Číslo 15 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelkou.
Alenou Ježkovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mýtus je podle mne počátek národa. Pověsti o Libuši nebo Horymírovi, které se vztahují k začátku národních dějin, jsou přece naše identita, kterou může dítě v raném věku dobře přijmout.“Alena Ježková, spisovatelka

Jak daleká cesta je od novinařiny ke knížce?

První seriózní knížku, Praha, babka měst, jsem napsala v roce 2002, když jsem byla ředitelkou PR na pražském magistrátu. Psala jsem po nocích a o víkendech. Až zpětně jsem si uvědomila, že jsem měla podvědomý psychický cíl: vykompenzovat totálně racionální práci na magistrátu něčím krásným. A tím Praha pro mne pořád je, vnímám ji pravou, tou kouzelnou mozkovou hemisférou. Ani jsem moc nepřemýšlela, jestli chci psát knihy, přišlo to ke mně samo. Až v dospělosti jsem si vzpomněla, že jako dítě jsem si napsala do deníčku: „Až budu velká, budu spisovatelkou.“ Asi to ve mně bylo, na nějaký čas se mi to podařilo přebít novinařinou.

Píšete převážně pro děti. Jak to přišlo?

Měla jsem v té době malou dceru a zjistila jsem, že některá témata je třeba zpracovat. Když jí bylo devět, přistihla jsem ji, jak brečí, že vůbec nerozumí Jiráskovi, kterého měla přečíst. Nahlídla jsem jí přes rameno ze vzdálenosti těch pětadvaceti let, kdy já četla Jiráska v pohodě, a pochopila jsem, proč ona už nemůže. Jsme o století dál. Rozčílilo mě, že náš národní mýtus je dnešním dětem blokován nevhodným, pro ně nesrozumitelným, řekla bych obrozenským zpracováním, a říkala jsem si, že to přece musí jít i jinak, že to není tak těžké. Ale asi půl roku mě zadržovalo, že bych měla „upravovat“ zrovna Jiráska.

Váš autorský start začal u dcery. Jak pokračoval?

Já k tomu vážně přišla jako slepý k houslím; sledovala jsem školní léta svého dítěte a zjišťovala, co všechno tu chybí. Třeba současná knížka pro děti o Praze, nebo pověsti. Bylo mi jasné, že dítě lépe pochopí například zeměpis, když se mu vyprávějí pověsti o hradech a zámcích... A od toho je už jen krůček k historii. Například Přemyslovce si dítě snadno splete s Habsburky, protože se to ve škole učí nazpaměť, nikoliv podle smyslu. A tak jsem napsala Příběhy českých knížat a králů. Snažila jsem se cíleně pomoci škole a to mi dalo jednou provždy nálepku spisovatelky pro děti, která se zajímá o historii. Ale to zaškatulkování mi nevadí. 

Převyprávěním bájí, pověstí nebo třeba bible se zabývali i jiní čeští autoři: Olbracht, Durych, Petiška, Cibula... V čem jste jiná?

Ani nevím. Pracuji s pověstmi po svém a dělám to dost instinktivně. Přitom je důležitá aktualizace – já vím, je to ošklivé slovo, ale má smysl, protože pověst je emocionální příběh, a skrze emoci i skrze příběh dostane dítě vztah k dané době i místu. Když pojede na hrad a nikdo mu o něm nepoví příběh, bude to pro ně jen barák. Ale když mu řeknou, že tam kdysi strašilo, že tam chodil bezhlavý rytíř, už se tam vrátí s jiným pocitem. Vnímám to jako jakési probuzení místa. 

Jak volíte „své“ pověsti?

Výběr souvisí se současností. Jsou například lokality, které už zanikly, třeba pražské Podskalí – dnes je velmi obtížné si představit, že to byl vorařský přístav. Za mého dětství to ještě tak obtížné nebylo, ale jsme o padesát let dál. Je tedy třeba vybrat ty pověsti, které lze umístit do existujících lokalit. Samozřejmě musím volit i jiný jazyk a kratší rozsah – žijeme v rychlé realitě, dítě už nemá trpělivost číst pětisetstránkovou knihu. Naučilo mě to psát úsporněji. Jeden příběh na stránku nebo na dvě. Už to není to zdlouhavé vyprávění jako třeba v Cibulových pražských pověstech. I když, pravda, Václav Cibula byl pro mé dětství nejlepší. A vždycky bude.

„Svým psaním jsem se cíleně snažila pomoci škole a to mi dalo jednou provždy nálepku spisovatelky pro děti, která se zajímá o historii. Ale to zaškatulkování mi nevadí.“

Je něco jako „národní mýtus“ důležitý i dnes?

Myslím, že ano. Podle mne je to počátek národa. Pověsti o Libuši nebo Horymírovi, které se vztahují k začátku národních dějin, jsou přece naše identita, kterou může dítě v raném věku dobře přijmout.

Není to pro něj už vzdálené?

Není. Nedávno jsem si to znovu uvědomila při návštěvě české školy v Berlíně. Jmenuje se Mateřídouška, vyučuje jen o víkendech a chodí tam české děti nebo děti z národnostně smíšených rodin, jejichž rodičům záleží na tom, aby nezapomněly češtinu. Velice mě dojímalo jejich vlastenectví. Ty děti znaly leccos z dějin, věděly, že máme ve znaku lva, uměly zpívat písničky. Mýtus důležitý je a pro děti je to první, vhodný a možná nejhezčí způsob, jak vnímat identitu národa. 

Z historie poněkud vykročila knížka o malém vietnamském chlapci Dračí polévka. Jak jste přišla k tomuhle námětu?

Ke svým tématům přicházím skoro vždycky zvenčí. I tentokrát to bylo ve spojitosti se školou: na besedách o mých knížkách jsem viděla dost malých Vietnamců, chytrých, s dobrou češtinou, ale bylo evidentní, že je ostatní děti podrobují lehké šikaně. Hlavně na vesnicích či v malých městech je to skoro na denním pořádku. Myslím, že to děti chytají od rodičů, samy by si to nevymyslely. Latentní rasismus u nás existuje, i když se to tak vždycky neoznačuje. Při té příležitosti jsem si uvědomila, že pro děti ještě snad nevyšla žádná knížka o Vietnamcích. Přitom si myslím, že je docela dobré, když se děti dovědí, že vietnamská kultura je stará pět tisíc let. 

Jak jste se od pověstí dostala k sakrálním tématům a ke klášterům?

Nejdřív jsem se dostala ke klášterům, na těch jsem pracovala léta a paralelně psala jiné knihy. Třeba České nebe, knížka o našich světcích, je v podstatě „vedlejší produkt“ klášterů. Přišlo mi, že se o nich obecně málo ví. 

Přitom jste se náboženstvím do té doby nezabývala.

Ale já myslím, že to je právě skvělé! Mohla jsem se potkat se světci jako s postavami, protože v historii národa reálně byli, ovlivňovali ji. Snažila jsem se k nim najít takový přístup, který bych byla ochotna sama akceptovat. Aby tam bylo hodně informací, ale zároveň určitá úcta. Aby bylo znát kulturní povědomí a kontext s dobou. A taky aby mi to osobně „sedělo“.

Co nového je dnes ještě možno říct o světcích?

Vždycky budu vnímat jiný kontext než katolík nebo vůbec věřící člověk. Nezabývala jsem se tím, co je ve světcově životě kanonické nebo závazné pro věřící, zajímaly mě jiné momenty. Třeba že Anežka Přemyslovna přebývala v klášteře, a přesto držela pevně v rukou otěže vlády Přemyslovců. Nebo že si dopisovala s papežem... Oslovily mě i jejich lidské vlastnosti, obrovská pokora – třeba zrovna u Anežky, princezny z jednoho z nejmocnějších evropských vládnoucích rodů, která vstoupila do řádu, kde měla žít do smrti jako žebračka. Svědčilo to o její zralosti duše. Věděla, že to je řešení nejen pro ni, ale i pro ostatní svět. Světci jsou výlučné postavy české historie. Kupodivu v zahraničí jsou někteří víc uctíváni než doma. Například svatý Vojtěch je tu dost opomíjený, a přitom je to nesmírně inspirativní postava.

Od narození žijete na pražském Starém Městě. Má to vliv na vaše psaní?

Pro mne to je stěžejní vliv a obrovská přitažlivost. V dětství jsem byla hodně introvertní, bloudila jsem mezi zdejšími stavbami, sochami, kostely, upínala jsem se k nim. Tehdy to bylo všechno zavřené, tiché a mlčící, což umocňovalo atmosféru. Chodila jsem do školky vedle Anežského kláštera, do školy v Dušní ulici na místě, kde stál kdysi klášter cyriaků, naproti byli milosrdní bratři. Všude kolem spousta klášterů a chrámů.

Odtud tedy téma klášterů?

Možná, ale spíš je důvodem historie. Když totiž člověk zpracovává dějiny, stále naráží na nějaké kláštery. Je to všechno vzájemně spjato: dějiny se nedají vnímat bez církve, bez svatých, bez sakrálních staveb.

Co vám dalo putování po klášterech?

Hodně mě to naučilo, rozvinulo, lidsky utvrdilo v osobním směřování, ve způsobu života, jaký vedu. Setkala jsem se s lidmi, kteří žijí skromně, s pokorou, o něco usilují, nepochybují o hodnotách.

Téma se vám zřejmě rozrůstá...

Ano, původně jsem chtěla udělat jednu knihu. Měla zahrnout dvanáct nejznámějších řeholních řádů, jejichž názvy zná i ten, kdo se o ně nezajímá. Ale z těch dvanácti se mi do první knihy vešlo jen šest. Zachytila jsem tam ovšem celkem šedesát míst s kláštery, i zaniklými, jsou tam krásné fotky, rozhovory s řeholníky i dalšími lidmi, kteří v klášterech žijí a starají se o ně. Na knize jsme s fotografem průběžně pracovali pět let. První dva tři roky jsme potřebovali jen na to, abychom se do tématu dostali a začali ho aspoň trochu chápat. Přece jen nejsem katolík, nebylo pro mne snadné pochopit hloubku víry. Ale říkala jsem si, že to je vlastně dobře, že sama na sobě budu zkoušet, kam až se dá zajít. Já vlastně psala hlavně pro čtenáře, kteří nejsou věřící. Paradoxem je, že dnes je ta kniha populární hlavně u věřících.

Agáta Pilátová, publicistka

Foto Tomáš Vodňanský

Kompletní verzi interview najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas, vychází 31. 3.  S dospíváním nejsou žádné žerty  
  Dívejte se
 
  
Jak hladí Němec     
  Pořiďte si
 
  Jsou dobří – ale pro koho?   
  Téma