Válka poznamená navždy

Válka v bývalé Jugoslávii poskytla dějiště mnohým příběhům, které se zabývaly bezmocí člověka tváří tvář rozběsněné agresivitě, ale někdy se stala toliko barvitou kulisou – jako v italsko-španělském melodramatu Příběh mého syna. Režisér Sergio Castellitto svůj retrospektivní snímek rozepjal mezi konání sarajevské olympiády v roce 1984 a dnešek. Sarajevskou společnost vylíčil jako tolerantní a soudržnou, kde spolu mohou žít muslimka a žid. I lidé ze zahraničí se tu cítí spokojeni, třeba americký fotograf Diego (Emile Hirsch).

Film Příběh mého syna nahlíží dění zvenčí, očima půvabné Italky Gemmy (Penélope Cruz)

Brutální občanská válka tuto idylu rozdrtila, naštěstí nikoli navždy. Ovšem film to nahlíží zvenčí, očima půvabné Italky Gemmy (Penélope Cruzová), do jejíhož života válečné události strastiplně zasáhly. Gemma přijela do Jugoslávie jako studentka a temperamentní kamarádi, s nimiž se tam seznámila, ji okouzlili, takže se opakovaně vracela. Když se po letech společně s dospívajícím synem Pietrem (Pietro Castellito) vypraví do Sarajeva, pozvána na otevření výstavy o válce, s konečnou platností poznává pozadí dávných událostí.
Příběh mého syna se střídavě odehrává v Itálii a v Bosně. Na obou místech Gemma ukázkově prožívá okamžiky štěstí, osvobozující lásku i beznaděj. Vznikl tak film zacílený v melodramatické, místy až kýčovité konvenci na privátní trable, které by se mohly odehrávat vlastně kdekoli – a sarajevské reálie, vrcholící Gemminou návštěvou znovuzrozené tamní komunity, nabývají až pohádkových rysů. Podívaná je to však ušlechtilá: vyzývá, abychom si vzájemně vycházeli vstříc.

Jan Jaroš, filmový publicista 

Foto Bioscop  Mé rockerské sny       
  Zpěvník Jana Buriana
 
  
Služebníci nevěrní...    
  Nalaďte si
 
  Válka poznamená navždy
  Navštivte