Číslo 38 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s výtvarníkem.
Vladimírem Kopeckým.

 

 

 

Vladimír Kopecký

Vladimír Kopecký:
Skepse a veliký smutek vítězí nade vším…

Výstava jednoho z našich nejvýznamnějších a nejsvébytnějších sklářských výtvarníků, jakož i vynikajícího malíře a dlouholetého profesora sklářského ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, proběhla v létě v Museu Kampa. Naplno zde vyvstala autorova „obojživelnost“, o které se zmiňuje kurátor Martin Dostál, tedy dichotomie mezi expresivní vášnivostí tvorby a vůlí ke geometrickému řádu, vyjádřená ostatně pojmenováním jednoho z oddílů výstavy – Bouře a klid. Na jedné straně frenetický konglomerát rozličných výtvarných technik, technologií a materiálů – a na straně druhé uměřenost, vůle k tvarové abstrakci a čistotě. V kontrastu k asamblážovým skleněným objektům či obrazům s divokými akcenty pastózních detailů se zde skvěly geometricky vytříbené serigrafie. Kopecký patří svým dílem do světového kontextu expresivního malířství, přitom ovlivnil své studenty autorským přístupem ke sklu a návrhy k architektonickým realizacím ...titulní rozhovor >>>  Bárdarbunga!
  Zpěvník Jana Buriana      
 
  Století Lídy Baarové         
  Dívejte se
 
  Je zbytečné čekat na zázraky?    
  Navštivte