Číslo 38/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem a moderátorem.
Markem Ebenem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stačí jen vyslechnout strasti bližního svého

Britský režisér Mike Leigh se většinou soustředil na rozvrácené rodinné vztahy a různě poničené povahy, neschopné se vyrovnat samy se sebou. Ovšem v tragikomedii Další rok (2010), kterou v sobotu 22. září ve 20.50 uvádí ČT art, překvapivě staví do centra pozornosti spokojenou, ba ideálně bezproblémovou rodinu stárnoucích manželů Gerri a Toma.

Ona pracuje v nemocnici jako psycholožka, on jako geolog zkoumá realizovatelnost chystaných staveb, ale s výjimkou úvodních scén je vídáme výhradně v soukromí. Ústřední manželskou dvojici vytvořili Jim Broadbent a Ruth Sheenová.

Ona pracuje v nemocnici jako psycholožka, on jako geolog zkoumá realizovatelnost chystaných staveb, ale s výjimkou úvodních scén je vídáme výhradně v soukromí. Jim Broadbent a Ruth Sheenová, kteří vytvořili ústřední manželskou dvojici, už vystupovali v dřívějších Leighových filmech, takže přesně věděli, jakou bezprostřednost či rozložení důrazu očekává. Proto se nedivme, že výrazově jakoby ztlumeného Broadbenta jednoznačně zastiňuje Ruth Sheenová, jejíž úsměv pokaždé odhalí mohutný předkus. Její paní domu uplatňuje širší rejstřík ve zpodobnění reakcí, jednou konejšivých, jindy odtažitějších, vždy připravena vyjít s každým, kdo projeví aspoň trochu dobré vůle.
Kolem Toma a Gerri se obtáčí řada dalších postaviček, které v jejich blízkosti aspoň dočasně pookřejí, pokud ovšem o pomoc vůbec stojí. To se projevuje zvláště u generace již dospělých dětí, které buď odmítají, aby jim rodiče radili, nebo dokonce – za blíže neobjasněných okolností – dochází k naprostému odcizení.
Z lidiček, kteří zejména u Gerri opakovaně hledají azyl, vyniká hlavně Mary (další leighovská herečka Lesley Manvilleová), roztrpčená, smolařská žena, která splín zahání sklenkami vína. Pokud v Dalším roku někdo dostal příležitost, aby rozehrál významově rozložitou studii, je to hlavně tato postava, ublíženecká, s prvky hysterie i nereálného očekávání. Manvilleová mistrně pracuje s plačtivými i dotčenými výrazy obličeje, s mírně pištivou či vzlykavou mluvou, mnohdy přecházející do opilecky ztěžklého jazyka.
Režisér důrazňuje jak ochotu vyslechnout a případně pomoci, tak smysluplné zájmy jako důležitý předpoklad duševního zdraví a psychické vyrovnanosti. Právě Gerri a Tom jsou toho schopni, vždy spokojení s přítomností a vděční za plodně prožitou minulost. Stačí si všimnout, jak obětavě a snad za jakéhokoli počasí dojíždějí na zahrádku, aby obdělávali miniaturní políčko. A nade vše výmluvné je, s jakou něhou vzpomínají na své mládí, kdy podnikli cestu přes půlku světa...

Jan Jaroš, filmový kritik  My to víme!
  
Jak to vidí Petr Koudelka
 
  
Underground v televizi   
  Zpěvník Jana Buriana
 
  Hříchy nad rodinnou slavností
  
Navštivte