Max Kašparů,
psychiatr, učitel, teolog

Nemáte těch titulů kolem svého jména nějak hodně?

Můj děda by řekl: „Máš jich trochu víc, než v kraji bejvá zvykem.“ Nikdy mi ovšem nešlo o samotné tituly, ale o to, co jim předcházelo. O poznání konkrétních oborů, které jsem chtěl studovat. Ať už to byla medicína, filozofie, teologie, psychoterapie nebo pedagogika. Žádný z oné jedné docentury a šesti doktorátů jsem nedostal nikdy zadarmo. Když to spočítám, chodil jsem do školy od šesti do dvaašedesáti let, tedy plných šestapadesát roků jsem seděl nad stohy učebnic. Pokud bych si některého titulu považoval jen trochu nad jiné, byl by to asi doktorát honoris causa. Všechny ostatní jsou udělené za množství vstřebaných informací, tento jediný je za kvantitu a kvalitu vykonané práce.

Kým jste spíš – psychiatrem, teologem, učitelem, spisovatelem?

Snažím se být tím, kým mám právě v tu chvíli být. A vším jsem rád. Velikým dobrodružstvím je v mé práci právě ono přesměrovávání rolí. Jako lékař musím uvažovat diferenciálně diagnosticky, jako pedagog didakticky, jako kazatel kerygmaticko homileticky. A když si konečně večer sednu, popíjím s ženou své dvě deci červeného a přemýšlíme o tom, jak všechno, co jsem zažil se svými pacienty, studenty a věřícími, přenést do další rozepsané publikace.

Ti, kteří vás znají osobně, si jistě všimli, že disponujete určitým komediálním nadáním, které rád používáte při svých promluvách v kostelích. A ti, kteří vás znají ještě blíž, vědí, že dokážete bavit společnost a že jste rád v centru pozornosti. Je to vaše osobní terapie po dnech, kdy posloucháte složité lidské osudy?

Pokud jde o moje řekněme veselejší nedělní kázání, předsevzal jsem si vracet do společenství věřících více zdravé víry a radosti. K tomu je vhodná špetka humoru. Ten do církve totiž neoddělitelně patří, ale nějak se z ní za ta staletí vytratil. A co se týká šíření humoru mimo chrámové prostory, opravdu jde o jeden z mých způsobů odreagování. Mezi moje rehabilitačně odlehčující koníčky patří především ochotnické divadlo v rodné Žirovnici. A paní režisérka dobře ví, že role pro mne musí být každoročně živá a komická.

Vaše profesní kariéra má svou váhu. Možná tomu však nemuselo tak být, kdyby vaše manželka nedala vaší kariéře přednost před tou svojí, neboť i ona měla velké předpoklady. Jak na toto nahlížíte jako muž, jako manžel?

Moje manželka, na rozdíl ode mne, vystudovala jednu vysokou školu, ale její kariérní úspěchy jsou větší než ty moje. Vybudovala krásný domov pro celou rodinu a příkladně vychovala naše děti. A to jí může závidět leckterá univerzitní profesorka.

Kdo si přečetl některou z vašich knih „lehčího“ žánru, mám na mysli třeba Malý kompas víry nebo Sedmero zastavení u klíčové dírky, poznal, že na život nahlížíte s nadhledem a humorem sobě vlastním. Řekněte ale upřímně, jdou všechny životní situace řešit s humorem?

Nejdou. V životě existují situace, které se musí proplakat a probolet. Řešit je chemicky prostřednictvím psychofarmak není vždy zdravé a osvobozující. V lidském životě jsou momenty, které lépe a rychleji vyléčí slzy než chemie. Nestyďme se za svůj pláč. Na druhé straně nadhled doporučuji. Kdo má nadhled, má často i vhled a přehled. Což je lepší než do věcí nevidět.

Je smích opravdu lékařem? Zvlášť ve vašem oboru?

Není smích jako smích. Známe řadu jeho forem. Od hurónského přes cynický, ironický, potměšilý, jízlivý až k sarkastickému a vynucenému. Jen jeden z nich je léčivý. Ten upřímný.

V této souvislosti zmíním třeba vaše zkušenosti s případy vykonávání velkého exorcismu, k nimž jste někdy zván pro správné rozlišení původu psychických obtíží postiženého člověka.

Skoro pokaždé bývám na toto téma dotazován při svých přednáškách nebo duchovních cvičeních. Posluchačům se omlouvám, ale nikdy na toto téma veřejně nehovořím. Jde o oblast velice diskrétní, intimní a vzhledem k předsudkům lidí jimi ne dobře akceptovatelnou.

Asi je vám v těchto chvílích velmi ku prospěchu, že jste nejen lékař, ale i teolog a terciář premonstrátského řádu.

Zdravá, nepokřivená víra a vzdělání jsou ku prospěchu vždy a každému. Umožňují širší záběr pohledu na člověka, na jeho stránku tělesnou, duševní, duchovní a sociální. Člověk je bytost mnohovrstevná, a má-li mu být pomoženo v jeho trápení, musí být nahlížen ze všech možných aspektů.

Nezdráhají se někteří pacienti přijít do vaší ordinace proto, že ji máte v kostele v Pelhřimově?

Většina mých klientů ani neví, že jsem katolický diakon. A jiní ke mně chodí právě proto, že jím jsem. Pouze jednou za celé roky, co mám lékařskou ordinaci právě v kostele, tam odmítl přijít jeden mladík. Důvodem bylo, že se hlásil k satanismu.

Proč se stále ještě lidé stydí jít k psychiatrovi vyhledat pomoc? Proto, že by se jim jiní lidé mohli smát, že byli u „cvokaře“?

Je paradoxní, že se lidé v naší zemi považují za vzdělané, kulturní a tolerantní občany, ale na druhé straně stále ještě považují psychiatry za povoláním postižené podivíny a duševně nemocné za méněcenné jedince. Je to smutné, ale je to tak. Přesto je situace již o něco lepší než před čtyřiceti roky, kdy jsem s psychiatrií začínal.

Co je ve vašich profesích důležitější? Umět naslouchat, nebo umět správně promluvit?

Obojí. Jak kdy. Naslouchat je více než poslouchat. Posloucháme ušima, nasloucháme srdcem. A lidé víc potřebují otevřené srdce toho druhého než jen jeho nastavené uši. Mimo to – jazyk máme jen jeden a uši dvě. Znamená to, abychom více naslouchali, než mluvili. A pokud už mluvit musíme, je důležité, jak říkal básník Antonín Sova, „najít pravé slovo v pravý čas a uzdravit jím k smrti smutnou duši...“

Pavel Sršeň, publicista

Foto Tomáš Tesař

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 2. října.  6x koláž ve Smečkách
  Navštivte
 
  Za večerů s marihuanou 

  Nalaďte si  
 
  Ta, co se v mapách nevyzná     
  Pořiďte si