Číslo 45 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s hercem.
Petrem Nárožným.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Byron v Interlakenu a Holmesův hrob

Autor pořadu Jiří Kamen (vpravo) a jeho průvodci: holmesolog Ferdinand T. Salverda (uprostřed) a Rostislav Novak„Jako ve snu!“ měl vykřiknout lord Byron při pohledu z Interlakenu na vrcholky Eigeru, Mönchu a Jungfrau. „Kdo nenavštívil krajinu v okolí Interlakenu, nezná Švýcarsko!“ napsal skladatel Felix Mendelssohn v dopise své matce. Marku Twainovi se Jungfrau v podvečerní hře barev, stínů a tvarů jeví jako látka pro sen, který nepochází z této země.

Švýcarsko se na konci 18. století stalo jednou z nejvýznamnějších literárních krajin v Evropě. Helvetské hory a jezera vstupují do Goethových, Byronových a Shelleyho textů, do obrazů Williama Turnera. Neklidné duše romantiků ve Švýcarsku nalézají dramaticky rozervanou, a tedy s nimi spřízněnou krajinu. Byronův hrdina Manfred hledá, znechucen životem, smrt v nedotčené majestátní přírodě velehor. Chce se vrhnout do hlubin z vrcholu Jungfrau.

Analýza jedné vraždy
V Interlakenu se odehrála i událost, která vstoupila do dějin psychoanalýzy. Dne 1. září 1906 se ruská revolucionářka Taťána Leonťjevová pokusila zavraždit Petra Durnova, jednoho z nejnenáviděnějších a nejkrutějších carských úředníků. Durnov byl právě na dovolené v hotelu Jungfrau v Interlakenu. Revolucionářka však omylem zabila jiného muže, který byl carskému úředníkovi podobný. Psychoanalytik Fritz Wittels vypracoval analýzu tohoto činu. To, že vražedkyně měla na sobě nové šaty, vyložil jako přípravu na symbolický sexuální akt uskutečněný pomocí revolveru Browning, známého symbolu mužského pohlavního orgánu. A to, že Leonťjevová při tělesné prohlídce na úředníky plivla, vysvětlil jako její symbolickou snahu být pannou. Dějiny psychoanalýzy obsahují bizarní epizody.

Zápas nad vodopádem
Reichenbašský vodopád, kde se střetli Holmes a profesor MoriartyAutora článku i rozhlasového pořadu v Interlakenu provázel Rostislav Novak, Čech, který se ve Švýcarsku usadil po osmašedesátém. Z Interlakenu se ve Víkendové příloze stanice Vltava (sobota 10. listopadu, ČRo 3 – Vltava, 9.00) vydáme do nedalekého městečka Meiringen, v jehož blízkosti se nalézají Reichenbašské vodopády, dějiště posledního zápasu Sherlocka Holmese s ďábelským profesorem Moriartim. Střetnutí dvou gigantů dobra a zla na římse nad vodopádem, které 4. května 1891 skončilo detektivovou smrtí, je zaznamenáno v Doylově povídce Poslední případ. Oba zápasící muži spadli do propasti a pád nepřežili. (Sherlock v roce 1903 na nátlak čtenářů vstal z mrtvých, ale to už je jiný příběh.)

Meiringen a nedaleké Reichenbašské vodopády vstoupily díky pobytu Arthura Conana Doyla do světové literatury. Městečko se stalo Mekkou Sherlockových příznivců – každý rok 4. května, v den výročí detektivovy domnělé smrti, se jich k vodopádu dostaví hojný počet.

„Dlouhý pás zelené vody, neustále se s rachotem valící dolů, a hustá, dýmající záclona vodní tříště, stoupající stále vzhůru, obluzují člověka svým ustavičným hřmotem a sykotem…“ Tak Doyle popisuje Reichenbašské vodopády. Dnes nevyvolávají tak velkolepý dojem, vody je méně než na konci 19. století, ubrala ji vodní elektrárna nad vodopády. Skalní římsa, kde se zápas odehrál, je označena křížkem.

Co vypátrali holmesologové
V Meiringenu můžeme pokračovat ve výpravě v Holmesových stopách. Na náměstí Arthura Conana Doyla najdeme Holmesovu sochu a v podzemí bývalého kostela je umístěno muzeum slavného detektiva, ve kterém je rekonstruován jeho přijímací pokoj z londýnské Baker Street.

Doylův Poslední případ začíná odstavcem: „Třetího května jsme doputovali do vesničky Meiringen, kde jsme se ubytovali v hostinci Englischer Hof, který tehdy vedl Peter Steiler starší. Byl to inteligentní muž a mluvil výborně anglicky, poněvadž pracoval tři roky jako číšník v hotelu Grosvenor v Londýně. Na jeho radu jsme se odpoledne čtvrtého května vydali společně na túru.“

Holmesologové zjistili, že Peter Steiler z povídky měl předobraz ve švýcarském hoteliérovi Alexandrovi Steilerovi ze Zermattu a že hostinec Englischer Hof je ve skutečnosti dodnes existující hotel Du Sauvage, jehož ředitelem je Ferdinand T. Salverda, přední švýcarský holmesolog, náš průvodce v krajině spojené s pobytem Sherlocka Holmese.

Jiří Kamen, redaktor ČRo 3 – Vltava

Foto Karel Kerlický


  Rozhovor s Petrem Nárožným                  Jak to vidí Ivan Klíma                 Byron v Interlakenu a Holmesův hrob