Číslo 38/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem a moderátorem.
Markem Ebenem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

La Grace na vlnách východních moří

Sledovat velkolepou stavbu historicky první české plachetnice La Grace českými nadšenci bylo jako sledovat velkofilm na plátně kin. Nic nechybělo: chlapská práce, nadšení, humor, napětí, vztek, slunce, déšť, občas se vynořila ženská ruka. Proč tolik dřiny a emocí? Pro radost, že něco vznikne. Něco mimořádného. Víc prozradí následující řádky, ale především rozhlasový dokument La Grace autorky článku, který 22. září ve 22.00 odvysílá Dvojka Českého rozhlasu.
Prvního prosince 2010 je v Káhiře, na rozdíl od zasněženého vídeňského letiště, letní počasí. Letadlo mělo zpoždění a předpůlnoční autobusy nejedou. Zato taxikáři se mohou ukřičet. Dan Rosecký se tady vyzná. Jako spolutvůrce brigy La Grace létá do Egypta neustále. S dalším společníkem a také mecenášem lodi Petrem Tannerem usedáme do auta a ujíždíme směrem Suez. Sto čtyřicet kilometrů je silnice lemována pouličními lampami. Auta nesvítí. Jezdí příšerně rychle, předjíždějí zprava zleva, troubí. Typická jízda, dozvídám se. Kolem druhé ranní taxík směle zahýbá ze silnice na hliněnou pláň a staví. V dálce se tetelí obrysy lodí. Klopýtáme rozrytou hlínou. Staveniště. Ve tmě vykukuje stěžeň našeho cíle. V hvězdné noci se La Grace skví jako šperk mezi cetkami.

La Grace, replika první české námořní lodě českého mořeplavce Augustina Heřmana, konečně na moři>

Čtvrtek 2. prosince

V sedm ráno píská kapitán a duchovní otec plachetnice Josef Dvorský nástup. Vlajka La Grace jde nahoru. Arabové natírají boky. Čeští dobrovolníci zalévají spáry, dokončují elektroinstalaci, vkládají zátěžové cihly do podpalubí. Upřesňuje se spuštění lodě na vodu a muslimský obřad – úlitba bohům, aby loď plula bez nehody. Zbývá domluvit oběťní zvíře. Večer pro něj jedeme do půlmilionového Suezu. Kapitán Dvorský vybere berana. Pak procházíme městem. Tržiště, ať pod nebem, či zastřešené, se vine celým středem této městské čtvrti. Tady se odbývá veškerý společenský život. Mezi obchody se tísní otevřené čajovny, muži sedí, pijí a povídají. Tradiční oblečení střídá evropský střih kalhot a košile. Ženy ale tradice neporušují. Vidíme jen krásné hnědé oči. Nakoupit tu lze všechno, od látek po plastové kelímky. Pekárenské zboží vystavují v ošatkách, zdá se, že si libují ve smaženém těstě. Stavebně je město mladé. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století bylo zničeno válkou s Izraelem. Možná proto jsme viděli velké rozdíly mezi městem a jeho okrajovými čtvrtěmi – polorozbořenými domky, neutěšeným okolí, chudobou.

Pátek 3. prosince

Když procházím loděnicí, La Grace září jako půvabná žena. Arabští dělníci mají neděli a nepracují. Všechny ruce Čechů šmirglují, leští, utěsňují, kontrolují takeláž. Sešli se tady lidé různých zaměstnání. Pilot a manažer pražského letiště Tomáš, stavební inženýr Petr, geolog Viki či správce nemovitostí Honza, Vladan, expert na paintball, konzultant evropských fondů Dan, elektrotechnik, překladatelka a další. Loď musí být na zítřejší slavnostní sjezd do vody připravená. Začíná kontrastovat s loděnicí. Všude nevzhledný písek, kusy dřeva. Také přízemní podlouhlá budova. Modlitebna, nahrazující mešitu. Špinavé praménky, stopy po dešti, zdobí kdysi bílo-tyrkysovou zeď, mezi dvěma okny fasády namalovaný šestiboký minaret. Uvnitř prázdno. Moje zvědavost nekončí vyhnáním z míst určených jen pro muže. Odcházím právě včas, po cestě se blíží egyptští řemeslníci.

Sobota 4. prosince

Vstáváme v šest, v sedm přijdou arabští dělníci a začnou přípravy ke spuštění lodě na vodu. Replika první historické lodi, již v 17. století vlastnil český mořeplavec Augustýn Heřman a která zahájila historii českého námořnictví, je postavena a připravena k vyplutí. Bude to napínavé... Slunce příjemně hřeje, Dan Rosecký a Viktor Neuman zavěšují kotvu, kamarád zvaný Kocour vyrábí schůdky. Na moři po nich budeme scházet do člunu, který nás převeze na břeh. Ostatní uklízejí palubu a upevňují vše v podpalubí. Monika Dvorská, která sice vystudovala učitelství, ale už několik let zastává funkci profesionální manželky kapitána a kuchařky, zabezpečuje hrnce proti odkutálení. Její pětiletý syn Filip už netrpělivě vytahuje historický třírohý klobouk. Kolem desáté hodiny zakládají dělníci oheň. Plané moruše a kafrovník, zbytky ze stavby La Grace. Oheň je určen bohům. Jakmile se loď pohne směrem k moři, začne muslimský obřad obětování. Přivážejí berana. Rohy zatočené jako na obrázcích v pohádkách, černý jako čert, rychlý stejně. Vysmekne se a uhání k moři. Houpe se na vlnách. Než je obětován, stačí uschnout. Překvapí návštěva z české ambasády – neodolali ojedinělému projektu českých nadšenců. Egypťané posouvají brigu co nejblíž k moři. Táhnou ocelová lana. Zezadu tlačí obrovský buldozer. Až přijde příliv, měla by mít loď dostatečný ponor. Jinak by čekala další měsíce.

První ozvy srdce

Hurá, hnula se, jede! I když zatím po břehu. Z podpalubí vybíhá Vladan a volá: Pojď sem, něco ti ukážu! Lezeme na špici a tiše sedíme. Bum, bum, bum, ticho a znovu. Jako ozvy srdce. Ozvy prvních vln na přídi La Grace. Obřad obětování bohům pro plavbu východními moři bez nehod může začít. Všichni oblékáme námořnická trička. Egypťan podřeže berana rychlým pohybem a krev nechává vytéci na podložku. Kapitán Josef Dvorský a jeho manželka obtiskují ruku namočenou v krvi obětovaného zvířete na příď lodě. Přípitek a opět do práce. Maso upeče místní kuchař během odpoledne a rozdá ho dělníkům. Arabové ještě několikrát překladkují ocelová lana. Loď stojí. Napůl na pevnině, napůl na vodě. Je příjemná vlahá prosincová noc. Ve tmě pojídáme obětního berana. Čekáme na příliv. Druhý den ráno je neděle. Pod námi voda, briga stále stojí, hladina moře má kulminovat kolem poledne. Každý má své místo. Je nás devatenáct i s kapitánem, počítaje v to jedno dítě. Na snídani přicházejí všichni v pruhovaných námořních tričkách, slavnostní historické oblečení čeká, až plachetnice majestátně vpluje na moře. Chvilku se vzpomíná, žertuje. Kapitán otevře tajemství. Když plachetnice brázdila vody Karibiku sedmnáctého století jako obchodní loď, jmenovala se La Grace, ale když si její kapitán oblékl šaty korzára, jméno se jednoduchou přesmyčkou změnilo. Hádáme názvy, ale žádný není správný. Proberou nás až hlasy pod lodí. Přijíždí tažný člun. Voda pomalu stoupá, musíme se dostat na moře. Srolovat plachty. Připevnit se tažným lanem ke člunu před námi. Zezadu nás stále tlačí buldozer. Vysílačka propojí kapitána s člunem a břehem. Člun spolu s buldozerem opatrně zabírá. Lano je napnuté, stejně jako ruce kluků. Loď se konečně hne. Do moře sjíždíme pozadu. Pozor! Loď se nahýbá doleva. Kapitán sjezd zastavuje. Kluci pokládají lano na palubu. Čekáme. Tichá nervozita, napětí. Za půl hodiny se stroje znovu rozjedou. Buldozer vjíždí do vody, tlačí na saně, po nichž sjíždí loď. Stop! Dál do moře nemůže. Člun sám loď neutáhne. Plachetnice stojí. Nemá dostatečný ponor. Konec.

Po letech dřiny nastává ten nejkrásnější okamžik: posádka je na palubě, pod nohama se jí houpe moře

Lidé La Grace

Autoři projektu lodě La Grace, která je ukázkou living history (živá historie), Josef Dvorský, Dan Rosecký a Petr Tanner, začínali s trochou vlastních peněz, ale do svého snu dali především organizační schopnosti, několikaletou práci a zároveň nadchli své okolí k uskutečnění ojedinělého projektu. Snad tři stovky nadšenců stavěly první funkční repliku lodě. Peněz mnoho nebylo, a proto se jachtaři i kamarádi domluvili na pomoci jeden den práce za jeden den plavby. Dílčí části lodě se stavěly či vyráběly v Česku, především v truhlářské dílně Viléma Pavlici ve Valašském Meziříčí. Dřevo na stěžně pochází z Vysočiny. Loděnice v Suezu byla vybrána proto, že dělníci tu ještě pracují tradičními technologiemi, ručně, a navíc tu měli tvrdé dřevo moruše a kafrovníku. Z nich se kostra plachetnice stavěla. Plány La Grace, z doby, kdy v 17. století brázdila moře, neexistují, ale Dan Rosecký nalezl podobné projekty v atlasu lodních plánů švédského admirála Chapmanna z roku 1768. Historikové vědí, že Chapmannova technická vyobrazení lodí jsou totožná s těmi, které byly postaveny již v 17. století. Postavil se tedy asi metrový model, Dan rozkreslil všechny části lodě v měřítku jedna ku jedné, egyptští dělníci nic jiného neuměli číst. Celé dva roky stavěl v Suezské loděnici budoucí bocman Viktor Neuman a strojník Jan Prokop. Zdařilo se. La Grace bude brázdit moře. Pasažéry mohou být nejen kadeti námořních škol, ale i lidé zajímající se o dávné plavby, kteří si chtějí vyzkoušet kdysi používané sextanty, práci s astroláby, pracovat v lanoví. Vyrobeny byly dokonce i repliky dobových děl. Loď chce být pro své pasažéry, nadšence historie či nadšence lodí, místem, kde si mohou sami vše, co s plavbou v historickém stylu souvisí, vyzkoušet.

La Grace vyplouvá

Na lodi se napětí změnilo v odevzdaný klid. Příliv dává vodu. Kluci kontrolují ponor. Je ve správné výšce, ale stojíme. Dvoumetrová kola buldozeru jsou zpoloviny ve vodě, více se ponořit nemohou. Loď se už nepohne. Na břehu gestikulují arabští dělníci, pobíhají a za chvíli mávají i na nás. Něco vymysleli. Kluci se z paluby dívají na potopené lyžiny na betonovém sjezdu pod přídí. Buldozer tlačí cosi dlouhého. Fígl! Nastavují naše sáně. Kapitán křičí: Na místa! Lano držte na levoboku. Motory člunu i buldozeru se vzepjaly… La Grace, replika první české námořní lodě českého mořeplavce Augustina Heřmana, vyplouvá… Je neděle 5. prosince 2010, pravé poledne. A kdo že byl Augustin Heřman? Pocházel z Mšena u Mělníka a odešel s rodiči s rodiči po bitvě na Bílé hoře z Čech do Amsterodamu. Vyučil se kartografem. Jako zástupce obchodní společnosti odplul do Ameriky. Stal se významným mořeplavcem i obchodníkem, ale také korzárem pod ochranou guvernéra Nového Amsterodamu (dnes New Yorku) i viceguvernérem v Radě devíti guvernéra New Yorku Petera Stuyvesanta. Do Evropy dovážel vedle kožešin i cigarety, které pojmenoval právě podle svého guvernéra – stuyvesantky. Do světových dějin se zapsal jako vynikající kartograf. První nakreslil mapy Virginie, Marylandu i New Yorku. Používaly se bezmála sto let a jejich zpracování obdivoval i prezident Washington. Augustin Heřman pojmenoval jednu z oblastí v Marylandu Bohemia. Jeho jméno nesou dálnice, ulice i školy...

Jana Davidová-Kracíková, spolupracovnice ČRo

Snímky archiv autorky  My to víme!
  
Jak to vidí Petr Koudelka
 
  
Underground v televizi   
  Zpěvník Jana Buriana
 
  Hříchy nad rodinnou slavností
  
Navštivte