Číslo 12 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.ředitelem Českého rozhlasu 6.
Peterem Duhanem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jean–Paul Dubois si na publicitu moc nepotrpí. Toto je jedna z mála jeho fotografiíNeznámý autor známé knihy

Ve vltavských Schůzkách s literaturou se v neděli 22. března ve 20 hodin představí román Život po francouzsku a jeho autor Jean-Paul Dubois. Tento francouzský prozaik a novinář jako by nepatřil do dnešní přemedializované doby: nestojí o publicitu. Na všech jeho knihách jej představuje stejný krátký biografický textík a získat jakékoliv další informace je obtížné. Po výrazném úspěchu jeho posledních knih se v tisku objevilo několik rozhovorů, ale je zarážející, jak i v těchto obsáhlejších výpovědích chybí informace o tomto skromném prozaikovi. Shrňme si to málo, co o spisovateli stojícím stranou víme...

Jean-Paul Dubois se narodil roku 1950 v Toulouse, vystudoval sociologii a vystřídal nejrůznější zaměstnání. Patnáct let působil ve Spojených státech jako korespondent týdeníku Le Nouvel Observateur. Debutoval roku 1984 detektivním románem Analytické resumé zmateného citu, roku 1986 následovala esejistická kniha Chvála leváků ve světě jednorukých. Z jeho deseti románů uveďme ještě Každého rána vstávám (1988), Život mi nahání strach (1994) nebo Kdyby mě tak tahle kniha mohla přiblížit k tobě (1999). Pobyt ve Spojených státech dal vzniknout knihám Amerika mne znepokojuje (1996) a Až do té chvíle bylo v Americe vše jak má být (2002).

Konečně úspěch

První úspěch přišel roku 1996: Dubois získal za knihu Kennedy a já cenu France Télévisions. O tři roky později ji zfilmoval režisér Sam Karmann. Opravdu velký úspěch však zaznamenal až román Život po francouzsku (2004): byl navržen na všechny čtyři nejvýznamnější francouzské literární ceny (Goncourt, Médicis, Renaudot a Femina) a nakonec získal cenu Femina a také Prix du roman FNAC.

Dubois jde po stopách jednoho životního příběhu a rafinovaně ho zasazuje do historických souvislostí. Hlavnímu záměru, totiž zobrazit politický, společenský vývoj a od něho se odvíjející život jedince v daném časovém úseku, odpovídá už sama struktura románu: všechny kapitoly nesou jméno a dataci funkčních období jednotlivých francouzských prezidentů.

Život po francouzsku začíná v roce 1958 s Charlesem de Gaullem a končí roku 2002, kdy je francouzským prezidentem Jacques Chirac. Mezi těmito mezníky se odehrává život Paula Blicka. V Duboisově románu znějí tragikomické tóny každodenního života prolnuté s klíčovými událostmi politickými, střídá se rozčarování a sarkasmus, a vzniká tak nemilosrdný portrét moderní evropské společnosti. Autorka pořadu Jovanka Šotolová charakterizuje polohu vyprávění těmito slovy: „Úvodní kapitola se otvírá skokem do smutné scény, kdy se rodiče dozvídají o úmrtí svého prvorozeného syna. Teprve posléze se čtenář dozvídá, že vypravěčem je mladší bratr mrtvého Vincenta, Paul. Ten se také stává středobodem celé této malé historie, příběhu jednoho obyčejného života jistého Francouze, představitele střední společenské třídy, člověka nijak ambiciózního a procházejícího životem – a také dějinami – jaksi mimochodem, spíš ve vleku událostí, stojícího pokud to lze záměrně stranou, a často tedy nezúčastněného komentátora okolního dění. Spisovatel Dubois dokáže příběhu s tak tragickým podtextem dát nečekaně humorný náboj. Vypravěč Paul vidí svět kolem sebe zcela realisticky. Tu jej vykládá s ironií, tu s chápavým pousmáním a jindy s pobaveným úšklebkem.“

V jednom rozhovoru z roku 2004 Jean-Paul Dubois vysvětloval, že román vznikl víceméně živelně a vlastně od konce: „Kniha se mi seskládala po smrti matky. Zrodila se z pocitu ztráty a smutku. Jednou večer jsem napsal větu a napadlo mě, že ta bude stát na konci románu. Pak už jsem ji neopravoval. A když jsem příběh dopsal, ta věta přesně zapadla na samý konec. Na počátku tedy byl pravý opak osnovy.“

Na otázku, jací spisovatelé jej ovlivnili, uvádí Dubois tato jména: John Updike, John Fante, Cormac McCarthy, Philip Roth, John Ford, Charles Bukowski, Emmanuel Bove. „Ovlivnili mě hlavně američtí autoři,“ říká. „Začal jsem je číst, protože jejich díla byla plná života. Americká literatura je pro mě literaturou plnou radosti. Nesoudím vůbec francouzskou literaturu, ale u žádného francouzského autora jsem nikdy nenašel to, co nacházím například u Updika. Je vzdělaný, vtipný, inteligentní, snobský, ale prostý. Je to čtenářský sen.“

Co má v životě smysl

Úspěch u porot literárních cen a u čtenářů umožnil spisovateli rozloučit se s novinařinou. Dubois s humorem vysvětluje: „Od roku 2004 již nepracuji jako žurnalista. Je těžké to nějak vysvětlovat, ale snažím se pracovat co nejméně, abych měl co nejvíc času na nicnedělání. Knihy mi skýtají více volného času než novinařina, ale kdybych se zítra stal profesionálním hráčem golfu, a kdyby mi to dávalo ještě víc volného času, nechal bych psaní. Mým cílem je mít čas pro sebe, nemít žádného šéfa a nemuset dávat žádné rozkazy. Mít co nejméně povinností a nikoho nemuset k ničemu nutit, to je pro mne základ. Myslím, že jsem od narození nikdy nemyslel na nic jiného než na zahálku a na přemýšlení o tom, jak se věci mají. Potřebuji co nejvíce času na pochopení světa, ve kterém žiji.“

Petr Turek, redaktor ČRo 3 – Vltava


Petr Koudelka
  Já a mimozemšťané
  Jak to vidí Ivan Kraus
 
   Zeurítia brasileira

   Pořiďte si
 
   Neznámý autor známé knihy
   Téma