V   t o m t o  č í s l e :
Jiří Svoboda
Věra Nosková
Petr Koudelka

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 30 / 2007

 

Jiří Svoboda

Tichá hvězda českého filmu

Filmy ani televizní inscenace režiséra Jiřího Svobody nepatří do kategorie zábavných úsměvných dílek, která vyšumí s posledním titulkem. A těžko bychom v jeho filmografii hledali snímek, který se nezabývá hlubokými psychologickými pohnutkami či základní otázkou viny a trestu. S otázkami je spojeno i Svobodovo tříleté politické angažmá v čele KSČM na počátku devadesátých let. Není novináře, který by se na toto donkichotsky reformátorské životní období Jiřího Svobody nezeptal, ovšem neznám člověka, který by ho za to odsuzoval. I lidé opačných politických názorů mluví o Jiřím Svobodovi s úctou a respektem... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0