Číslo 33 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s basbarytonistou.
Adamem Plachetkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ivan Klíma, spisovatel

Herny, kasina, rozum usíná

„Žila jsem s gamblerem sedm let. Každou chvíli nedonesl výplatu, mezitím jsem se s ním stokrát rozešla kvůli penězům, mám s ním dvě děti, alimenty platí exekucí. Gambler se nikdy nezmění, dokáže si kolikrát navymýšlet spoustu lží. Holky, rozejděte se s ním, dokud je čas.“ (Z internetové diskuse o chorobném hráčství.)
Kdysi jsem psal o svém třídním profesorovi, který nám vštěpoval rady do života. Jedna zněla: Nikdy nesázejte, sázení je daň z blbosti. A to v té době ještě nestály v každé hospodě hrací automaty a v každé druhé ulici nelákaly na své jackpoty herny i kasina.
Pátého ledna letošního roku jsme novelizovali (pokolikáté už) náš loterijní zákon a povolili internetové sázení. Hned první den se zaregistrovalo šest tisíc sázkařů a vložilo na své účty šest milionů. Od té doby se počet sázejících zmnohonásobil. Internet je plný skvělý lákadel: „Jackpot hry Arabské noci činí 2 595 905 Euro. Je to vůbec jeden z nejoblíbenějších jackpotů. Abyste mohli vyhrát jackpot, musíte hrát s maximální částkou…“ Že byste také museli trefit možnost jedna k mnoha milionům, to už lákadlo neuvádí; člověk, který v sobě neuspal všechnu soudnost, si to ovšem může spočítat sám. Bohužel naděje na pohádkovou výhru dokáže rozum zatemnit.
Daň z blbosti patří mezi nejvýnosnější daně, které část obyvatel dobrovolně odvádí. I když počet kasin, heren a provozovatelů internetového sázení je v zemi víc než tisíc a počet hracích automatů jde do desetitisíců, podnikání v tomto oboru patří bezesporu k nejvýnosnějším v zemi. Podle oficiálních údajů, k nimž můžeme mít spíš nedůvěru, se v loňském roce prosázelo sto dvacet devět miliard korun – částka byla o dvacet jednu miliardu vyšší než v roce předchozím.
Stát se raduje z daní, na něž sázkaři přispívají. Radují se majitelé heren, kteří tvoří velice movitou, a tedy vlivnou skupinu podnikatelů. (Nesnáším slovo lobby a všechna od něho odvozená slova.) Mezi státem a obcemi se trvale vedou spory. Ti vykutálenější konšelé se dožadují většího podílu na dani z blbosti, ti uvážlivější se snaží herny z obcí úplně vystrnadit anebo je aspoň odklidit z centra města (to samozřejmě neplatí o pražských konšelích) a z blízkosti škol. Chorobné hráčství (v rámci jazykového úpadku nazývané gamblerstvím) totiž patří ke stejně zhoubným návykům jako braní drog, alkoholismus či kuřáctví. Zdá se, že ti, kdo jménem státu rozhodují o tom, které zhoubné návyky legalizovat a které naopak kriminalizovat, mají jediné kritérium: nakolik lze kontrolovat peníze, které státu ze zhoubných návyků plynou.
Kupodivu v Rusku, které nám v málokterém konání slouží jako podnět k následování, se rozhodli podnikání heren a kasin navzdory všem ziskům, které z toho státu plynuly, zakázat, respektive je přesunout do pustých částí země co nejvíce vzdálených od velkých měst. Naši komentátoři měli buď za to, že to je vměšování státu do svobody podnikání, jiní předpověděli, že to dopadne jako s Gorbačovovým úsilím omezit v Rusku spotřebu alkoholu. Prostě se podnikání z legální oblasti přesune do ilegální, stát přijde o své daně, peníze zůstanou plně v rukou podsvětí. Málokdo si všiml, že zákaz heren platí i v zemi, která se považuje za zemi ničím neomezovaného podnikání – tedy ve Spojených státech amerických. Prakticky ve všech státech unie jsou kasina i herny zakázány. Las Vegas, kam vášnivé hráče odkázali, leží v poušti vzdáleno na tisíc kilometrů od všech velkých amerických měst.
Miliardy, které státu přináší daň z blbosti, ze značné části přicházejí od nejchudší části obyvatel, neboť pro ně vidina nečekaného zbohatnutí znamená často jedinou představitelnou cestu, jak by získali peníze, a dále od chorobně závislých hráčů, které ve většině případů jejich vášeň připraví o všechno, uvrhne je do dluhů, z nichž se pak snaží utéct dalším zadlužováním anebo krádežemi a podvody. Tato chorobná závislost v marné naději očekává záchranu v úspěšné sázce a milionové výhře, která přece jednou musí přijít. Téměř nikdy nepřijde, zato ničí životy, rozbijí rodiny a uvádí v zoufalství bezpočet postižených.
„Manžel se po patnáctiletém manželství zastřelil. Nechal tu tři děti. Dvanáct let hrál ruletu a prohrál dům a čtyři miliony. Gambling je nejhorší závislost na světě. ČR je ráj heren, politici s tím nechtějí nic udělat.“ (Z internetové diskuse)
Při zákazu kasin a všeho hazardního hráčství není nutno řídit se příkladem Ruska, stačilo by (pokud nevystačíme s vlastním rozumem) řídit se příkladem Spojených států...  Herny, kasina, rozum usíná
  Jak to vidí Ivan Klíma
 
   Sex ve městě Brně

   Dívejte se
 
   Než přišel Voskovec
   Nalaďte si