Číslo 11 / 2011.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s novinářem.
Davidem Vaughanem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Zbyněk Vybíral, psycholog

Esperanto (ne)vzdělaných?

Poprvé jsem o dvou angličtinách slyšel v polovině devadesátých let, do té doby jsem si všímal němčiny. Jedna má známá tlumočila ve filmovém štábu a já se dozvěděl, že se ve štábu domlouvají… angličtinou, ale zdůraznila, že evropskou. Zaujalo mě to. Účel světí prostředky. Je-li naším cílem dorozumět se, nechť k tomu lidé využívají všech pomůcek, které vymyslí. Jistě, účel světí škaredé, někdy až ohavné prostředky. A prohřešky... Ale doba je pragmatická. Světy univerzit, firem, politiků a filmových štábů jsou internacionální, už ne národní. Proč by tyto komunity neměly mít nárok na své... esperanto?
Dnes jím opravdu mluví vzdělaní lidé. Lidé na kongresech. Reprezentanti států. Lidé z firem, kteří učí druhé lidi mluvit. Pasivně přejímané anglické termíny se v jejich slovnících mísí s anglicismy. Nedávno jedna vzdělaná dáma pronesla, že její firma klienty „skiluje“.
Jen zdánlivě to vypadá, že všichni už mluví anglicky. Nemluví. Mluví esperantem. Absurdní situace: Angličani a Irové a Američani, kteří přijedou na konferenci, kde je jednacím jazykem angličtina, části řečníků nerozumějí. Jak si ale mohli ve své jazykové hegemonii myslet, že budou se všemi mluvit anglicky? Především musejí: zpomalit..., zjednodušit..., zříct se metafor..., přizpůsobit se.
Utilitární kongresové esperanto není záležitostí posledních dvou desetiletí. Při pročítání esejů Ingeborg Bachmannové jsem narazil na její text z roku 1964: „Máme za sebou už téměř dvě desetiletí, kdy se (...) lidé, těšící se po zásluze plnému uznání, velmi rychle domluvili na kongresech, festivalech a společenských akcích všeho druhu jakýmsi esperantem, a přitom si nepovšimli, že se spolu domlouvají nebo se navzájem přou jen floskule...“
Ano. Co je snad nejhorší, je to, že lidé se spolu jen zdánlivě navzájem domluví. Nedomluví se. Víc toho nepochopí, než pochopí. A pochopí jen úplně základní postoje druhých (ano, ne). V nové evropské angličtině se ztrácejí dialekty, detaily, nuance. Jazyk nenabízí hloubku, žádnou nemá. Není záhodno, abyste mluvili květnatě. Nechce se po vás ani to, abyste mluvili složitě nebo originálně. Proč nevyužívat floskulí, jimž v sále většina rozumí? Poslouchejte – tamten řečník nic neříká, jen ony fráze, jeho proslov má jediný význam: Teď mluvím já. Neříkám nic, ale mluvím. Dorozumívání je zúženo na potvrzení si shod (často apriorních předsudků) a/nebo na ubezpečení se o rozdílech. O něco smířlivěji to napsala už Bachmannová. Žádné komplikovanosti! Žádnou krásu, prosím. „Vejděte se do fráze.“
Z tuhé a povrchní komunikace se před očima vytrácejí cit pro detail, nejednoznačnost, hra s ironií, ozvláštnění, ale i ambice vysvětlit druhému něco dopodrobna a co nejpřesněji. A to je vážné. Součástmi dnešní komunikace jsou extenze (mít více a více přátel na facebooku; jet na další kongres), zkracování a zjednodušování textů, respekt k floskulím a despekt k detailům. Komunikace je v krizi. Zatuhla.
Obdobně jako mezinárodní dorozumívání tuhne i čeština. K sobotnímu obědu mi Orientace LN připravila větu, že „v Kanadě je v současné době v diskusi zákon...“ Proč autor nenapsal, že se v Kanadě v současnosti diskutuje o zákonu? Dobrá, někdo tu neumí česky. Přesněji čéééésky, jak se posmíval Polívka královně, aby tím zároveň vyzrazoval, že ani on česky nemluví hezky. Kolik lidí mluví čéééésky, říkají vzááádu a chlubí se užitím slova „bizardně“ – se špatně vloženým „d“! Jazyk také není imunní vůči kýči a manýře. Ale mistrovat druhé je ošidné, na území jazyka zvlášť. Sloupků, jako je tento, bude napsáno ještě hodně. Příklady jsou všude kolem nás.
Mně už jen nejde z hlavy, jestli se tím esperantem a tuhou češtinou opravdu domlouvají lidé vzdělaní.
Není to spíš tak, že jsme spíš nekulturní, nevkusní a nevzdělaní? Že už nám ani nejde o to, abychom se pochopili?
Řekl bych rád, že ne. Ale právě jsem se vrátil z Berlína, z dalšího evropského semináře.
Slova.
Overground.
Skilujeme ty lidi...  Esperanto (ne)vzdělaných?
  Jak to vidí Zbyněk Vybíral  
 
  Kniha noci po Půlnoci

  Pořiďte si  
 
  Realita a poezie Kamila Lhotáka
  Navštivte