Číslo 21/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s generálním ředitelem ČRo.
Petrem Duhanem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu

Je to dvacet let a čtyři měsíce, co jste se zánikem československé federace opustil post generálního ředitele Československého rozhlasu. Můžete tedy porovnat lépe než kdokoli jiný, co se od té doby v této instituci změnilo.

Porovnávat tehdejší Československý a nynější Český rozhlas vlastně nelze. Tehdejší rozhlas byl rozhlasem státním, Český rozhlas je ode dne svého vzniku, tedy od 1. ledna 1993, rozhlasem veřejnoprávním. Kontinuitu vidím v rozvíjení celoplošných stanic se stabilním posluchačským zázemím, jako je Radiožurnál, Vltava, Praha (dnes Dvojka). Výraznou změnu představuje masivní rozvoj regionálního vysílání. K tradičním regionálním centrům, jako je Brno, Plzeň, Ostrava, Hradec Králové, České Budějovice, přibyly další a dnes máme pokryto všech čtrnáct krajů regionálními anebo ve třech případech takzvanými přidruženými stanicemi. Ale to nejpodstatnější, co se za těch dvacet let změnilo, jsou rozhlasové formy. Nejlépe je to patrné na zpravodajství. V době stále se zrychlující komunikace musí být i informace podávaná rozhlasem stále stručnější, jasnější. Na druhé straně – vytvořením Českého rozhlasu Plus, stanice analytické publicistiky, jsme navázali na solidní tradici Českého rozhlasu 6. Ale také Dvojka je, jak nám ukazují průzkumy, stanicí posluchačů, kteří v určitých fázích dne dávají před hudbou přednost souvislejšímu mluvenému slovu. To samozřejmě respektujeme.

„Za deset let bude Český rozhlas sebevědomá instituce, velice příznivě hodnocená českou veřejností i Evropskou vysílací unií. Ten mezinárodní rozměr konstatuji záměrně a s jistou pýchou, protože už dnes je Český rozhlas považován za lídra mezi veřejnoprávními rozhlasy v celém postsocialistickém prostoru,“ je přesvědčený generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan

Rozhlas je čas od času označován za médium minulosti, ale k překvapení všech, kdo takové soudy vynášejí, se jeho pozice ve společnosti spíše upevňuje. V čem vidíte jeho největší sílu?

Myslím, že největší síla rozhlasu je v jeho rychlosti, operativnosti. Jsme často rychlejší než ČTK, mobilnější než televize, informujeme o řadě věcí dříve než internetové servery. K tomu jsou nezbytné minimálně dvě věci: dobrá technologie a dokonalá organizace lidí v terénu a na vysílacích pracovištích. Ale my se nesmíme vyhýbat ani formám, které se v rozhlase dosud příliš nevyužívají. Když jsem byl nedávno na návštěvě u kolegů v Saském rozhlase, zjistil jsem, že už neplánují zpravodajství „dvoumediálně“ – tedy v kombinaci rozhlas a webové stránky, ale rovnocennou součástí mediálního trojúhelníku se jim stává vizuální složka. To je cesta zejména k mladému posluchači, který používá i pro poslech rozhlasu internet: ten musí být bohatý, zaujmout nejen zvukovým obsahem, ale i vizualizací toho, co je sdělováno. Ale to není jediná věc, kterou musíme rozvíjet, pokud chceme držet tempo s konkurencí: mám na mysli například projekt označovaný jako žurnalistika 3.0, v němž bychom chtěli zapojit posluchače do tvorby obsahu našeho vysílání.

U nás je co do „koláčů poslechovosti“ rozhlas jako médium z větší části reprezentován komerčními stanicemi. Co musí činit Český rozhlas, aby byl více vidět, respektive slyšet?

Komerční vysílatelé mají částečný náskok v jistých formálních postupech. Pokud se naučíme tyto formální postupy využívat, nemáme se čeho bát. Ale pozor, my nemusíme být konkurenceschopní za každou cenu. Naše výhoda je v našem jedinečném obsahu. Můžeme si ho dovolit, i když je velmi drahý. Proto můžeme pokrývat významné politické nebo sportovní události kdekoli na světě. Jen instituce typu Českého rozhlasu může mít síť vlastních zahraničních zpravodajů a uvažovat například o tom, že od příštího roku zřídí post stálého zpravodaje v oblasti, která je mimořádně dynamická a důležitá pro celý svět – v Latinské Americe, konkrétně v Brazílii. Tyto možnosti komerční vysílatelé prostě nemají, a proto jdou jinou cestou. My jdeme svou vlastní cestou – cestou plnohodnotného obsahu, důvěryhodných informací, kultivovanosti. Jen Český rozhlas zvládne tak náročný – obsahově, ale i finančně – formát, jaký představuje stanice Vltava. A v této souvislosti se vrátím k tomu, zda rozhlas patří minulosti. Podívejte, my jsme vyhlásili k devadesátému výročí rozhlasového vysílání soutěž rozhlasových her. Počítali jsme s tím, že se přihlásí tak patnáct dvacet příspěvků, ale máme jich sto čtyřicet tři. A velkou část z toho napsali mladí autoři. Co to znamená? Čas od času si říkáme, že jsme možná ztratili mladou generaci, pro kterou rozhlas není atraktivní, ale ona to není tak úplně pravda. Ne, nemyslím, že rozhlasové médium je na konci, naopak, čeká je renesance. Mladí autoři posílají do soutěže desítky nových rozhlasových her, neobvyklý zájem veřejnosti vzbudil projekt minutových her, naše dramatická a dokumentární tvorba je oceňovaná i v zahraničí – a není to jen Prix Marulić, nejsou to jen Stopy, fakta, tajemství Stanislava Motla. Máme se čím chlubit a na čem stavět.

Jedna ze základních tezí obhajujících smysl existence veřejnoprávního rozhlasu zní, že je to kulturotvorná instituce. Jak této tezi rozumíte?

Celý život pracuji v novinářském a mediálním prostředí, pohybuji se mezi zpravodajci, ale také mezi autory uměleckých děl. O tom, co je pro veřejnoprávní rozhlas prvořadé, uvažuji po desetiletí. Jestli má po nás něco zůstat, tak to nebude politické ani sportovní zpravodajství, ani ne komentáře a diskuse k aktuálním událostem – tím vším přispíváme k formování společenské atmosféry, ale málo platné, příští den to překryje něčím novým. Ale to, čím se budeme moci prezentovat před historií, jsou právě umělecké disciplíny. Právě proto jsem věnoval grant generálního ředitele na projekt minutových her, proto jsem podpořil soutěž původních rozhlasových her, proto dlouhodobě favorizuji dokumenty, fíčry. Pokud je rozhlasová hra královnou rozhlasové tvorby, dokument je jejím korunním princem.

Nedávno jste na ministerstvu zahraničí prezentoval novou knížku Radioservisu věnovanou působení Jiřího Dienstbiera v rozhlasové zahraniční redakci. Pro mnoho lidí je informace o jeho rozhlasové minulosti překvapivá, historická paměť je velmi krátká. Stejně jako Dienstbiera formovala práce v rozhlase další stovky osobností naší kultury a politiky. I v tom je vidět sepětí této instituce s dějinami a kulturou této země. Nestálo by za to více to naší společnosti připomínat?

Máte svatou pravdu. On je to trochu vykřičník do řad mých rozhlasových kolegů, kteří by ve vysílání měli věnovat těmto historickým souvislostem více prostoru. A když jste zmínil Jiřího Dienstbiera – domnívám se, že celá parta zahraničních reportérů kolem Milana Weinera byla jedinečným fenoménem. Povznesli v té šedé době rozhlas do výšin absolutní profesionality. Když jsem četl Dienstbierovu knihu, soustřeďoval jsem se na to, abych v ní našel aspoň kapku ideologie, ale nenašel jsem ji tam. Publicistika těchto lidí je dodnes vzorem profesionality. Když Jiří Dienstbier vstoupil po roce 1989 do politiky a psaní se už nevěnoval, republika na tom vydělala, neboť právě on položil základy nové zahraniční politiky našeho státu – ale rozhlas na tom prodělal. Naštěstí ho skvěle nahradili Jan Petránek a Karel Kyncl.

V roce 2014 má být dokončena přeměna Českého rozhlasu. Co vás přivedlo k rozhodnutí provést dalekosáhlé systémové změny?

Donedávna byl Český rozhlas uspořádaný na takzvaném divizním principu. Horizontálně, vedle sebe, existovalo kolem třiceti celků. Toto členění nemělo potřebnou schopnost rozvoje a vzájemného propojení. Proto jsem přišel s myšlenkou sekcí – vysílání a programu, strategického rozvoje, provozu a regionálního vysílání. Přirozeně je nutné některé věci doladit a zprůchodnit vztahy mezi jednotlivými složkami. Ale je jednoznačné, že vytvořením nové struktury jsme se přiblížili moderním veřejnoprávním rozhlasům na západ od našich hranic: v Německu, Dánsku, Švédsku... Ty prošly podobnými proměnami před deseti lety a ukázalo se, že to bylo potřebné a správné rozhodnutí.

Milan Pokorný

Foto Monika Váňová

Kompletní verzi interview najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas, vychází 14. 5.  Ty zvláštní typy…
  Jak to vidí
  Jaroslav Vanča
 
  
Tajemství
  elixíru neviditelnosti

  Nalaďte si
 
  Stínů minulosti
  se nikdo nezbaví

  Navštivte