Fero Fenič,
filmový producent a režisér

Co teď budete dělat?

Neumím plánovat, nevím, co budu za pět nebo osm let dělat. V této chvíli se sice cítím svobodnější, ulevilo se mi, ale to neznamená, že všechno rázem skončilo. Studio jsem zavřel, ale mám spoustu práce, musím mnoho věcí vypořádat. A zajistit konání Febiofestu.

Vrátíte se k natáčení filmů?

Přemýšlím o tom, ale je to takový pozvolný návrat, který musím promyslet. Směřuji k tomu, že pokud zdraví dovolí, ještě nějaký film natočím. Chvílemi mám intenzivní pocit, zvláště, když se dívám na své staré věci, že bych to měl udělat. V hlavě mám určitou látku, další už mám dokonce napsanou.

Co vám brání?

Dvacet uplynulých let, mám větší zábrany. Cítím velkou zodpovědnost – za to, co bych měl natočit, i za peníze, které se mi třeba podaří získat. Uvědomuji si, jakou hodnotu musím přinést, že bych měl odevzdat práci, která naplní nejen moje ambice či očekávání mých sympatizantů, ale také vrátí vložené peníze.

To je ale v zemi s malým trhem těžké.

Ano, dokáže to jen pár lidí. A navíc, když člověk dlouho netočí, začne pochybovat o tom, zda jeho dílo vůbec někdo potřebuje. Nepřipadám si nenahraditelný, nevím, zda na moje sdělení někdo čeká. Na druhé straně mohu využít svých zkušeností a věřím, že jsem nic nezapomněl. Moje režisérská pauza neznamená totální odcizení od tvorby. Vždyť jsem se jí skoro dvacet let ve Febiu aktivně účastnil. Já byl hybným motorem. Mám pořád dost sil. Jen musím najít téma, kterému uvěřím natolik, že mu věnuji dva roky života.

Co nakonec rozhodlo o ukončení činnosti Febia?

Především to, že jsem už nějakou dobu měl pocit přešlapování na jednom místě a nechtěl jsem ten stav prodlužovat. Neviděl jsem žádný prostor k dalšímu rozvoji. Když jsme ukončili práci pro TV Barrandov, neměl jsem už ani motiv.

Jak takový útlum vypadá?

Febio nevyrábí, ale je v jakési pohotovosti, kdyby přece jen nastal příznivý okamžik. Je zajímavé, že ve chvíli, kdy jsem ohlásil odchod ze scény, si možná mnozí uvědomili, co pro ně Febio znamenalo. Setkávám se i s dojemnými ohlasy tvůrců i diváků.

Posledním větším projektem Febia byl koncem loňského roku dokument Dagmar Smržové Zachraňte Edwardse o houževnatosti a odhodlání jít proti úradku osudu. Téma silné a naléhavé.

Podle mne je to film o zodpovědnosti. Obdivuji oba jeho protagonisty – rodiče, kteří v těžké situaci přijali rozhodnutí, za něž jsou schopni nést zodpovědnost. Jejich počínání je možná problematické, ale stojí si za ním, svému postiženému dítěti obětují život. To mi připadá na filmu nejsilnější a odpovídá to i mému celoživotnímu postoji. Jde udělat cokoliv, pokud jste připraveni nést za to zodpovědnost a odpracovat si to.

Dagmar Smržová byla vaší studentkou na FAMU.

Ano, i proto mi práce na filmu Zachraňte Edwardse přišla symbolická. Dagmar stála u mého porevolučního startu před dvaceti lety. A teď tu etapu mého života zakončila. Byla ve skupince studentů FAMU, kteří mě v létě 1990 poprosili, jestli bych se jich ve škole neujal. Začínali tehdy druhý ročník, jejich ročníkový pedagog byl komunistický režisér, odborně i charakterově nepřijatelný. Studenti si mě vlastně sami vybrali, jejich důvěra mě zavazovala, i když jsem neměl ambici působit pedagogicky. Nakonec jsem souhlasil, vnímal jsem to jako svou povinnost.

Jak dlouho jste na FAMU učil?

Čtyři roky. Převzal jsem ten ročník a dovedl jej až k absolutoriu. Zároveň jsem si ale uvědomil, že pedagogická činnost je spíš pro usedlejší typy lidí. Po založení Febia jsem už studentům nemohl dát tolik, kolik bych měl. Když můj ročník absolvoval, odešel jsem ze školy. Ale zároveň jsem dal studentům šanci natáčet.

Kvůli Febiu jste opustil především vlastní tvorbu. Není vám dnes trochu líto, že jste v uplynulých letech natočil jen pár dokumentů?

Vlastní tvorbu jsem přerušit nechtěl. Na začátku devadesátých let jsem točil dost dokumentů, počínaje vůbec prvním filmem studia Odsud až potial. Tehdy jsem nepočítal s tím, že přestanu režírovat. Mylně jsem se domníval, že studio bude sloužit především pro mne – jako tvůrčí i organizační základna. Nával projektů kolegů mi ale přerůstal přes hlavu, musel jsem své věci omezit. Dnes to omlouvám tím, že moje tvorba by nepřinesla víc než těch skoro třináct set dokumentů, které jsme ve Febiu natočili.

Vaše studio možná v porevoluční nejistotě zachránilo český dokument.

Tvrzení, že Febio zachránilo český dokument, mi připadá příliš silné, možná by to fungovalo i bez nás. Význam studia vidím spíš v tom, že divákům vrátilo důvěru v dokument. Dlouhá léta byl vnímán jako povinný předfilm v kinech a nástroj televizní propagandy. Myslím, že se nám povedlo tento žánr rehabilitovat. Naše filmy byly taky první, které měly hlavní televizní vysílací časy. Někdy s úsměvem říkám, že jsme dokumentaristům bagrovali cestu, po které teď můžou jít za svou tvorbou.

Přineslo Febio i nové tvůrčí postupy?

Nepřišli jsme s ničím převratným, v kinematografii už bylo všechno vynalezeno. Snad jsme jen dokázali pootočit úhel pohledu jiným směrem. Když jsme například vstoupili do žánru portrétů, našli jsme formát, který byl jakousi esencí portrétu. Nebyl rozvláčný, trval jen patnáct minut. Nechtěl podat vyčerpávající výpověď, ale vyvolat zájem o příslušnou osobnost. V té době tu byl bezpočet zapomenutých či zatajovaných osobností, o nichž téměř neexistovaly informace. Předtím se točily filmy hlavně o hrdinech socialistické práce, o figurách pro režim přijatelných a příkladných, nikoliv o reálných lidech. My se snažili napravovat křivdy a zdeformovanou dramaturgii. Celý náš přístup se vyznačoval tím, že jsme hledali bílá místa. Předznamenali jsme svým způsobem také investigativní publicistiku, třeba pořady Oko, které otevíraly významná společenská témata. Snažili jsme se pokrývat různé oblasti i témata. Například cyklus Jak se žije... je velká sociologická zpráva o naší společnosti.

Přišli jste i s cestopisem a satirou: Cestománie, Česká soda.

Chtěli jsme otvírat svět, vyčistit český rybník, přinášet zprávu, jak se žije jinde, a taky ukázat, že ne všechno je u nás tak špatné, jak se zdá. Rozhodně jsme nedělali klasické cestopisy. A Česká soda vznikla proto, že mi chyběl ostrý komentář současnosti. Smích je odzbrojující, můžete jeho prostřednictvím říct věci, které v dokumentu těžko vyslovíte.

Agáta Pilátová

Foto Tomáš Tesař

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 15. února.  Století Otakara Vávry           
  Téma  
 
  Výstřední? Geniální? Tichý!    

  Navštivte  
 
  I když sťatej, přece svatej    
  
Pořiďte si