Číslo 13 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s herečkou a zpěvačkou.
Hanou Holišovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Nežil jsem nadarmo! Jsem ztracen!

Vltavský Páteční večer (28. března ve 20.00), který ke stému výročí narození českého spisovatele Bohumila Hrabala (28. března 1914) připravili rozhlasový redaktor Miloš Doležal a autor těchto řádků, přináší poněkud netradiční úhel pohled na „stoletého“ spisovatele. Jiný, než jaký nabízejí Menzelovy filmové adaptace nebo tradované klišé o hospodském vypravěči, pábiteli či mrzutém „kočičím“ spisovateli z Kerska.

„Psaní je obrana nejen proti nudě, ale psaním se člověk nějak léčí z melancholie. Já kdybych nepsal, já kdybych si nedělal ty moje marginální poznámky, tak si snad hodím mašli.“

Základním motivem, který celým pořadem prostupuje, je vyptávání se na základní otázku: Proč vůbec psát? Měrou textu není formální ani faktografická dokonalost spisovatele, není důležité, „co“ a „jak“ psát, ale ono primární „proč“ psát. V čem vlastně prvotně spočíval, jak se vyvíjel a končil, kde byl onen impulz či důvod Hrabalova psaní?
V posledních letech života si Bohumil Hrabal v jednom svém textu povzdechl: „Celé to moje psaní posledních let je jako gestická malba, člověk má pocit, že psaní do stroje je rychlý pád ze skály, zážitek těsně před smrtí utopením, které skončilo zachráněním.“ Jako by tak Hrabal navazoval na svůj dávný výrok: „Psaní je obrana nejen proti nudě, ale psaním se člověk nějak léčí z melancholie. Já se každý den musím dát dohromady, já se vlastně od svého dětství jen a jen dávám dohromady. Já kdybych nepsal, já kdybych si nedělal ty moje marginální poznámky, tak si snad hodím mašli.“
Jenže když bylo Bohumilu Hrabalovi dvacet let, když začal psát „pro radost z psaní, pro jistou euforii“ své první verše, vnímal počátek své tvorby jako milostnou literaturu. Postupně se však z psaní veršů poezie vymanil, přešel k prozaickým textům, novelám, z Bohumila Hrabala se zrodil uznávaný a slavný spisovatel.

Bohumilu Hrabalovi bylo dvacet let, když začal psát „pro radost z psaní, pro jistou euforii“ své první verše. Postupně se však z psaní veršů poezie vymanil, přešel k prozaickým textům, novelám – z Bohumila Hrabala se zrodil uznávaný a slavný spisovatel.Světlo a stín duše

O Hrabalově poetice, jeho vnitřním i vnějším hovoru, sebezáchovném aktu psaní a smyslu literárního díla v pořadu promluví literární teoretik Milan Jankovič. Jiný úhel pohled na Hrabalovu osobnost můžeme zaostřit skrze jeho od dob vysokoškolského studia setkávání se s filozofií, s metafyzickými koncepcemi světových myslitelů od Platonovy ideje přes Spinozu, Leibnize až po Kanta a Schopenhauera, vyptáváním se na věčnou otázku, co – respektive kdo – je Bůh. „Ten Bůh je ve mně,“ odpovídal Hrabal na dotaz novináře na konci osmdesátých let. „Ne že by to byl Bohumil Hrabal, ale uvnitř své duše doslova cítím, že jsem spřízněn s něčím, co je vyšší, než jsem já, co má vyšší náboj, co je transcendentní a směřuje to vždycky metafyzice. Čili je to jisté dobro, které vykonává tak malinký pokrok ve světě, a přeci člověk v ně věří. Bůh je dobro. Problém ovšem je, proč používá i zla. Ovšem to je světlo a stín.“ Průvodcem tohoto vyptávání se na svět a jeho smysl bude filozof Josef Zumr, kterého s Hrabalem pojilo blízké osobní přátelství a také domek, který měli manželé Zumrovi v ulici Na hrázi v Libni, nedaleko tehdejšího Hrabalova bydliště.
Pozoruhodný je Hrabalův pohled na ukřižovaného Krista, jak jej nalézáme v existenciální povídce Kain z roku 1949, která se stala předobrazem pozdější novely Ostře sledované vlaky. A hlas Bohumila Hrabala uslyšíme v unikátním archivním zvukovém záznamu při rozpravě s farníky na faře v Libici nad Cidlinou z roku 1981. Svůj názor na církev a její představitele Hrabal však ladil obvykle do lehké ironie, o čemž svědčí popis „úsměvných“ výkonů pana děkana v knize Krasosmutnění.

Na vrchol prázdnoty

Dvojdomost Hrabalova tvůrčího nadání, tedy spisovatelovo výtvarné vidění světa a básnické vnímání výtvarného, se v Pátečním večeru pokusí ozřejmit historik umění a Hrabalův spolustolovník František Dvořák. Naopak slavný italský bohemista Sergio Corduas, který se zasloužil o prvé Hrabalovy překlady a vydávání jeho knih v Itálii, připomene jazyková úskalí při překladu spisovatelova díla. Nebude chybět ani historka – Hrabalovo setkání se slavným italským režisérem Federicem Fellinim v jeho ateliérech v Římě v roce 1988. A na svá setkávání s Bohumilem Hrabalem v Libni padesátých let zavzpomíná – přímo na autentických místech ulice Na hrázi – básník Stanislav Vávra.
„Když jsem začal psát, tak jen abych se naučil psát. Teď ale tělem a duší teprve vím to, co mne učil Lao-c’, že nejvyšší je Uměti neuměti. Teď jsem dosáhl vrcholu prázdnoty a tím i podstaty,“ říkal Bohumil Hrabal v posledních letech života, kdy přes svůj psací stroj v Kersku – tak jako výčepní v hostinci na výčepní stolici, když dojde pivo nebo nastane zavírací hodina – přehodil bavlněný ručník. K psaní se už Bohumil Hrabal nikdy nevrátil.

Tomáš Mazal, publicista  O berlích    
  Zpěvník Jana Buriana
 
  
Útěk nic nevyřeší...
  Dívejte se
 
  Nežil jsem nadarmo! Jsem...
  Téma