Číslo 16 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s kapelou DVA.
Bárou a Janem Kratochvílovými.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Komu pomůže záchrana indického dítěte?

Z Dánska k nám docházejí stále další filmy vyráběné podle jednotného principu: za zdánlivě ctihodnou rodinnou fasádou se skrývají těžké rozpory, často dlouhodobě se táhnoucí traumata, která jejich nositelé jen obtížně překonávají.

Bierová nabídla vztahové melodrama, které vyzdvihuje vstřícnost a vzájemné pochopení jako důležitou součást mezilidských vztahů

Tuto charakteristiku lze vztáhnout i na režisérku Susanne Bierovou. Z kin i televizního uvedení známe její Rodinné záležitosti, Bratry či Spálené vzpomínky. V neděli 20. dubna ve 22.35 na ČTart spatříme snímek Po svatbě (2006), který vznikl jako předstupeň mezinárodních, do Ameriky směřujících aktivit – část příběhu se totiž odehrává v indických chudinských čtvrtích, kde hlavní hrdina Jacob zachraňuje děti osiřelé či prostě ponechané napospas osudu.
Bierová se tentokrát nepřimkla k patologickým tajnostem jako v některých svých předchozích filmech: Jacoba (s podmračeně nehnutým výrazem v obličeji ho ztvárnil Mads Mikkelsen) jen dostihnou události z dávné minulosti. Když se před mnoha lety rozešel se svou milenkou, netušil, že jednou se setká nejen s ní, ale i s jejich dospělou, právě se vdávající dcerou. S oběma se totiž střetne u movitého mecenáše Jorgena (Rolf Lassgard), jenž se stává jedinou Jacobovou nadějí, chce-li humanitární aktivity dál provozovat. To ještě netuší, že Jorgen vznese obtížně splnitelnou podmínku.
I když režisérka rozehrává příběh, který se nevymyká z mezí obvyklosti, pozvolna spřádané motivy prozrazují výlučnost, ba výstřednost. Rozpoložení postav i události, které je sužují, dosahují extrémních rozměrů: doléhá na ně nevyléčitelná choroba, bezdůvodná nevěra i rozkmitaná citová příchylnost. Spatříme plačtivé reakce, rozechvělé dojetí i mužnou ráznost. Bierová ráda předvádí izolované, převážně verbální střety či naopak okamžiky souznění, pozvolna skládané do pečlivě poskládané mozaiky, skrze niž konfrontuje dva sociálně i mentálně rozdílné světy – jednak chudobný, zastoupený Jacobem a spjatý s indickou bídou, jednak přepychový, jak jej zosobňuje Jorgenova dánská usedlost, tak rozlehlá, že lidé v ní bydlící se nemusí ani potkat.
Převážně ruční kamera Mortena Soborga je dynamická, snaží se držet krok s postavami, ujíždí před nimi nebo je obkružuje, místy dosahuje reportážního účinu. Věnuje se – zvláště ve vyhrocených okamžicích – detailním průhledům, které se vyznačují zřetelným citovým vzedmutím.
Bierová nabídla vztahové melodrama, které vyzdvihuje vstřícnost a vzájemné pochopení jako důležitou součást mezilidských vztahů, byť přece jen v duchu pořekadla „Bližší košile než kabát“. Život není nikdy ideální.

Jan Jaroš, filmový publicista  ...záchrana indického dítěte?  
  Dívejte se
 
  
Zálety s mazanou liškou
  Navštivte
 
  V nitru beatnika? Naděje i...   
  Téma