V   t o m t o  č í s l e :
Václav Koubek
Leo Pavlát
Zdeněk Velíšek

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 28 / 2007

 

Václav Koubek

Potřebuju jen auto a harmoniku

Václav Koubek patří ke stálicím české písničkářské scény. Svým originálním koncertním projevem si získává fanoušky už téměř třicet let. Poetické texty, nenapodobitelný způsob zpěvu a osobitá hra na harmoniku jej řadí k tvůrcům, kteří obohacují píseň o svůj pohled na věci kolem sebe a vymykají se všem dočasným módním proudům. Na Koubkově interpretaci se projevuje herecká zkušenost a výrazný vypravěčský talent. Dokáže posluchače vtáhnout do svých příběhů a jeho koncert se stává sledem poutavých historek vyprávěných buď slovem nebo písní... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0