Číslo 32 / 2011.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelem.
Milošem Urbanem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klikyháky paměti Bohumily Grögerové

V životním i uměleckém příběhu Bohumily Grögerové je příznačné i to, že nejvyššího uznání se jí dostalo až ve stáříDevadesáté narozeniny oslaví 7. srpna Bohumila Grögerová. Životní výročí přední české spisovatelky, překladatelky, autorky rozhlasových her a knížek pro děti připomene Český rozhlas 3 – Vltava pětidílnou četbou z knižního rozhovoru Klikyháky paměti, který Bohumila Grögerová vedla s Radimem Kopáčem (od pondělí 8. srpna, vždy v 11.30).

Bohumila Grögerová se narodila v Praze v rodině legionáře. Absolvovala Městské dívčí reálné gymnázium, od roku 1951 pracovala v nakladatelství Naše vojsko. V roce 1972 přešla z politických důvodů do Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. V roce 1952 se seznámila s Josefem Hiršalem (1920–2003), s nímž půlstoletí tvořila překladatelskou a tvůrčí dvojici. Jejich společná bibliografie čítá zhruba sto osmdesát položek. Přispívala do Plamene, Literárních novin, Tváře nebo Sešitů. Je laureátkou Ceny Toma Stopparda (1986), Ceny Josefa Jungmanna (1993, 2000), Ceny PEN klubu za celoživotní dílo (2009) a Magnesie Litery (2009).

Četbu z knižního rozhovoru Klikyháky paměti Vltava zařadila do cyklu Osudy. Úvodní pasáže uslyší posluchači v podání samotné spisovatelky, další části zazní v  v herecké interpretaci Jany Štěpánkové. Nesetkáme se tu s experimentální kompoziční metodou, dokumentem, koláží, kaligramem nebo slovní hrou. Bohumila Grögerová vypráví o životě svobodně smýšlející ženy, která žije svůj každodenní život v prostředí, které na talent a intelekt, zejména u žen, příliš nedbá. Její vzpomínky jsou svědectvím o každodenní praxi chození do práce, péče o děti, vaření, údržby domácnosti. A při těchto banálních úkonech, od nichž žádná „socialistická žena“ nebyla osvobozena, psala, překládala, debatovala, spoluvytvářela kulturu nijak prominentní co do poct, ale zcela zásadní co do uměleckého vlivu a inspirace. Spolu s Josefem Hiršalem a dalšími překladateli svého okruhu zprostředkovávali evropskou literaturu, v případě rakouské tvůrčí dvojice jejich současníků Ernsta Jandla a Friederike Mayröckerové dokonce založili básníkům popularitu dřív, než se tak stalo v jejich vlastní zemi. Uzavřené a střežené hranice země přesahovali duchem a tvorbou. Pěstovali hru, absurditu a humor, psali pro děti i pro rozhlas, zkoumali jazyk mimo gramatické struktury.

Bohumila Grögerová život i dobu a její kulturní a myšlenkový pohyb zaznamenává po celý svůj tvůrčí život. Jako činná autorka i překladatelka experimentální poezie opracovává skutečnost metodou grafické, zvukové, konkrétní i dokumentární poezie. Píše – či spíše zapisuje – racionální, odtažité promluvy, které vyjdou jako Zivilisationsschemata nejprve německy (1970), o pětadvacet let později česky pod názvem Meandry. Spolu s Josefem Hiršalem napsala monumentální memoáry Let let, které jsou svědectvím o české kultuře mezi lety 1952 až 1968, kdy ji oba autoři podstatně formovali. Setkáme se v nich s myšlenkami a životními postoji i osudy okruhu kolem Jiřího Koláře, Věry Linhartové, Ladislava Nováka či Milana Nápravníka. V knize Trojcestí Grögerová s Hiršalem napsali, že společný text by měl „vyjadřovat víc něhy a srozumění než nejsubtilnější milostná korespondence“.

Po roce 1990 vydává Bohumila Grögerová prozaickou knížku Branka z pantů a později jakýsi samostatný dovětek k Letu let, nazvaný Čas mezi tehdy a teď, který je prostoupen celoživotním partnerstvím s Josefem Hiršalem. Hiršala v letech 1999 a 2003 dvakrát srazila tramvaj: poprvé ho to stálo několikaměsíční pobyt v nemocnici, podruhé život.

Soužití i spolutvorba obou umělců byly čímsi nevídaným. Vystihuje to jejich vlastní charakteristika: „Autorská spolupráce muže a ženy jako tvůrčí akt je ve své nejhlubší podstatě aktem lásky.“ Jejich láska přežila i Hiršalovu smrt v roce 2003, po níž Bohumila Grögerová pokračovala v díle už sama, navzdory pohybovým obtížím a špatnému zraku. Jako básnířka byla oceněna Magnesií Literou, její sbírka Rukopis se stala Knihou roku 2009.

Bohumila Grögerová je mimořádná žena, její život a dílo jsou spojeny s nejlepšími i nejhoršími časy české kultury v druhé polovině 20. století, jsou to dílo i osud vpravdě středoevropské. A mimo jiné také dosvědčuje, jak žena může stát celý život po boku muže a zůstat přitom sama sebou. V životním i uměleckém příběhu Bohumily Grögerové je příznačné i to, že nejvyššího uznání se jí dostalo až ve stáří.

Alena Zemančíková, redaktorka ČRo 3 – Vltava

Foto Jarka Šnajberková  Klikyháky Bohumily Grögerové
  Nalaďte si
 
  Jak se žije bez Boha    

  Pořiďte si  
 
  Jitka Hosprová ví, co chce  
  Téma