Číslo 4 / 2011.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se zpěvačkou a kytaristkou.
Lenkou Filipovou.
 

 

 

 

 


 

 

 

 


Jak se žongluje se socialismem

Jean-Luc Godard, letos již osmdesátiletý, proslul jako bořitel stávajících vypravěčských postupů a posléze jako propagátor radikálních idejí. Jeho nejnovější dílko nazvané Socialismus se zásadně liší od běžných filmů vídaných v kině. Vznikl výrazový experiment, který chce podobně jako dávné Brechtovy „lehrstücky“ oslovit diváka skrze průběžně znějící disputace, skrze plakátovitá hesla.

Kultovní americká písničkářka Patti Smith v Godardově Socialismu

Již vkládání mezititulků (často se v nich opakuje sousloví VĚCI TAKHLE) s sebou nese význam apelu i výzvy (což Godard ostatně převzal z ruské němé kinematografie). Osvětově poučné, jakoby s učitelskou dikcí pronášené rozmluvy, zaměřené na objasnění zvolené látky či problému, zahrnují námětově široký vějíř probíraných otázek, na něž následují zdánlivě jednoznačné odpovědi. Hned první dialog ozřejmí budoucí podobu všech dalších rozhovorů: dívka se svého spolubesedníka táže, zda peníze jsou veřejným statkem stejně jako třeba voda. Mnohokrát problesknou bonmoty, zvláště na úrovni průpovídky („dobře si rozmyslete, zač chcete bojovat – mohli byste toho dosáhnout“).

Socialismus navozuje představu bezprostředního záznamu, do popředí se opakovaně dostávají až kvílivé či bušivé ruchy vznikající při náporu větru na mikrofon, zvuková stopa (zejména hudební) znenadání umlká, nahrazená tichem i výpadkem obrazu, kdy se rozhostí tma. Obraz tvoří segmenty různorodé kvality, v některých případech až barevně i obrysově rozostřené, jako kdybychom přihlíželi několikáté kopii pořizované z málo kvalitního VHS záznamu. Do toku vyprávění Godard začleňuje i úryvky z válečných dokumentů, z býčích zápasů, mihnou se však ukázky z hraných filmů – například pověstnou schodištní sekvenci z Ejzenštejnova Křižníku Poťomkin prolínají záběry na tutéž lokalitu dnes.

Většina diváků bude na takovéto dílo asi jen nevěřícně zírat, avšak Godard vždy provokoval. Dlužno jen dodat, že někdejší maoistickou útočnost, z níž zvolená forma výpovědi pochází, už přece jen opustil. Do rozmýšlení o málo přehledných a často protismyslných zákrutách dnešního světa však nic převratně nového nevnáší. I onen titulový socialismus se nakonec proměnil v pouhé slovo, s nímž lze libovolně žonglovat.

Jan Jaroš, filmový publicista  Zpráva z nemocnice       
  Zpěvník Jana Buriana  
 
  Osudy Petra Kotíka

  Nalaďte si  
 
  Jak se žongluje se socialismem      
  Navštivte