Číslo 52 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s herečkou.
Magdalénou Borovou. 

 

 

 

 

 

 

 


Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Náboženství mezi námi

Koncem roku se také u nás mluví hlasitěji o víře. Náboženská tradice tu sice není moc silná, ale ve vánoční čas i média přijmou náboženství jako téma hodné většinové pozornosti. Ti, kdo nevědí nebo vědí málo, mohou od adventu i u televize, novin či rádia zaznamenat něco z křesťanské zvěsti, byť se tak děje především zpravodajsky: vysvětlováním, které jen málokdy ožívá duchovním obsahem.

Na prosinec také připadá jiná náboženská slavnost – podle židovského kalendáře se s ním částečně kryje hebrejský měsíc kislev, kdy židé slaví osmidenní Svátek světel Chanuka. Pražané ho mohli zaznamenat před Dvořákovou síní, kde lubavičtí chasidé tradičně rozsvěcejí světla na obřím svícnu, ale v souvislosti s letošní Chanukou stojí zvlášť za zmínku účast kardinála Miloslava Vlka na slavnosti připravené izraelským velvyslanectvím. Primas katolické církve zde v židovském prostředí promluvil o společné vánoční a chanukové symbolice světla, připomněl společnou naději křesťanů a židů.

České prostředí náboženským horlivcům již dlouho nepřeje. Struktury náboženské jsou naštěstí odděleny od struktur politických, fundamentalismus coby projev nesnášenlivosti a agresivní předpojatosti vůči jiným vyznáním zůstává okrajovým jevem. Ne tak jinde ve světě, zvláště v jeho muslimské části. Naposledy se to stalo zřejmé během aféry z počátku tohoto měsíce v súdánském Chartúmu. Anglická učitelka, které zde malým dětem dovolila, aby plyšového medvídka pojmenovali nejoblíbenějším jménem Mohamed, měla být za urážku víry a náboženství zbičována a uvězněna. Tisíce demonstrantů pálily její fotografie, požadovaly její smrt a provolávaly hanbu Británii.

Učitelka byla nakonec omilostněna, ale něco z té rozepře zahladit nelze a nepůjde: vědomí, že propast mezi euroatlantickým a muslimským světem se stále více prohlubuje, je po prosinci 2007 zřetelnější. Dovede si někdo představit, že tam, kde náboženští fanatici řádí kvůli domnělé urážce, by se jejich nejvyšší náboženský činitel zúčastnil slavnosti jiných věřících? Nebo že by mu dokonce o svém svátku naslouchali jinověrci?

V poslední době slyšíme mnoho stížností, že Evropa je rozložená konzumem, bezvěrectvím, úpadkem hodnot a postmodernou. Je na tom, žel, hodně pravdy. Na druhou stranu: buďme vděčni, že nežijeme v náboženské a politické totalitě. Pořád platí, že svoboda nabízí především dobrou, nedestruktivní volbu, a evropští křesťané a židé jí mohou hodně napomoci. Není-li jejich hlas na starém kontinentě dost slyšet, je na místě zvážit, kolik je mezi jejich náboženskými představiteli lidí vskutku duchovních: spirituálních, hodných následování. Na tom, zda o sobě dají takto vědět, totiž hodně záleží. Při dnešní degeneraci politické kultury je to důležité pro Evropu, ale nepřímo i pro muslimský svět.


  Rozhovor s Magdalénou Borovou                             Zkraje týdne Leo Pavláta                            Fejeton Ivana Krause