Číslo 23/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s cembalistou a dirigentem.
Andreou Marconem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Když jste mladý, musíte dělat jedinou věc: musíte cvičit, číst, sledovat hudbu, kulturu, chodit do muzeí, musíte růst, jak to jenom jde.“Andrea Marcon,
cembalista a dirigent
Venice Baroque Orchestra

Vystupoval jste už v České republice? Při jaké příležitosti?

V České republice jsem vystupoval mnohokrát, v Praze jsem byl poprvé krátce po roce 1990. Vystupovali jsme se Sonatori de la Gioiosa Marca a Giulianem Carmignolou v Rudolfinu. Pak jsem tu dlouho nebyl, ale v posledních osmi letech jsem se vracel velmi často, hrál jsem také se souborem Collegium 1704 a samozřejmě s Magdalenou Koženou. Takže teď znám Prahu velmi dobře a mám ji moc rád. Byl jsem tam i několik dní na dovolené s rodinou.

Budete řídit a hrát i sólově. Jste víc dirigent, nebo sólista? Která z těchto možností vám vyhovuje víc?

V současnosti vystupuji častěji jako dirigent, jako sólista mám dva tři recitály ročně. Rád bych jich měl více, ale je to boj s časem. Navíc ještě rád učím, takže to není snadné. Jsem rád, že můžu mít na festivalu recitál jako varhaník. Pokud je možnost věnovat se oběma profesím, je to samozřejmě ideální, protože zkušenost se sólovým vystupováním může být při dirigování hodně užitečná. Jako sólista máte zcela přímý kontakt s hudbou, tvoříte ji vlastníma rukama. A to je také cílem vždy, když vedete orchestr. Musíte mít pocit, že máte všechno pod kontrolou a že můžete hrát na orchestr, jako by to byl váš sólový nástroj. Obě profese spolu úzce souvisejí.

Concentus Moraviae se koná v malých moravských městech, je to putovní festival. Znáte jiný podobný festival?

Konání koncertů v různých malých městech regionu je, myslím, něco skutečně unikátního. Ta myšlenka se mi velmi líbí a doporučil bych mnoha jiným regionům v Evropě, aby ji převzaly. Pro festivaly staré hudby je typičtější, že se odehrávají na jediném místě, obvykle v nějakém starobylém, historickém městě, jako třeba festivaly v Bruggách, Benátkách, ve francouzském Beaune, v Ambronay… Takže festival roztroušený po tolika malých městech je z hlediska myšlenky skutečný klenot. Moc se mi líbí, že lidé se opravdu přesunují z jednoho místa na druhé. Je to úžasná příležitost ukázat bohatství, příběh a dědictví moravského regionu.

Jak jste se seznámili s Magdalenou Koženou a jak začala vaše spolupráce?

Pokud si správně pamatuji, bylo to v roce 2006 při přípravě händelovského alba Ah! mio cor. Oba nás oslovila producentka vydavatelství Deutsche Grammophon Marita Prohmannová. To byl začátek mimořádné spolupráce.

Čím je pro vás Magdalena Kožená výjimečná, co ji odlišuje od jiných špičkových zpěvaček?

Pokaždé cítím, jak Magdalena naprosto splývá s tím, co zpívá. Je tak intenzivní, tak hluboce se ponoří do každého textu, do každého stylu. Vnímám to jako převtělení – ona sama se stává hudbou. To není nic běžného, i když intenzivní prožitek a zaujetí vidíme samozřejmě u mnoha jiných zpěváků. Ale u Magdaleny máte vždycky pocit, že jde o fyzickou záležitost, nejen intelektuální a duchovní. Když zpívá něco velmi smutného, máte pocit, že sama fyzicky trpí. Nejde jen o její hlas nebo o její intelekt – protože ona je samozřejmě mimořádně inteligentní zpěvačka –, ale tato intenzita je extrémně provázaná s jejím tělem.

Koncertní program v Moravském Krumlově zahrnuje především Vivaldiho, dále Händela a Telemanna. Co mají tito skladatelé společného a co je odlišuje?

Máme zde velmi italského skladatele, velmi německého skladatele, čímž myslím Telemanna, a pak máme Händela, který strávil mnoho let v Itálii a snažil se svým způsobem napodobovat italské skladatele – to o Telemannovi nelze říci. Vivaldi je nejen italský skladatel, ale skladatel typický pro Benátky. Jeho hudba, to jsou Benátky. Vivaldi skoro fyzicky ztělesňuje ducha tohoto neuvěřitelného města v osmnáctém století. Händel byl jedním ze skladatelů osmnáctého století, kteří velmi intenzivně cestovali po Evropě, to například Bach nikdy nedělal. Händel skutečně chtěl cestovat, chtěl poznávat různé styly a v jeho hudbě také najdete hodně benátských, neapolských a vůbec italských vlivů. Telemann podobně jako Bach moc necestoval, v Německu byl ovšem nejznámějším skladatelem. Vivaldi, Telemann a Händel žili ve stejné době, ale psali hudbu v naprosto odlišném stylu a estetice. Okamžitě rozpoznáte, kdy jde o Vivaldiho, kdy o Händela a kdy o Telemanna, hudba každého z nich je velmi charakteristická.

V Doubravníku budete hrát na nedávno zrestaurované varhany zhotovené Janem Výmolou, které jsou až na maličkosti v původním stavu, jde téměř o barokní originál. Setkáváte se s podobnými nástroji často?

Takové nástroje jsou můj osud. V Itálii jsou tyto nástroje poměrně běžné. Narodil jsem se poblíž Benátek, v Trevisu, kde máme jedenáct dokonalých originálů z 18. století. Už jako dítě a teenager jsem byl zvyklý dotýkat se jejich starých kláves. Jiná situace je v Německu, ve Francii či v jiných zemích. Ve Španělsku, v Itálii, ale také na Moravě je stále mnoho historických varhan a to je samozřejmě i pro vaši zemi velké bohatství.

Oba vaše koncerty na festivalu Concentus Moraviae jsou čistě barokní. Zabýváte se také jinými hudebními epochami?

Ano, samozřejmě, mám rád všemožné druhy hudby. Teď například diriguji Mozartovu operu Idomeneo v basilejském divadle. Dělal jsem celou řadu oper, nejen barokních. Dirigoval jsem také Beethovenovy symfonie, Rossiniho opery. Mám rád i romantickou hudbu, ačkoliv jsem ji zatím nedirigoval. Snažím se jen o to, abych všechno, co dělám, dělal velmi dobře. To mi pochopitelně nedovoluje věnovat se příliš mnoha věcem.

Dirigoval jste také Berlínské filharmoniky...

Ano, přesně tak, v říjnu 2012. Často spolupracuji s moderními orchestry. Například v Kodani jsem uvedl s Dánským národním symfonickým orchestrem kompletní mozartovský program. Myslím, je velmi důležitý dialog mezi někým, kdo přichází ze staré hudby a snaží se najít společnou řeč s jinými hudebníky, kteří jsou přinejmenším stejně výborní, jen hrají na moderní nástroje. To znamená, že neuvažuji ve smyslu rozdílných skupin umělců, ale ve smyslu zkušeností. Hrát barokní hudbu se soudobým orchestrem je pro mne velmi obtížné, ale také velmi pěkné, protože soudobý orchestr potřebuje chápat tuto hudbu jiným způsobem. Je to také určité omezení, ale součástí naší práce je snažit se otevírat všemožné dveře a okna ke komunikaci, protože všichni mluvíme jazykem hudby. Nepatříme k různým rodinám, jsme rodina hudebníků, takže musíme najít způsob, jak se spolu domluvit. Velmi často se setkávám se soudobými orchestry, které mají o starou hudbu skutečně zájem a které okouzlil tento způsob hraní, frázování, artikulace. Není to vždy jednoduché, ale vždy je to úžasný úkol.

Boris Klepal, publicista

Foto Jiří Sláma/CEMA

Kompletní verzi interview najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas, vychází 28. 5.  Žijme tak, abychom
  nikomu neublížili

  Dívejte se
 
  
Objevíme konečně
  hitmakera Petra?

  Pořiďte si
 
  Žena, barva, Tono Stano
  Navštivte