Ivan Němec, publicista

Je hrůza být upřímný (i v lásce)

„Ale, kočko, co tě zas bere?“ ptá se Véna své milé, když Évi podrážděně zareaguje na jakousi banalitu v rozhovoru, jenž spolu vedou na opuštěném venkovském nádraží, kde čekají na noční vlak. Z jejich dialogu je však postupně patrné, že je to čím dál častěji „bere“ oba. Stačí nešikovné slovo, které do rozmluvy vstoupí v nevhodnou chvíli, a v jejich vztahu, trvajícím již sedm let, se začíná blýskat.
Kočka na kolejích Josefa Topola měla svou rozhlasovou premiéru (Vltava, 18. května) bezmála padesát let poté, co v režii Otomara Krejči otevřela Divadlo Za branou (1965). Odtud se pak rozletěla po mnoha evropských i světových scénách, doprovázena superlativními přívlastky s předponou „nej-“. Jednoaktovka s podtitulem Hra o třech situacích nemá děj v pravém slova smyslu. Hodinový rozhovor dlouholetých milenců odhaluje, že vztah, který by Évi na rozdíl od Vény ráda završila svatbou, je nahlodaný vzájemnou partnerskou „okoukaností“ a stále více ho komplikují vyhraňující se rozdíly tzv. principu mužského a ženského vnímání světa. Při nočním čekání se milenci vzájemně otevřou natolik, že navzdory své těsné blízkosti nacházejí jen to, co je odděluje. Přimknuti k sobě touží po lásce, ale zůstávají sami; společná je pouze jejich nejistota a pochybnost.
Topolův rytmizovaný lyrický dialog, jehož básnický jazyk láká k analýze, přináší pestře se měnící nálady, jež jsou rozkročeny od mileneckého kočkování až po krutě pichlavé výpady. Z podtextu replik se však vynořují i mnohé otázky nadosobní povahy, které dostávají rozměr existenciální a obecně symbolický. Z trýznivých úvah o proměnách lidských setkání a rozchodů se drama třikrát pozastaví a obrátí do reálného života. Dochází k tomu ve chvílích, kdy je dialog přerušen vstupy honících se rozkurážených mladíků, kteří se na vesnickém bále dostali do konfliktu kvůli dívce. Tyto „dějové“ momenty však zůstávají jen okrajovými detaily, aniž by oslabily základní výpověď o neuchopitelnosti lidského vztahu, v němž se dorozumění a tolerance stávají nejvyšším uměním.
Pro Štěpána Pácla, jenž za své divadelní režie již dvakrát obdržel Cenu Alfréda Radoka, byla Kočka na kolejích režijním rozhlasovým debutem. S Topolovými hrami se již setkal a z jeho předpremiérového rozhovoru v tomto časopise (TR 19/2013) je zjevné, že k inscenaci přistupuje s hlubokou znalostí dramatikovy poetiky a uvědomuje si nejen významovou, ale i formální výjimečnost Topolových dialogů. Ústřední dvojici obsadil doposud ne příliš známými hereckými představiteli. Évi Magdalény Borové působila jako půvabná postava především v polohách jemné, něžné dívky, stále toužící po lásce. Véna se v podání Miloslava Königa stává důvěryhodně vykreslenou postavou současného mladíka. Tím, že se jim podařilo vytvořit postavy, které svou mluvou i celkovým vystupováním patří do přítomnosti, prokázali, že obraz vztahu vstupující do kolize, může promlouvat i dnes. Přes značné sympatie, které ke hře a jejímu dramaturgickému výběru cítím (dramaturgyně Renata Venclová), však bylo na nejednom místě inscenace cítit, že ne vždy se podařilo dodržet přesný temporytmus výpovědi, z něhož, jak režisér sám v rozhovoru říká, „vyrůstá smysl sdělení“. Proto pak unikly také některé podtexty, které Topolovu hru převádějí do obecnější roviny nadčasové. Vždyť přece vyděšené konstatování, že „je to hrůza být upřímný“, neplatí jen ve vztahu milenců.  Mé rockerské sny       
  Zpěvník Jana Buriana
 
  
Služebníci nevěrní...    
  Nalaďte si
 
  Válka poznamená navždy
  Navštivte