Dát vše a věřit, že to nepřišlo vniveč

„Posluchač má právo na kvalitní vysílání v každém okamžiku dne,“ říká předseda Sdružení pro rozhlasovou tvorbnu Michal Bureš„Dokumentaristé jsou lidé hloubaví, odvážní, věčně přepracovaní, ve finále s výsledkem svého snažení povětšinou pramálo spokojení. Ale nemylme se, rozhlasové dokumenty patří k tomu nejlepšímu, co lze v éteru nalézt,“ napsal před dvěma týdny na tomto místě režisér olomouckého rozhlasu Michal Bureš (1976). Hodnotil letošní přehlídku Report pořádanou Sdružením pro rozhlasovou tvorbu, jehož je novým předsedou.

Váš profesní „život s rozhlasem“ se časově kryje se vznikem Sdružení pro rozhlasovou tvorbu – v květnu 1994 se v ně přeměnil tehdejší Svaz rozhlasových tvůrců. Jaká byla vaše cesta k této organizaci?
Cesta byla přímá. Už coby student rozhlasové specializace na Divadelní fakultě JAMU jsem jezdil na přehlídky rozhlasové tvorby Report a Bilance, které Sdružení každoročně pořádá – a můj vstup do něj byl přirozeným vyústěním mého zájmu a směřování.

S čím jste do vedení Sdružení pro rozhlasovou šel? Jak by mělo nadále fungovat?
Jsme občanským sdružením, které má za cíl v nejširším možném okruhu - od redaktorů přes dramaturgy, režiséry, mistry zvuku, zvukové designéry, studenty až třeba po amatérské tvůrce - reflektovat, zvelebovat a kultivovat stěžejní slovesné rozhlasové žánry, jakými jsou reportáž, publicistika, dokument a rozhlasová hra. Chci, aby tato idea vešla do obecného povědomí všech, kteří pořady vytvářejí i poslouchají, aby Sdružení nebylo vnímáno jako nějaký uzavřený klub konzervativních starousedlíků, ale doširoka otevřená diskusní občanská platforma.

Promění se nějak přehlídky Report (publicistika – dokument – reportáž) a Bilance (slovesná tvorba)? Přibude třeba nějaká další?
Koncepce přehlídek Report i Bilance je dobrá. Jsou oním zmiňovaným místem osobního setkávání, poslouchání a analýzy. V případě Reportu jsme přistoupili k jeho rozdělení na jarní etapu, zaměřenou na reportáž, a podzimní etapu, v jejímž rámci posloucháme publicistické a dokumentární pořady. Bilance je pak tradičně věnována pořadům literárně-dramatickým. Kromě těchto dvou stěžejních akcí Sdružení pořádá ještě jarní a podzimní seminář. Chci, abychom se setkávali co nejčastěji a zejména, abychom mezi sebou otevřeně komunikovali: všichni členové i příznivci mají právo na maximum informací. Od ledna 2011 k tomu přispějí i naše nové webové stránky.

Patříte k mladé generaci rozhlasáků. Existuje něco jako generační střetávání rozhlasových tvůrců?
Rozhlasových tvůrců je s ohledem na velikost naší země početnější hrstka a pokud se pro tento obor rozhodnete, pak všechny své kolegy dříve či později poznáte. Můžete se vůči jejich tvůrčím počinům vymezovat, mít na ně odlišný názor – to vše je zdravé, správné a v konečném důsledku podporující a zaručující rozmanitost vysílání. Co správné a zdravé není, jsou vypjaté emoce a vzájemná nekomunikace, z níž se rodí jen nechopení, rozpolcené osobní vztahy a nedobré tvůrčí klima. To jsem si vytyčil pozměnit.

Rozhlasová technika se v posledních letech skokově vyvíjí, forma pořadů je někdy tak dokonalá, až je to na úkor obsahu. Nebo je to jen můj dojem?
Vždy je jednodušší naučit se „jak“, než bezezbytku promyslet obsah. Rozhlasová technika nám umožnila propracovat formu do posledního detailu, občas na úkor lehkosti, přirozenosti a věcnosti. Ale to je v procesu tvorby normální jev. Když dostanete pero a učíte se písmenka, jste procesem vytváření písmenek okouzleni a ohromeni, kocháte se zákruty a kličkami, obloučky a spojeními, kroužky a čárkami, středníky a dvojtečkami... a až se toho nabažíte, pak teprve začnete mohutněji akcentovat to, „o čem“ píšete, „co“ psaním sdělujete. To neznamená, že na lásku k vytváření písmenek zanevřete, ale rozkryjete jejich skutečný smysl. Stejně se to má i s obsahovou a formální stránkou rozhlasového pořadu.

Věnujete se především žánrům spojeným s literaturou, divadlem. Proč právě slovesná tvorba?
Zpěv mi dělal vždycky problém, hudební sluch mám lehce podstandardní, na kytaru hraju na úrovni třetí třídy pomocné školy, tak co se mnou? Stal jsem se tedy člověkem slova, který hudbu miluje a obdivuje.

Rozhlas patří k médiím, kde neexistuje okamžitá zpětná vazba – jako třeba na divadle. Platí, že spokojený posluchač nepíše. Co je největší odměnou pro rozhlasového tvůrce?
To je pravda. Odměna se nedostavuje okamžitě, je to jistý druh askeze – dát všechno a věřit, že vynaložené úsilí nepřišlo vniveč, že se nerozplynulo v nicotě. Posluchač rozhlasu má právo na kvalitní vysílání v každém okamžiku dne a na takové vysílání pohlíží jako na standardní. Pro nás je výzvou tomuto standardu dostát, ba ho překračovat. A když se to daří, odměna se dostaví: uvědomíte si, že taková práce má smysl.

René Kočík



  Vášnivý šlechtic divadla   
  Jak to slyší Andrea Hanáčková  
 
  Čirá krása Tara Fuki  

  Pořiďte si        
 
  Když se herci dobře baví 
  Navštivte