V   t o m t o  č í s l e :
Ivo Mathé
Leo Pavlát
Petr Koudelka

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 38 / 2007

 

Ivo Mathé

Nebojme se světu otevřít

Ivo Mathé (56) je už třetím rokem rektorem Akademie múzických umění. V uplynulém patnáctiletí byl šéfproducentem Československé televize, generálním ředitelem České televize, kancléřem prezidenta Havla, spoluautorem a producentem televizního cyklu Etiketa. Od roku 1990, kdy si jej studenti sami vyžádali, nikdy nepřerušil pedagogickou činnost na FAMU, kde přednáší o televizi. O televizní problematice také publikuje odborné i populární texty. Ve filmové a televizní branži je považován za autoritu, předsedá odborným porotám a komisím (například porotě soutěže Filmové nadace RWE & Barrandov Studio, která posuzuje náměty a scénáře k hraným filmům). Je znám jako schopný manažer, muž činu a vyhraněných názorů... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

   

  Optimalizováno pro MSIE 6.0