Číslo 38 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Luďkem Munzarem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groteska odpudivá i děsivá

Brněnské Divadlo Reduta se pod vedením uměleckého šéfa Petra Štědroně a vynalézavé dramaturgyně Dory Viceníkové vyhranilo v experimentující autorskou scénu, jejíž divácky náročné inscenace (Korespondence V+W, Europeana, Valmont, Jules a Jim, Anna Karenina) dosahují celostátního uznání. Poslední českou premiérou tu v linii „Slavné příběhy v novém vydání“ byla „hommage a Bunuel et Carriere“ z pera režiséra Jana Mikuláška a Dory Viceníkové Nenápadný půvab buržoazie.

Konotací všeho druhu najdeme v této „velké žranici“ mnoho – od Chaplina, Pasoliniho či Švankmajera po markýze de Sade

Východiskem adaptace je oscarový snímek slavného španělského tvůrce, nedlouhý nonstop večer se však napájí z více pramenů, hlavně filmových a literárních. Základní metaforickou situaci – setkávání cynických bohatců u slavnostního stolu (výtvarník Marek Cpin je ohradil odvrácenou stranou kulis) – postupně variuje série gradovaných obrazů. Po ionescovsku nenápadně startují z běžných okolností, kdy každý z devíti perfektně sehraných interpretů zprvu snobsky zachovává společenské dekorum. V detailně propracovaných individuálních i kolektivních simultánních etudách se však atmosféra rychle zvrhne do drsně groteskního balábile: místo tryzny dojde k vraždě dosud žijícího „nebožtíka“, prostřenou tabuli zcela zdevastují číšníci i hosté, mezi jejichž pochybné zábavy náleží například drogy, násilí, vzájemné ponižování, promiskuitní sex, svlékání a pojídání oděvů, popíjení moče a dokonce střelba, to vše při jemné Chopinově hudbě. Konotací všeho druhu najdeme v této (místy i verbálně vulgární) „velké žranici“ mnoho – od Chaplina, Pasoliniho či Švankmajera po markýze de Sada. Mikulášek, jemuž jsou filmové inspirace blízké, v současných reáliích jevištně ozvláštňuje Bunuelovy surrealistické postupy (včetně monologického popisu snů), které nápaditým klaunériím z dekadentně amorálních nechutností dodávají nejen absurdní, ale i poetický ráz. Provokující alegorické obludárium samozřejmě nepohladí, ale destrukci hodnot odráží nápaditě a upřímně.

Vít Závodský, divadelní publicista  Z hrudníku mi vyšlo slunce
  Nalaďte si
 
  Byl Ježíš gay?        

  Pořiďte si  
 
  Přímý úder Charlieho Soukupa
  Téma