Služebníci nevěrní a lidé bez Boha

Jednou z mnoha nezhojených ran čtyřicetiletého období pod vládou komunistické strany je i působení těch římskokatolických kněží, kteří duchovní rozměr své činnosti znehodnotili i činností politickou. Ať si to přiznali nebo ne, podíleli se tak na budování společnosti bez věřících, bez Boha. Právě toto téma se stalo námětem dalšího z dokumentů cyklu Archiv Plus (v neděli 16. června v 16.10 vysílá ČRo Plus).

Komunistická strana budovala republiku jako programově odnáboženštěný stát. Snímek zmanipulovaného procesu s katolickým duchovenstvem na jaře 1950 

Komunistická strana budovala republiku jako programově odnáboženštěný stát. Ovoce práce stranických ideologů neseme dodnes: z Vánoc se staly svátky klidu, míru a hojnosti, Velikonoce se změnily ve svátky jara. Náboženská podstata se vytratila, ani nebylo nutné zavádět do Čech ruského Dědu Mráze… A jako byl vymazán křesťanský význam mnoha svátků, pokusila se vládnoucí strana zasáhnout i do práce kněží – především římskokatolických, kterých bylo nejvíc a hájili svou podřízenost Vatikánu. Ti nejvytrvalejší, kteří obhajovali Boží věc, byli v desítkách procesů odsuzováni k trestům za činy, kterých se nedopustili – a ti, kteří zůstali „na svobodě“, na tom nebyli lépe. Režim je naháněl do organizací, které z farářů dělaly bojovníky za mír. Nejprve to byl Celostátní mírový výbor katolického duchovenstva, po něm Mírové hnutí katolického duchovenstva a na začátku normalizace pak Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. Dodnes se debatuje o tom, kdo do těchto organizací vstupoval dobrovolně a kdo pod nátlakem nebo kdo v nich pracoval aktivně a kdo jen nečinným sezením na schůzích kryl aktivní práci ve farnosti.
Procházíte-li rozhlasovým archivem, nacházíte mnoho dokladů, jak si režim ve vztahu k církvi počínal. Dokladem o pokus vyprázdnit křesťanské poselství svátků jsou vánoční projevy Antonína Zápotockého nebo Marty Gottwaldové. Ta v roce 1950 natočila také projev ke Svátku matek. Tragikomický výkon, korunovaný vyhlášením hesla „matka – údernice, matka – bojovnice za mír“, dokonale ilustruje dobu svého vzniku. V šedesátých letech, s výjimkou krátkého oživení náboženského života v roce 1968, slovo Bůh z vysílání rozhlasu téměř nezaznělo. Výjimkou je unikátní reportáž z roku 1966, kdy do Československa přijelo pět přestárlých amerických katolických kněží, hlásících se ke slovenské národnosti. Někteří z nich se na Slovensku ani nenarodili, na svět je přivedli slovenští rodiče už za oceánem. Pětice vybraných směla navštívit rodné obce rodičů a zúčastnit se přijetí u trnavského a nitranského biskupa. V půlhodinové reportáži se jeden z nich, pater Andrej Biroš, rozloučil s posluchači slovy: „Bůh vám žehnej!“ Ani tato věta nesměla v socialistickém rozhlasu zaznít – pořad byl odvysílán pouze v zahraničním (krajanském) vysílání a posluchači Českého rozhlasu ho tak vlastně uslyší v domácím éteru poprvé.
Další zajímavé ukázky, včetně slavného „českého“ pozdravu Jana Pavla II. během jeho návštěvy v červenci 1988 v Rakousku (odvysílán byl Rádiem Svobodná Evropa) uslyšíte v pořadu Služebníci nevěrní.

David Hertl, redaktor ČRo Sever  Mé rockerské sny       
  Zpěvník Jana Buriana
 
  
Služebníci nevěrní...    
  Nalaďte si
 
  Válka poznamená navždy
  Navštivte