Duch a tělo Pinkavy a Bolfa

V plzeňské Galerii „13“ se potkali fotograf Ivan Pinkava (1961) a malíř Josef Bolf (1971). Dvojice autorů, kteří dlouhodobě přitahují diváckou pozornost jak svými existenciálně angažovanými tématy, tak jejich osobitým zpracováním. Aktuální výstava s názvem Ještě místo – Pustá zem spadá pod hlavičku Decadence Now! a patří k nejlepšímu, co tento ambiciózní projekt kurátora Otta M. Urbana po republice nabízí.

Josef Bolf: Schoolyard II (2007)

Pinkavovy černobílé snímky, pečlivě a čistě komponované a stylizované v jakémsi naléhavém, metafyzickém oparu, galerijnímu prostoru dominují. Mají za námět především stopy po člověku, který odešel, zmizel ze záběru a zanechal za sebou jeviště Ivan Pinkava: Foucaultovo kyvadlo (2009)dekorované posledními, symbolickými objekty: matrací, dekou, židlí, párem bot, usychající větví. Pinkavovo dílo se od poloviny osmdesátých let po současnost dramaticky a logicky vyvíjelo: autor prošel ve svých fotografiích postupně všechny fáze lidského života – od zrození po smrt. Nyní stojí na prahu nicoty. Anebo věčnosti? Jeho záběry z posledních let totiž jako by daleko víc věcí otvíraly, než uzavíraly. Prázdnota v Pinkavově podání klade jednu otázku za druhou.

Obrazy Josefa Bolfa mají jiná, niternější témata: noční můry tu krouží nad přízračným, cizím a ledovým prostorem socialistického sídliště a snášejí se mezi jejich fyzicky i duševně zubožené obyvatele. Bolf je malířem úzkosti a strachu, vizionářem apokalypsy, rozvratu, konce. Na rozdíl od Pinkavy jsou jeho obrazy „plné“ a „pohyblivé“. A to jednak zásluhou některých bohatě dějových scén, jednak díky užitým technikám: lavírované barvy navozují dojem, že plátno pláče, zatímco proškrabávané práce se do diváka zaříznou jak ostří břitvy. Jsou to malby velmi fyzické, velmi zraňující. A s fotografiemi Ivana Pinkavy si rozumějí dobře – jako si tělo rozumí s duchem.

Radim Kopáč, výtvarný a literární kritik  Retro 2010   
  Jak to vidí Petr Koudelka  
 
  Duch a tělo Pinkavy a Bolfa  

  Navštivte        
 
  Bytosti zvané houby 
  Téma