O temném období s lehkostí až svatokrádežnou

Válečnou frašku Stůj, nebo se netrefím (1998), kterou v neděli 16. června ve 22.10 uvádí na svém prvním programu Česká televize, postavili scenáristé Jiří Šebánek a Miloň Čepelka (jinak protřelí cimrmanologové) na principu klasických her plných převleků a záměn, jak je známe již od antických dob. Prvořadými jsou právě tyto zápletky, se značnou krkolomností se ženoucí vpřed, a nikoli historický kontext, do něhož jsou zasazeny.

Válečnou frašku Stůj, nebo se netrefím postavili scenáristé Jiří Šebánek a Miloň Čepelka (jinak protřelí cimrmanologové) na principu klasických her plných převleků a záměn

Ačkoli úvodní titulek tohoto filmu oznamuje duben 1945 a příběh vychází ze zmatků kolem rozkládajícího se nacistického panství (zmatené přesuny vojenské techniky i stejně zmatený útěk některých prominentů), samotný průběh událostí je diktován nadsazenou až bláznivou komikou, kterou nelze poměřovat „věrohodností“. Snímek tak navazuje na odkaz dávné, těsně poválečné komedie Nikdo nic neví, která rovněž rozvíjela – pravda, v uměřenější a dramaticky sevřenější poloze – žertovný pohled na německou okupaci.
Režisér Jiří Chlumský chtěl, aby film působil hlavně hravostí, umným zauzlováním jednotlivých syžetových linií. Vzájemně se prolínající zmatky fungují jako spouštěcí mechanismus uvádějící do chodu stále zběsilejší ztřeštěnosti. Příběh nemá ústředního hrdinu, byť některé postavy vystupují výrazněji do popředí. Není to však způsobeno tím, že by dostaly větší plochu, ale uměřenějším hereckým ztvárněním, díky němuž se prosadily na úkor ostatních.
To se týká zejména dvou bodrých strojvůdců (Josef Abrhám a Radek Holub), kteří při náletu utečou z vlaku, jenže vzápětí se ocitnou v nesnázích, když je dvojice prchajících německých vojáků přiměje k výměně oděvu.
Zatímco oba čeští železničáři jsou pojednáni se smyslem pro zcivilnělou drobnokresbu, s důrazem na syndrom přizpůsobení se každé situaci a antihrdinství, další postavy, zejména ty hamižné a zbabělé, prozrazují daleko vyšší míru groteskního zkreslení. V nezvyklé herecké poloze tak spatříme plejádu českých herců, povětšinou v rolích prchajících nacistů: Jiřího Bartošku, Ivanu Chýlkovou, Pavla Kříže…
A propletence záměn a nedorozumění se stále stupňují: dochází třeba k záměnám mezi sestřeleným černošským americkým pilotem a věčně umouněným kominíkem, mezi něž se ještě zaplete nejprve omráčený a poté naprosto zpitý německý důstojník. A ohňostroj zmatků pozvolna exploduje a prokazuje, že i na období temné, ba tragické lze pohlížet s lehkovážností, byť pro leckoho možná až svatokrádežnou.

Jan Jaroš, filmový publicista  Mé rockerské sny       
  Zpěvník Jana Buriana
 
  
Služebníci nevěrní...    
  Nalaďte si
 
  Válka poznamená navždy
  Navštivte