Číslo 36 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s operní pěvkyní.
Gabrielou Beňačkovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Podzim plný záhad

K nejoblíbenějším pořadům, který má stanice Praha v aktuální programové nabídce, patří cyklus Stopy, fakta, tajemství. Počáteční zájem posluchačů nepolevuje, jak o tom svědčí i množství dopisů a permanentně zaplněná e-mailová schránka autora námětů a scénářů Stanislava Motla. „Přiznávám, že mě takový ohlas zaskočil. Doufal jsem pochopitelně, že se mi podaří rozhlasové posluchače zaujmout, ale že zájem bude tak veliký...“ Podzimní série pátrání, která nás zavede do doby druhé světové války, k zajímavým lidským příběhům i do oblasti mystiky a záhad, začíná už počátkem září. A zdá se, že se opět máme na co těšit. Posuďte sami.

„Někdy se mi tajemství podaří odkrýt, jindy ne, ale je zajímavé jít po jeho stopách i tehdy, když se vám ho odhalit nepodaří,“ říká Stanislav Motl

Hned první poprázdninovou sobotu nás Stanislav Motl pozve do Vídně, kam se vypravil za Bibi Haasovou, manželkou slavné hvězdy třicátých let Huga Haase. „Shodou okolností jsem byl posledním novinářem, který s ní měl možnost mluvit. Zdálo by se, že o Hugo Haasovi už víme všechno, ale přece existuje část jeho života, která zůstávala zamčená jako pověstná třináctá komnata – tou je holocaust a smrt rodinných příslušníků, kteří ho nepřežili. O tomhle Haasově traumatu jsme s paní Bibi hovořili především.“

Carnac, Stonehenge a učitel Patejdl

Jisté odlehčení od tématu, které je dosud pro mnohé velmi bolestné, přináší následující díl Fakt nazvaný Kamenný otazník.
Co mají společného bretaňský Carnac (tedy lépe Karnag), britský Stonehenge a venkovský učitel Antonín Patejdl? Nic víc a nic míň než kameny. Kameny, jejichž tajemství dosud nebylo zcela odhaleno, a to ani na jediném jmenovaném místě. Carnacké menhiry jsou jakoby náhodně rozložené, stonehengeské tvoří uzavřený celek a ty, na něž kantor Patejdl narazil u obce Kounov v roce 1934, jsou seskupeny do pravidelných řad.
Antonín Patejdl byl, jak se na prvorepublikového učitele slušelo, vzdělaný a akurátní člověk. Svůj nález pečlivě prozkoumal a vše oznámil památkovému úřadu. A také napsal článek do vlastivědného sborníku žateckého muzea. Kamenné řady označil za „jedinečnou prehistorickou stavbu nejen u nás, nýbrž v celé střední Evropě“. Jeho domněnku tehdy potvrdil například i článek v přírodovědeckém časopise Vesmír – s dodatkem, že dosud „nebyl zjištěn pravý účel uvedených řad“ a že by se snad mohlo jednat o „astronomické linie určující pohyb slunce a polohy význačných hvězd“ či o stavbu z doby pohanské. O čem ale nikdo nepochyboval, byla skutečnost, že se jedná o „zajímavý nález, nad kterým se i laik pozastaví a zamyslí nad minulostí našich dávných předků“.
A tak tomu zůstalo dalších pětasedmdesát let.
„Je to skutečná záhada,“ dodává Stanislav Motl, „z hlediska geologického se jedná o místo tvořené opukou a pískovci, jenže kamenné řady jsou křemencové. Kde se tam vzaly? Teorií je mnoho, seriózní i praštěné. Místo zkoumali geologové i senzibilové, zástupci obou skupin pomáhali v pátrání i mně, a výsledek? Tajemství odolalo. Kloním se k názoru, že se jedná o pravěký kalendář, ale kdo ví?“
A nemrzí vyhlášeného pátracího novináře, že si kameny opět nechaly svůj příběh pro sebe? „Vůbec ne. Snažím se lidem přinášet tajemství, někdy se mi ho podaří odkrýt, jindy ne, ale je přece zajímavé jít po jeho stopách i tehdy, když se vám ho odhalit nepodaří.“

Kameny královské

Desítky hodin jsme ochotni postávat na Pražském hradě, kdykoli jsou v jeho prostorách vystaveny korunovační klenoty. Jako by nás magicky svazovaly s naší minulostí a státností. Zpřístupňování korunovačních klenotů má svá pevná pravidla: nesmějí opustit Pražský hrad, jsou k vidění jen při nejvýznamnějších příležitostech a kdo se jich dotkne neoprávněně... Všichni víme, jak to dopadlo s Reinhardem Heydrichem.
Nejvýznamnějším z klenotů je Svatováclavská koruna. Je pravda, že se v rozložení drahokamů skrývá dávná šifra Karla IV., nějaké královo poselství?
„Příběh korunovačních klenotů je pro mě z celé podzimní série nejzajímavější. Karel IV. byl mimořádný panovník, o tom není sporu, říká se ale o něm, že měl i mimořádné, teď přesně nevím, jak bych to formuloval, snad mimosmyslové schopnosti, které promítl právě do sestavení kamenů Svatováclavské koruny, a že do ní zašifroval jisté poselství. Příběh o koruně mi pomáhali sestavovat dva lidé, kteří ji takzvaně mají na starosti, historik a zlatník, a já doufám, že posluchače o nějaké poznatky obohatíme.“

Mareš, nebo Marais?

Skutečnost, že kořeny rodiny slavného francouzského herce Gérarda Philipa šplhají až k Česku, je všeobecně známá (kdyby nebyla zrušena c. a k. monarchie, pocházeli bychom společně s jeho rakouskou babičkou z jednoho kraje). Ale že u nás patně měl své předky i Jean Marais?
„Možná to tak bude,“ říká Stanislav Motl. „Tenhle příběh souvisí s mým zájmem o historii druhé světové války. V roce 1943 přišla na obecní úřad v Bohuslavicích u Nového Města nad Metují žádost z pařížského gestapa, aby ověřili árijský původ jistého Jana Mareše, který má být předkem Jeana Maraise. A protože ze zkušenosti vím, že gestapo se málokdy mýlilo, řekl jsem si, že by bylo zajímavé tuto informaci prověřit. Víc zatím ale neprozradím.“
Osobně se domnívám, že prozrazeno už toho bylo dost. Přijměte tedy pozvánku stanice Praha a nalaďte podzimní Stopy, fakta, tajemství – dozvíte se víc.

Šárka Vieweghová

Foto Robert Zlatohlávek  Snění za všechny prachy        
  Jak to vidí Věra Nosková
 
  Carmen Soni Červené       

  Nalaďte si        
 
  Podzim plný záhad      
  Téma