Číslo 6 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s klavírním virtuosem.
Jefimem Bronfmanem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Sex jako potěcha i prokletí

Ve dvou odděleně promítaných dvojhodinových dílech pojednal Lars von Trier své nejnovější dílo Nymfomanka – a to ještě úvodní titulky upozorňují, že k divákům se dostává cenzurovaná a zkrácená verze, s níž sice režisér souhlasil, ale nepodílel se na ní. Jistě se na tvůrce opět snesou výtky, že si pohrává s pornografickými prvky, když do vyprávění zařazuje explicitní záběry na spojené genitálie i rozličné sexuální praktiky. Jenže těžiště výpovědi vůbec netkví v těchto pro někoho snad pohoršlivých záběrech. Jádro příběhu se soustředí na bezbřehá nutkání ženy ovládané (nebo přímo prokleté?) ustavičnou potřebou sexuálního vybití.

V mladé „aktivní“ Joe poznáváme vskutku přitažlivou a jakéhokoli studu zbavenou Stacy Martinovou, jako zestárlou ženu ji ztvárnila Charlotte Gainsbourgová

Osm kapitol ze života lačné Joe

Nymfomanku režisér rozčlenil do celkem osmi kapitol, v nichž přibližuje hrdinčinu sotva záviděníhodnou existenci. Na počátku ji náhodný chodec nalézá zbitou, zkrvavělou, jak bezvládně leží na rozmokvané dlažbě, a odvede ji do svého bytu, aby se zotavila. Vyslechne pak její celoživotní osudy, které přitom prokládá vlastními postřehy, sexuální náruživost spojuje s jinými lidskými aktivitami, ať je to rybářská vášeň, kdy sbírání sexuálních partnerů připomíná lov ryb, soustavu následných Fibonacciho čísel, nebo se jedná o přísná pravidla panující v klasické hudbě.
V druhém dílu si pak vyslechneme třeba výklad o rozdílech mezi pravoslavím a římskými katolíky. Není divu: dívka se jeví jako mnohými znalostmi naprosto nedotčená, nanejvýš lačnost svého přirození připodobní neustále se otevírajícímu vchodu ve velkoprodejně.
Nymfomanka Joe (v zestárlé ženě poznáváme Charlotte Gainsbourgovou, mladá „aktivní“ léta jí propůjčila vskutku přitažlivá a jakéhokoli studu zbavená Stacy Martinová) se noblesnímu, chápajícímu a od předsudků oproštěnému Seligmanovi (Stellan Skarsgard) svěřuje se svými celoživotními zážitky. Muž jako by zastupoval roli zpovědníka a přeneseně snad i hrdinčina otce v jedné osobě. Záhy si uvědomíme, že oproti Joe zastává protikladnou, posléze i jím samým potvrzenou asexuální pozici, kdy veškeré vědomosti o intimitách má vyčtené.
Až živelnou potřebu milenců Joe dokládá množstvím epizod záměrně zbavovaných sebemenšího moralizujícího ponaučení (případně jdoucí proti němu), které se liší i žánrovým naladěním. Jsou rozklenuty od satiry, kterou lze spatřovat ve vlakových výjevech, až k melancholickému loučení s umírajícím otcem. Ve druhé části, která ukazuje, jak Joe stále silněji podléhá své vášni, zděšena vyhasnutím sexuální slasti, nalezneme kapitoly jak bizarně směšné, tak plné násilí, ať se již děje téměř rituálně, nebo naopak v impulzivním, o to však brutálnějším zkratu.

Panna Maria? Spíš nenasytná Messalina

K bezmála groteskním výjevům patří hádka dvou svlečených černochů, kteří se nedokáží shodnout na jejím sexuálním „opracování“. Naopak touhu dospět k orgasmu pomocí pečlivě dávkované bolesti provází téměř odosobněné počínání vybraného muže. V toku událostí, herecky pojednaných až jakoby odosobněně a v povahokresbě bezbarvě, promžikne parodované melodrama, vyhřeznuvší zejména s příchodem manželky ženatého muže, jenž se i s kufry k dívce nastěhoval.
Dočkáme se svérázných představ, které lze vnímat jako blasfemii náboženských předobrazů – vize, kterou mladinká Joe při sebeukájení prožije, neodkazuje ke zjevení Panny Marie, nýbrž spíše k sexuálně nenasytné Messalině, také nymfomanické manželce římského císaře Claudia. Trier si dokonce dovolil volně citovat pověstnou úvodní sekvenci ze svého Antikrista (s touž Händelovou operní árií), kdy malý rozespalý chlapec vyleze z postýlky a kráčí k otevřenému oknu, zaujat nenadálým ruchem a zvenčí dopadajícími světelnými záblesky.
I nyní se von Trier vystříhává zaujetí jakéhokoli stanoviska – pod zdánlivě skandálním zevnějškem se ovšem skrývá upozornění na nejednoznačnost dění, což si režisér vyzkoušel už v dramatu Prolomit vlny (rovněž členěném do kapitol), kde hlavní hrdinka podstoupí sebeobětování své pověsti a posléze i života, aby zachránila milovaného muže.

Vize, kterou mladinká Joe při sebeukájení prožije, neodkazuje ke zjevení Panny Marie, nýbrž spíše k sexuálně nenasytné Messalině

Nymfomanka vykročila ještě dál, protože zde nějakou polehčující okolnost už nenalezneme. Čestně se tak řadí mezi díla, v poslední době bez zábran zkoumající taje ženské sexuality. A vznáší dotaz, jak má člověk naložit se svým zaměřením, pokud přeroste únosnou mez. Zazní postřeh, že třeba takový pedofil, pokud svá nutkání udrží na uzdě a žádnému dítěti nikdy neublíží, by si zasloužil vyznamenání.

Jan Jaroš, filmový publicista

Foto Aerofilms/Christian Geisnaes  Jak celý život vzdorovat...
  Dívejte se
 
  
Fenomén jménem Karel Kryl
  Nalaďte si
 
  Sex jako potěcha i prokletí
  Navštivte