V hodině dvanácté

„Už v době okupace jsem cítil, že role Emila Háchy by byla námětem na shakespearovskou tragedii. Jeho pozice nám připadala naprosto bezvýchodná,“ řekl mi třiadevadesátiletý Čestmír Císař, jedna z postav pražského jara 68, v době, kdy jsem připravoval dokument o Emilu Háchovi. Dokument odvysílají ve středu 13. března ve 21.45 Vltava, v úterý 19. března v 18.05 Dvojka Českého rozhlasu v rámci pravidelného cyklu Devadesát let společně.

Emil Hácha na sebe vzal těžký úděl prezidenta vazalského pseudostátu po dlouhém přesvědčování. Háchův příjezd do Berlína v roce 1939. Noviny toho byly tenkrát plné… a jen málokdo si dokázal představit, jaké hrůzy ještě národ čekají

Jméno Emila Háchy jsem si zapamatoval z dob dějepisu na základní škole v letech socialismu. Dozvěděl jsem se, že to byl zrádce a kolaborant. Vypadalo to, že do školních osnov se dostal jen pro to, aby mohl být zostuzen. Na dlouhou dobu se mi pak ztratil z obzoru a slýchal jsem o něm jen z pořadů Rádia Svobodná Evropa. Slovo kolaborant tam ale nezaznělo. Až po roce 1990 se v obnoveném časopisu Reportér objevila několistránková studie o Háchovi – a oživila můj zájem o tuto složitou postavu. Bylo to v době, kdy v jakýchsi okresních novinách Háchu představili jako zestárlého blázna, který si na lánském zámku choval kozu.

Co jsem měl dělat?

Hácha byl především nešťastný člověk, který na sebe těžký úděl prezidenta vazalského pseudostátu vzal po dlouhém přesvědčování – a nejspíš s vědomím, že jej nečeká nic dobrého. Všechny obavy se naplnily. „Za to, co jsem učinil, mě jednou národ nazve zrádcem… Jenže co jsem měl dělat? Kdybych to neudělal, oni by to tu všechno povraždili,“ svěřil se po osudném 15. březnu 1939; poté, co po hodinách neslýchaného nátlaku podepsal Hitlerovi „v hodině dvanácté“ bezcenný cár papíru o tom, že „klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše“. Obě „smluvní“ strany přitom věděly, že žádný prezident na světě nemůže jedním podpisem zrušit existenci svého státu – Hitler ale dostal, co chtěl. A právník Hácha se nespletl: nazvali ho zrádcem. Přestože vyreklamoval z koncentráků stovky studentů, přestože u Hitlera opakovaně protestoval proti násilné germanizaci, přestože se zastával zatčených sokolů, legionářů i katolických kněží.

Všechno je dobře

To vše jsou známá fakta. Je možné je donekonečna opakovat a nakonec z nich sestavit vyvážený Háchův portrét. Portrét muže, kterého brutální nátlak zlomil a strach o samu fyzickou existenci národa donutil k ponižujícím pronacistickým prohlášením. Když jsem ale začal v létě 2012 sbírat materiál pro pořad o Emilu Háchovi, chtěl jsem zjistit, jaký opravdu byl. Z mnoha deníkových zápisů přátel a spolupracovníků se lze dozvědět, že šlo o nadprůměrně vzdělaného, inteligentního a čestného člověka. (Když prý tato slova řekl v roce 1950 zedník Jan Sýs během vojenské služby v Háchových rodných Trhových Svinech, postaral se jeden z jeho „přátel“, aby se to doneslo nadřízeným. Sýs byl poté odsouzen za podporu a propagaci fašismu na šest let vězení.) Jak Hácha působil na obyvatele protektorátu? Mnohé lze vytušit z jeho rozhlasových projevů, které se dochovaly v archivu. Slyšel jsem hodiny a hodiny archivních záznamů vysílání protektorátního rozhlasu. Hácha měl štěstí na rozhlasové pracovníky, kteří nechávali zapnutý mikrofon i ve chvílích, kdy už to nebylo nutné. Například v roce 1941, když se slavilo padesát let pražské „Orionky“, Hácha přišel mezi zaměstnance a zvukový záznam po oficiálních proslovech uchoval i jeho lidský projev k zaměstnancům, který už nebyl určen pro mikrofony. „Rád bych vám všem osobně stiskl ruku na znamení mého upřímného zájmu o vás,“ říkal dělníkům z továrny a přál jim především klidnější budoucnost. A stejně tak zůstaly mikrofony zapnuté v březnu 1944, kdy protektorátní úřady donutily Háchu, aby namluvil projev k pátému výročí protektorátu. Nemocný Hácha (lékaři mu už v roce 1943 diagnostikovali arteriosklerózu mozkových cév se ztrátou vštípivosti a širšího zájmu a s občasnými krátkodobými mrákotnými stavy) toho nebyl schopen. Oslavné fráze na okupanty, které si sám nenapsal, ale které mu dodala jeho kancelář, nejspíš na pokyn Emanuela Moravce, četl téměř nezřetelně, jakoby z posledních sil. A do toho jej komandují jakési hlasy, nutící ho k výraznější dikci a lepšímu, nadšenějšímu přednesu. Hácha ale není schopen – a po několikátém vyčerpávajícím pokusu končí slovy: „Je to dobré?“ Studioví technici musí tušit, že projev nelze odvysílat, přesto Háchu opakovaně ujišťují: „Všechno je dobře, všechno je dobře…“

Příliš temné časy

Háchovy poslední měsíce v prezidentské funkci jsou smutným obrázkem člověka, který ve většině případů neví, co se s ním děje. Na recepcích nemluví a premiér vlády ho přistihl, jak během slavnostního oběda pojídal květiny z vázy a pivo si nabíral lžičkou na sůl… Lékaři se přiklánějí k úvahám, že Hácha trpěl Alzheimerovou chorobou. Publicista Viktor Šlajchrt v roce 2006 napsal: „Háchovo dilema má nadčasovou platnost. Smí člověk napomáhat zlu, byť by se mu zdálo, že tím čelí něčemu horšímu? Háchovy časy byly příliš temné, aby se dal vynést jasný soud. Někteří filozofové tvrdí, že na ty nejtěžší otázky neexistuje vůbec žádná správná odpověď.“ Ani rozhlasový dokument se nepokouší najít jedinou správnou odpověď. Nabídne ale jiný pohled na člověka, který je dodnes vnímán spíše jen negativně a který se v pověstné „hodině dvanácté“ rozhodl tak, jak se rozhodl.

David Hertl, redaktor ČRo Sever

Foto David Hertl  Jak to vidí Max Kašparů
 
  
Míň počítače, víc večerního čtení!    
 
  V hodině dvanácté