baladickou formou o fatálních křižovatkách mezi životem a smrtí, minulostí a přítomností. S holanovským apelem „Jakou lžíci máš, tolik nabereš“ se zlínskému hledišti nabízí jeden z vrcholů posledních sezon.

Vít Závodský, divadelní publicista

Foto Zdeněk Němec


  Srnky a letadla
  Zpěvník Jana Buriana  
 
  Ateista Buňuel se nebál...   
  Dívejte se
 
  Mezi dokumentem a mýtem
  Navštivte