Věra Čáslavská se v Mexiku topila ve zlatě, přestože přípravu na olympiádu dokončovala v Jeseníkách v leseChléb a hry

V červnu nabídne Český rozhlas svým posluchačům dokument autora článku nazvaný Chléb a hry. Na rozdíl od předchozích příspěvků cyklu 90 let společně se základní téma tentokrát neváže k jedné konkrétní události. Je jím sport a v červnu ho rozhlas nabídne proto, že tento měsíc byl v minulosti bohatý na významné a někdy i zlomové sportovní události. Jen namátkou zmíňme všesokolské slety, spartakiády anebo třeba vítězství našich fotbalistů na mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976. I o těchto událostech bude v dokumentu řeč. Snímek postupně zazní na ČRo Plus (15. června), ČRo Dvojka (18. června) a ČRo Vltava (26. června).

Možná si to člověk hned neuvědomí, ale sport je velmi důležitou součástí rozhlasové historie, a když se podíváme ještě dál, můžeme ho vnímat jako zrcadlo doby a společenských proměn. Za uplynulých devadesát let se sportovní události několikrát staly katalyzátorem zjitřených vášní a posloužily jako ventil tlakového hrnce emocí. Rozhlas měl to štěstí, že byl u toho, a nám se tak dochovala autentická svědectví o tom, že sport může mít někdy i celospolečenský přesah a stát se nástrojem k ovládání mas – a to jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Dokument Chléb a hry některé tyto okamžiky přibližuje a komentuje, a to ze širšího kontextu a pochopitelně už s odstupem. 

Zracdlo doby

Příkladem, kdy sportovní událost pomohla stmelit národ, byl bezpochyby X. všesokolský slet v roce 1938. Tehdy nešlo o manipulaci shora, ale nadšení a odhodlání bránit ohrožené Československo vycházely spontánně z každého jednotlivce. První poválečný slet o deset let později měl být oslavou znovuzískané svobdy, ale uskutečnil se čtyři měsíce po komunistickém převratu a mnoha sokolům už bylo tehdy jasné, jaké budou jeho důsledky. Krátce po sletu docházelo k prvním zatčením a sportovci hlásící se k demokratickým principům začali být likvidováni. Odraz negativního působení moci na sport zastupuje případ národního hokejového mužstva, které nesmělo odletět na mistrovství světa v roce 1950. Tehdy zatčený a následně na čtrnáct let uvězněný Augustin Bubník popisuje dobovou atmosféru strachu následovně: „Já jsem si po vynesení rozsudku oddychl, protože jsme byli první velký proces po Miladě Horákové a mohlo to dopadnout mnohem hůř. Když nás zatkli a odsoudili, nikde se v novinách neobjevila ani čárka, nikdo nevěděl, kam najednou zmizelo celé národní mužstvo.“
O necelých dvacet let později, v roce 1968, se stal sport opět zrcadlem doby. Olympijské hry v Mexiku se konaly dva měsíce po srpnové okupaci a naši reprezentanti v prvních chvílích ani netušili, jestli se jich budou moci zúčastnit. Například Věra Čáslavská se jako podporovatelka pražského jara musela ukrýt v Jeseníkách a přípravu na olympiádu dokončovat v lese. Místo kladiny a bradel jí postačily klády a větve stromů. Hry v Mexiku, stejně jako hokejový zápas v dubnu 1969, se najednou staly bojištěm, na němž českoslovenští sportovci se ctí porazili zástupce zemí, které nás vojensky obsadily. Reakce na naše vítězství byly po celé zemi opět velmi emotivní a nastupující normalizátoři už jich dokázali využít obratněji než stalinističtí kati. Nejen sportovci, ale i sportovní reportéři, kteří byli nepohodlní, museli zmizet. V dokumentu uslyšíte slova Emila Zátopka, za něž ho čekalo dvacet let perzekuce, nebo příběh sportovního komentátora Vladimíra Váchy, který musel nuceně odejít z obrazovky i z rozhlasu.

Megalomanské spartakiády navenek prezentovaly štěstí a radost milionů lidí budujících socialismus

Socialistická megalomanie

V dobách normalizace se stal sport výkladní skříní socialismu. Jaká byla strategie tehdejšího režimu, říká v dokumentu sportovní historik František Kolář: „Sedmdesátá a osmdesátá léta byla dobou, kdy se stavěly bazény, haly a dávalo se obrovské množství peněz do sportu. Ono to mělo i ten efekt, že když bude někdo sportovat, nebude přemýšlet o tom, co se děje kolem. Je to stejné jako se zahrádkařením. Pojďte na zahrádky a nestarejte se o politiku, tu si budeme řídit my sami. Zkrátka chléb a hry.“
Důkazem toho byly megalomanské spartakiády prezentující navenek štěstí a radost milionů lidí budujících socialismus. Pevná ruka ale zasáhla do osudu sportovců i velmi krutě a nemilosrdně, a to v roce 1984, kdy československá výprava nesměla odjet na olympijské hry v Los Angeles. Někteří sportovci dokonce museli toto strategické rozhodnutí obhajovat v médiích. Jejich slova o tom, že je správné se her nezúčastnit, byla jen stěží uvěřitelná.
Rozhlasový dokument Chléb a hry se snaží ukázat, co v uplynulých devadesáti letech československý a český sport ovládalo, kdy se stal nástrojem v rukou mocných a kdy byl naopak příležitostí pro spontánní projevy emocí obyčejných lidí. V závěru se jeho autor také zamýšlí nad tím, co ovládá současný sport, zbavený přímých politických vazeb. Ukazuje se, že jsou to peníze a komerční prostředí celkově. Další stinnou stránkou dnešního sportu je agresivita fanoušků, korupce a doping. Dalo by se snadno říct, že tím je současný sport zkažený, ale je třeba si uvědomit, že tyto doprovodné projevy tu byly vždycky, jen se o nich nemluvilo. Jaký je tedy současný sport? A zachycují média jeho skutečnou podobu? Docela dobře by se dal přirovnat k tváři starého muže, plné hlubokých vrásek a občas i jizev. K tváři zamračené, ale i rozesmáté – to ve chvílích, kdy se našim sportovcům podaří něco opravdu mimořádného. A rozhlasoví reportéři se dnes, stejně jako v uplynulých devadesáti letech, snaží být u toho.

Jan Herget, redaktor ČRo  Mé rockerské sny       
  Zpěvník Jana Buriana
 
  
Služebníci nevěrní...    
  Nalaďte si
 
  Válka poznamená navždy
  Navštivte