Peter Duhan, generální ředitel
Českého rozhlasu

Ví se o vás, že pocházíte z novinářské rodiny. V jakých profesích vaši rodiče pracovali?

Táta byl redaktorem ČTK, maminka byla jednou ze dvou nejlepších stenografek na Slovensku a díky tomu se – jako nestranička – dostala do zahraniční redakce deníku Pravda. Monitorovala telefonáty zahraničních zpravodajů, zahraniční agentury a podobně.

Většinu profesionálního života jste strávil v médiích. Jaký druh zkušenosti vám při řízení Českého rozhlasu přijde nejvíc vhod?

Myslím, že každý post, který jsem zastával, mi něco přinesl. Po skončení střední školy jsem v Bratislavě nastoupil jako elév do deníku Ľud a hned jsem si troufl na psaní kritik, což mladí lidé dělají ze všeho nejraději. Důležité pro mne bylo studium scenáristiky na Vysoké škole múzických umění. Pět let jsem se zabýval dějinami umění, divadla, filmu, literatury, filozofie. Z této teoretické výbavy čerpám dodnes, dává mi zázemí v přístupu ke vztahu médií a umění, politiky, veřejného života. Ještě jako vysokoškolák jsem začal pracovat ve Slovenském rozhlase a pak jsem ve Slovenské televizi vystřídal několik profesí od dramaturga až po redaktora programové skladby. Po revoluci jsem byl šéfredaktorem deníku Verejnosť, v roce 1991 jsem se stal ústředním ředitelem Československého rozhlasu, po rozpadu federace jsem nějakou dobu pracoval v komerční sféře, ale opět v médiích nebo v jejich bezprostřední blízkosti. A konečně deset posledních let se naplno věnuji veřejnoprávnímu rozhlasu. A když bych měl říci, která zkušenost byla nejcennější, jmenoval bych práci v deníku. Tam jsem se naučil disciplíně, kterou diktuje časová nesmlouvavost, kdy se uzávěrka počítá na minuty.

Podruhé jste se stal rozhlasovým ředitelem. Máte pocit, že vstupujete do téže řeky, anebo se tehdejší a nynější starosti a agenda nedají srovnat?

Nedají. Československý rozhlas byl zcela jinou institucí, už proto, že byl financován z federálního státního rozpočtu. Ten rozhlas byl jiná řeka. Jinak regulovaná, s jiným tokem, s jinými pravidly.

Jak by měl vypadat Český rozhlas v roce 2015, kdyby se vám podařilo naplnit všechna předsevzetí?

Kolem mých vyjádření na téma restrukturalizace Českého rozhlasu se objevila řada mýtů a nesmyslných interpretací. Konkrétním příkladem může být pojmenování stanic. Tím se nyní rozhodně nezabývám, pracovně si jednotlivé plánované okruhy čísluji, nic víc, a přesto už slýchám, že ruším tradiční značky. To je nesmysl. Ale k vaší otázce: Málokdo si uvědomuje nepříjemný fakt, že jsme ztratili celou jednu generaci – generaci mladých lidí. S tím musíme něco udělat. Jedním z dalších faktorů, které mne nutí uvažovat o změnách, je blížící se digitalizace Českého rozhlasu. Výsledkem mého uvažování je koncepce čtyř celoplošných okruhů. První okruh pro posluchače mezi čtyřiceti a šedesáti lety s využitím potenciálu regionálních studií. Druhý okruh pro generaci, která vstupuje do praktického života, tedy pro lidi mezi dvaceti a čtyřiceti. Třetí okruh, který se v celém světě označuje výrazem arte. A konečně čtvrtý okruh – stanice vyhrazená téměř výhradně mluvenému slovu. Na tuto „kostru“ celoplošných stanic se budou navěšovat digitální moduly, tak jak to už dnes praktikuje například Vltava s D-Durem a jazzovým programem.

Pojďme si jednotlivé okruhy probrat jeden po druhém. Začněme u stanice, která asi vzbudí nejvíc diskusí.

V zamýšlené první stanici by Český rozhlas měl získat to, co má řada jiných veřejnoprávních rozhlasů – národní okruh integrující všechny regionální stanice na principu připojování a odpojování. Základní programovou matricí bude nynější Dvojka, od té se budou v posluchačsky nejatraktivnějších časech odpojovat všechna regionální studia s vlastním programem. Tato nově vytvořená stanice má obrovskou potenci – pouhým sečtením dosavadních posluchačů regionů a Dvojky se dostaneme až k milionu posluchačů denně. Jistě že se tento počet asi o něco sníží, ale moje koncepce nabízí zajímavý potenciál, s nímž je třeba adekvátním způsobem pracovat. Chci, aby stanice byla plnoformátová, to znamená, že by měla nabízet ranní a odpolední talk show, nezbytný informační servis, publicistiku, diskuse, četbu a samozřejmě třeba i rozhlasové hry.

Jak hodláte čelit tlaku z regionů, a nejen z rozhlasového prostředí, aby byl zachován současný model regionálních studií Českého rozhlasu?

Tlak z politického spektra neočekávám, protože má snaha o jistou centralizaci a koordinaci programu nepopírá význam regionálního vysílání. To, co je pro ně typické, zůstane zachováno v mnohem koncentrovanější podobě. Co je víc – osmnáct hodin programu, mnohdy řídkého a nevztahujícího se k životu daného regionu, kdy se vysílání jednotlivých regionálních stanic mnohdy podobá jako vejce vejci, anebo osm hodin vysoce kvalitního programu, který je detailně zacílen na podmínky toho kterého regionu? Myslím, že odpověď je jednoduchá. Má smysl, aby si každý ze čtrnáct regionů vyráběl například magazíny o filmu, módě nebo vaření? To je vyhazování peněz oknem. Hodlám vytvořit obrovský prostor pro diskusi, abychom zvolili ten nejlepší model, ale dopředu říkám, že jedním z nejlepších kritérií je efektivita. Jde mi o to, aby se zbytečně neplýtvalo, aby se energie regionálních stanic soustředila do těch nejposlouchanějších časů.

Stávající zákon dovoluje Českému rozhlasu provozovat tři celoplošné sítě. Je vcelku pochopitelné, že ta čtvrtá, určená pro budoucí „jedničku“, by vznikla prostým propojením regionálních vysílačů a kmitočtů dnešní Dvojky. Nicméně – neočekáváte námitky poslanců, kteří vám toto rozšíření musí schválit?

Máte pravdu, že tato změna sahá až k úpravě zákona, ale podstatné je, že nebudeme v rámci těchto změn žádat přidělení nových kmitočtů, nebo dokonce nové celoplošné sítě. Vystačíme si s tím, co máme. Potřeby moderního rozhlasu jsou dnes zkrátka jiné než před dvaceti lety, kdy veřejnoprávní rádio u nás vznikalo. Pokud má plnit své povinnosti v měnící se době, pokud má uspokojit i potřeby mladších posluchačů, musí nabízet i nové typy vysílání, jiné než ty, které provozuje nyní.

Zdá se ale, že mladí dnes nestojí o žádnou rozhlasovou ani televizní stanici, že si svůj vlastní program skládají na internetu...

V tom bych vám oponoval. Podle reakcí, které mám, poptávka po rozhlase jako intimním médiu tady je a sílí. Ten, kdo rádio objeví, už u něj zůstane. My musíme dokázat, aby to nebyly desítky a stovky, ale tisíce a desetitisíce posluchačů. Lidé jsou otrávení tím, co produkují komerční televizní kanály, počítačové hry je nudí, všechno je to neosobní, předvídatelné. Rádio nabízí zcela jiný prostor, zcela jiné možnosti. A bude znovuobjevováno, tomu pevně věřím.

Milan Pokorný

Foto Zbyněk Pecák, Martin Kutil

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 20. září.  Utajení polárníci
  Jak to slyší Andrea Hanáčková
 
  Stimulujte se - s Radiem Wave  

  Nalaďte si  
 
  Aktualizace klasiků   
  Navštivte