Číslo 12 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.ředitelem Českého rozhlasu 6.
Peterem Duhanem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Peter Duhan, ředitel Českého rozhlasu 6

Vaši stanici charakterizují dvě slova – analytická publicistika. Co tím rozumět?

Východiskem by mohl být večerní čas, v němž vysíláme: tehdy přichází chvíle pro zastavení nad obecnějšími souvislostmi. Na rozdíl od stanic Českého rozhlasu produkujících aktuální žurnalistiku nabízíme posluchačům publicistické formáty zaměřené spíš na analýzu jevů, událostí, osobností, a také na jejich zasazení do kontextu, na hledání analogií v minulosti i alternativ dalšího vývoje. Vracet se do minulosti, protože pak lépe vidíme možné cesty do budoucnosti – v tom spatřuji smysl analytické publicistiky.

Vaše snaha jít věcem „pod kůži“ samozřejmě vyvolává množství reakcí. Těm slouží diskusní fórum na vašich webových stránkách. Další možnosti nabízí Klub přátel Šestky, který umožňuje svým členům přístup do zvláštního virtuálního pokojíčku. Můžete tuhle novinku přiblížit?

S nápadem založit klub přátel naší stanice přišli sami posluchači a my jsme ho uvítali. Protože však na jeho organizování nemáme dostatek sil ani času, pověřili jsme jednu z iniciátorek, paní Naději Tondlovou, aby se stala koordinátorkou celého projektu, a ona s naší podporou uvedla věci do pohybu. Vytvořili jsme si na internetu vlastní „klubové prostory“, do nichž mají přístup na speciální heslo pouze členové a s nimi někteří redaktoři Šestky.

Je to trochu elitní záležitost, jako ve staré dobré Anglii...

Otevřených diskusních fór je spousta, i na webových stránkách Českého rozhlasu, tak proč by vedle nich nemohl existovat klub jen pro členy? Ten pokojíček je sice jen virtuální, ale s členy klubu se u nás na Šestce setkáváme i osobně. V den setkání kolega Radko Kubičko připraví do vysílání kulatý stůl Názorů a argumentů, kde místo politologů, novinářů, filozofů diskutují posluchači. A mohu vám říci, že je to pro nás mimořádně podnětné. V této přímé interakci s posluchači se rodí nový styl žurnalistiky, vytváření spřízněných společenství, která mají co sdělit a také to umí.

Přesto se objevují názory, že vaše stanice dává prostor spíše intelektuálům z jedné části politického spektra, kteří často poskytují salonní rady z pohodlí pražských kaváren, kdežto život je jinde.

S tím nesouhlasím. My pěstujeme názorovou žurnalistiku, jiná ani podle mne nemá smysl. Politika stanice je ale založena na vyvažování názorů. Představitelé levicových stran nám vyčítají, že jsme pravicoví. Pravice nám vyčítá levicovost. Je to sice paradox, ale vypovídá o tom, že nejsme jednostranní. Může se samozřejmě stát, že v jednom vydání pořadu se seskupí víc názorů s liberálnějším pohledem na svět, ale garantuji vám, že v jiném pořadu bude o to víc pohledů dejme tomu s aspektem sociálním. Vyvažování se ovšem neděje v rámci minutáže, to nikam nevede. Když si někdo udělá dlouhodobější snímek pořadu Názory a argumenty, dospěje k závěru, že Český rozhlas 6 zprostředkovává všechny relevantní názorové proudy.

Zastavme se ještě u pořadu Volejte Šestku. Tahle sobotní hodinovka často působí jako předtočený pořad, a přitom je to živé vysílání, do kterého může zavolat kdokoli. Jak jste dosáhli toho, že vaše moderátory neobtěžují „grafomani“ éteru?

Pravda je, že i tomuto pořadu dávají jistý glanc členové Klubu přátel Šestky. Ti, co volají po nich, velice zvažují, jestlli mají co říct a jak to říct. K tomu jsme se ale museli propracovat. Začínali jsme půlhodinovým pořadem, ve kterém se lidé často vyjadřovali v dosti obtížně zformulovaných větách. Chtělo to mravenčí práci našich moderátorů, kteří trvali na jisté kultuře projevu a také ji sami uplatňovali. Svou roli hraje také niveau stanice, v němž se určitý typ lidí cítí nepatřičně.

Milan Pokorný

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 10. 3.


Petr Koudelka
  Já a mimozemšťané
  Jak to vidí Ivan Kraus
 
   Zeurítia brasileira

   Pořiďte si
 
   Neznámý autor známé knihy
   Téma