Číslo 23/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s cembalistou a dirigentem.
Andreou Marconem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Žijme tak, abychom nikomu neublížili

Švédský režisér Lasse Hallström, od něhož naše kina nyní uvádějí thriller Hypnotizér, opakuje zejména ve svých amerických filmech tatáž schémata: dojemné příběhy o nějak poznamenaných či dokonce rozvrácených mezilidských vztazích končívají výzvou, abychom na sebe byli hodní, pokusili se zapomenout na stará provinění a učili se odpouštět. Hallström se občas uchyluje k nostalgickému oparu vzpomínek, ať již vypráví o minulosti vzdálené několik desetiletí nebo současnosti, jak je tomu v (melo)dramatu Žít po svém, uváděném v pátek 7. června ve 21.45 na druhém programu České televize.

V (melo)dramatu Žít po svém zvolil režisér Lasse Hallström téma trudného, bolestného sbližování lidí, jejichž rodinná soudržnost se rozpadla

V tomto případě Hallström zvolil téma trudného, bolestného sbližování lidí, jejichž rodinná soudržnost se rozpadla. Vypráví, jak se u zestárlého rančera Einara (Robert Redford) zastaví jeho bývalá snacha Jean (Jennifer Lopezová), prchající i s malou dcerkou (Becca Gardnerová) před násilnickým milencem. Einar ji přijme s odmítavými výčitkami, které ani po letech nezeslábly: stále ji totiž považuje za viníka tragického skonu svého syna při autonehodě.
Příběh je rozvržen do několika souběžně sledovaných motivických okruhů, soustředně se sbližujících až k ústřednímu neuralgickému bodu. Ledasco dokáže zkušenější divák předvídat. Nalezneme tu klišé jako příchod hrdinčina násilnického milence, koketování s ochranou přírody (vypuštění zajatého medvěda, jenž těžce zranil Einarova přítele, zpět do přírody) či bodré průhledy do života malého městečka, kam Einar občas ze své samoty zavítá.
Jednotlivé postavy lze považovat za stabilní typy, o nichž se nanejvýš dovídáme jen další, skromně rozšiřující údaje. Redfordova Einara poznáváme jako uzavřeného nemluvu, odměřeného, věčně vzpomínajícího na tragickou událost. Smutek marně zaháněný prací i pitím však zavinil, že mu odešla žena. Teprve zvídavá a vstřícná vnučka jej přiměje ke změně postojů. Ovšem svého rozporuplného hrdinu modeluje Redford natolik sugestivně, že v jeho stínu zůstává celá zbývající herecká sestava.
Hallström se jako obvykle zříká klipového rytmu, volí plavné vyprávění zbavené jakýchkoli skladebných unáhleností, rád využívá panoramující (někdy i letecké) záběry. Vědomě staromilská vypravěčská struktura má přispět ke klidu, vyrovnanosti a jakési nostalgii. Žít po svém zajisté nepatří mezi novátorská díla, avšak apel účinkuje. Vyjděme si vstříc, takové film šíří poselství.

Jan Jaroš, filmový publicista  Žijme tak, abychom
  nikomu neublížili

  Dívejte se
 
  
Objevíme konečně
  hitmakera Petra?

  Pořiďte si
 
  Žena, barva, Tono Stano
  Navštivte