Číslo 12 / 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s astronomem.
Jiřím Grygarem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kam utek Stolkolet?

K oslavám 90. výročí Českého rozhlasu Radioservis právě vydává knihu Václava Daňka Kam utek Stolkolet? Název sice odkazuje k autorovu úsměvnému zážitku z „tuhých“ dob minulých, kdy se v ruském jazyce zřejmě nepříliš zabydlení agenti při letištním šacování horlivě pídili po totožnosti onoho Stolkoleta, režimu jistě nebezpečného. Leč i odpověď na otázku Kam uteklo tolik let s Českým či Československým rozhlasem v Daňkově vzpomínkovém textu nalezneme. Publikace je devátým svazkem v edici Osudy, která čerpá ze stejnojmenného rozhlasového cyklu vysílaného na stanici Vltava.

S rodiči a mladším bratrem v roce 1934

Dlouholetý rozhlasový redaktor, básník a překladatel ruské a ukrajinské poezie Václav Daněk, autor básnických sbírek Jak jsme lili zvon, Svět jsou dva, Dům sonetů a Balady a svízelky, se v deseti kapitolách pamětí ohlíží za svými pestrými životními osudy. Na začátku se s ním vracíme do Prahy, kde se v roce 1929 narodil. Jeho učitelskou rodinu z jižních Čech zavál osud nejprve do Německých Kralup, poté po říjnové demobilizaci osmatřicátého roku do Radimovic u Tábora. Již na táborském reálném gymnáziu počala jeho celoživotní záliba v literatuře a publikoval tu své první básně.
Od mládí všestranně nadaný Daněk působil jako rádce skautského oddílu, pokoušel se o první básnické překlady, byl členem šachového družstva juniorů 1. výkonnostní třídy, zvítězil v ústředním kole pěvecké soutěže v kategorii tenorů v pražské Smetanově síni, po níž se ho ujal barytonista Národního divadla Zdeněk Votava. Jak ale sám podotýká: „Přišel pětadvacátý únor 1948, komunistický puč, a bylo zle… Já na nějakém shromáždění zarecitoval svůj protest-song: Credo / věřím / v zítřky slunečna / tolika lidí / co se stydí / za to / čemu se říká Dnes … a taktak jsem odmaturoval.“ Právě i díky četným úryvkům autorových básní, jimiž je kniha protkána a které referují o konkrétních historických momentech, ožívají pro čtenáře časem zaváté vzpomínky v překvapivé plasticitě.

S mistrem světa v šachu Michailem Botvinnikem v roce 1949

Zešílelá, nonsensová doba

V letech, kdy bylo Daňkovi znemožněno vysokoškolské studium, si přivydělával jako zpěvák v Divadle Na Fidlovačce, v této „zešílelé, nonsensové době“ se dokonce na měsíc stal jeho ředitelem v rámci celostátní akce Mládež vede republiku. Nicméně i díky angažmá v tomto divadle se stal studentem dramaturgie na pražské AMU. „Profesor Antonín Dvořák, tehdy šéfrežisér Národního divadla, nás na sklonku druhého semestru odvedl na představení Divadla Na Fidlovačce, které nám mělo posloužit jako názorná ukázka divadelní šmíry a jevištního kýče. A já v té Goldoniho Mirandolině účinkoval, hrál a zpíval epizodní roli Bartola, prodavače vousů a nosů. Nasadil jsem si jarmareční vous, ale oni mě poznali a hrozilo mi vyloučení z fakulty. Dvořákovi jsem řekl, že mi umřel otec a že se bez měsíčního platu z divadla nemohu obejít… Zaručil se mi kompenzací a slíbil, že mi zařídí účinkování v různých scénách, v různých představeních ve třech budovách Národního divadla,“ vzpomíná na svá studentská léta v padesátých letech. Na jaře 1954 se v DISKu uskutečnila jeho absolventská premiéra Šrámkova Měsíce nad řekou, v které účinkoval například Radoslav Brzobohatý.

Josif Brodskij před domem na Litějném, kde žilOd kořenů, od krystalky

„Asi od kořenů, od krystalky, tedy rádia na krystal, na kterém v roce 1934 Josef Laufer komentoval památné finále fotbalového mistrovství světa Itálie–Československo, asi od té doby jsem si pouštěl s tátou rozhlas.“ A osudové sepětí s rozhlasem, předznamenané snad již v raném dětství, se záhy potvrdilo. Opět shodou šťastných náhod záhy po ukončení studií nastupuje Václav Daněk do sovětské literární redakce Československého rozhlasu. S vřelou fascinací hovoří o dlouholeté rozhlasové práci. O „hvězdném“ pražském studiu a kolezích – mimo jiné o Josefu Bezdíčkovi, Přemyslu Pražském, Miloslavu Jarešovi a Jiřím Horčičkovi. O spisovatelích Josefu Hiršalovi, Bohumile Grögerové, Jiřině Haukové, Emanuelu Fryntovi a dalších, kteří se stali kmenovými autory cyklických rozhlasových relací Současné zahraniční poezie, Klasické poezie a Schůzek s literaturou, s nimiž byla spolupráce vedena nelehkými cestami a nutně utajovaná, mnohdy však s notnou dávkou spikleneckého humoru. „Vévodou těch pod cizími jmény vysílaných byl Josef Hiršal. Básník a překladatel, předtím z několika redaktorských postů vyhozený, potom signatář Charty 77. Své jméno mu půjčovaly hlavně ženy. Kolegové Rudolf Matys a Dáša Jaklová-Oravová mu říkali Paša. Nebo: Volal ti Mahárádža. Poznávali ho po hlase. On se nepředstavoval. Josef Hiršal byl ve vysílání pokrýván asi sedmnácti jmény. Tolik jsme jich napočítali.“
Jedinečnou a pestrou mozaiku rozhlasových vzpomínek doplňuje i vyprávěním o mimopražských krajových stanicích. K nejcennějším autorovým zážitkům patří setkání a rozmluvy s charismatickým Oldřichem Mikuláškem, tehdejším vedoucím redaktorem brněnského studia.
Šedesátá léta se nesla v duchu sémantického experimentu, umělé poezie, jíž se věnovali Jiří Kolář, Ladislav Novák, Emil Juliš, ale i Václav Havel a řada dalších. A kreace těchto českých básníků i mnohých zahraničních spisovatelů se staly, jak Daněk vzpomíná, vděčným námětem rozhlasového vysílání i živých přenosů z legendární Violy Vladimíra Justla. „Byla to logika nonsensů, a nikoli jen proklamovaná laboratoř slovesného výzkumnictví. Ale v nejúspěšnějším textu to byl i velice rafinovaný pokus o zneužití laboratorní poezie k protirežimním demonstracím. Ta báseň se jmenovala Budete-li a postavíte-li se a budete-li. Variačnímu a permutačnímu procesu tu byla podrobena věta z projevu ministra Václava Kopeckého na poúnorovém sjezdu spisovatelů. Samozřejmě že jméno autora nebylo uvedeno. Ministr Václav Kopecký tehdy pravil: ‚Lid vám dá všecko, budete-li tvořit krásná slovesná díla osvětlující a oblažující naši cestu, postavíte-li se daleko vpředu a budete-li jako pěvci, hlasatelé a praporečníci všechny druhé povzbuzovat k pochodu.‘ Přesmyčky na tuhle směšně patetickou sentenci trvaly ve Viole čtvrt hodiny a končily větami čím dál méně rozvitými, jako například úslovím: Dá-li vám lid a postavíte-li se, budete tvořit. Samozřejmě s obrovským gaudiem posluchačů.“

Exot exot exot

S kolegyní a později manželkou Ludmilou Duškovou, redaktorkou Revue Světová literatura, přinášející už počátkem roku 1956 novinky zahraničních literatur, měli od počátku cit pro výběr důležitých ruských básníků a jistě i s notnou dávkou štěstí se jim podařilo připravit a prosadit vydání výborů z jejich díla. Daněk se s některými autory na svých zahraničních cestách osobně setkával a získával tak pro našeho čtenáře nedocenitelné materiály. Do českého prostředí společně v překladech uvedli mimo jiné díla Alexandra Bloka, Osipa Mandelštama, Arsenije Tarkovského, otce věhlasného filmového režiséra, Daniila Charmse, Alexandra Vveděnského i Josifa Brodského, pozdějšího nositele Nobelovy ceny za literaturu, o němž a jeho postavení v Sovětském svazu Daněk v básni Brodskému věnované a stylizované jako dopis pro něj trefně poznamenává: „Vy nejste exot / exot exot exot / jen lidoopost s Vámi hraje betla / falešný špatný mariáš / když v kouli na víc nemá…“
Čtenář je prostřednictvím textu svědkem unikátních setkání se slavnými osobnostmi v tehdejší všední a neslavné ruské realitě a taková místa patří zároveň k nejpoutavějším v knize.

S kolegy v Audiostudiu v roce 1994

„Ale interview s tehdy už šestasedmdesátiletou Annou Achmatovovou jsem měl rovněž v popisu práce. V leningradském rozhlase, tedy v hostitelské organizaci, mi řekli, že nežije ve městě, ale na chatě v Komarovu. A že je nemocná a nikoho už nepřijímá. Ale já jsem se nedal. Řekl jsem to Brodskému, jejímu chráněnci, a ten tu moji návštěvu u ní v Komarovu zařídil. Dodnes nevím jak. Ale určitě ne tím odposlouchávaným telefonem. Do Komarova jsem tedy přijel služebním vozem, rozhlasovým autem, pochopitelně se šoférem. Ale stejně pochopitelně s fízlem z oddělení mezinárodních styků sovětského rozhlasu.
Přivítali nás dva, Anna Achmatovová, šedovlasá šlechtična v dlouhé důstojné róbě, a usměvavý, o hlavu menší muž, takový sympatický gnóm. Představil se mi jako průvodce Svobodovy československé armády do Kyjeva, který Svobodovo vojsko osvobozovalo. Tenhle čiperný mužík okamžitě odvedl fízla na pohoštění do zahrady a my jsme chvilku zůstali s Achmatovovou sami. Mluvila o Mandelštamovi. Že ho překládám, to zřejmě věděla od Brodského, o němž řekla, že je sice její básnické dítě, ale jinak jako básník že je dědic Osipa Mandelštama. A dodala: ‚Stichi jevo volšebnyje.‘ To jest okouzlující. O svých verších potom do mého mikrofonu mluvit odmítla, ale zpaměti zarecitovala, téměř zazpívala tři své básně. Tím svým altem, snad nejhlubším altem, který jsem kdy slyšel. Asi tak po půlroce od té pro mne nezapomenutelné chvíle přišla zpráva o jejím úmrtí.“

Manželé Ludmila Dušková a Václav Daněk a Daniil Granin, vedoucí delegace ruských spisovatelů, kteří se přijeli omluvit za vpád vojsk v roce 1968

To nečekané, neskutečné

Daněk byl v roce 1990 zvolen předsedou rozhlasové rehabilitační komise a s kolegy dramaturgy Jaromírem Ptáčkem a Zdeňkem Hedvábným obnovili Experimentální studio, jehož název změnili na Audiostudio. V něm nyní docházelo k realizaci dříve neproveditelných projektů. Poslání studia viděli ve vyplňování děr v paměti a v odstraňování komunistických výkladů historie. I proto se stalo Audiostudio primárně projektem rozhlasové paměti a teprve druhotně slovesného experimentu. „Vymohli jsme si na stanici Praha další čas pro Bílou kroniku. Při každém vysílání měla pěkný úvodní slogan: ‚Každého, kdo kdekoli kolem nás koná víc než svou povinnost, zapišme čitelným písmem do Bílé kroniky.‘ Jména všech těch vykonavatelů dobrých skutků jsme při vysílání vyhlašovali, to znamená, do Bílé kroniky zapisovali. V roce 1947 ji založil František Gel, ctihodný pán. Po roce mu ji z vysílání stáhli komunisté jako nežádoucí dědictví skautingu. I nám zlé jazyky říkaly ‚skautíci z Audiostudia‘. Přesto jsme Bílou kroniku s Evou Kopeckou vysílali po celé čtyři roky.“
Se stejnou otevřeností a nadhledem, s jakými hovoří o letech strávených v rozhlase za bývalého režimu, vykresluje Václav Daněk i křehké období polistopadové svobody. „To nečekané, neskutečné se tenkrát ze dne na den stávalo skutkem.“

Anna Novotná  Troška zábavy v Čajovně
 
  
Je čas poznat Cholina    
 
  Kam utek Stolkolet?