Návrat na titulní stránku

číslo 28 / 2007

Navštivte


Hradiště ve znamení filmu

Letní filmová škola v Uherském Hradišti vstupuje letos do „Kristových let“. Možná i trochu kvůli tomuto symbolickému číslu, naznačujícímu zmoudření, zvolili pořadatelé populární přehlídky pro 33. ročník (20.–29. července) jako ústřední téma stáří. Hlavní sekce, obsahující 55 filmů s tímto zaměřením, má název Člověk a stáří. Dramaturgie letní školy tak chtěla obrátit pozornost na období lidského života, které je v současné dynamické společnosti poněkud opomíjeno; především však tím vytvořila příležitost pro prezentaci špičkových děl světové kinematografie. Jsou mezi nimi mj. Bergmanovy Lesní jahody, Komik Tonyho Richardsona, Kočičí hra Károlye Makka, Poslední štace F. W. Murnaua, Kozincevův Král Lear, Příběh Alvina Straighta Davida Lynche, Stařec a moře Johna Sturgese, Život jako smrtelná choroba přenášená pohlavní cestou Krzysztofa Zanussiho. Z domácí produkce jsou připraveny například filmy Barbora Hlavsová Martina Friče, Směšný pán Karla Kachyni, Babí léto Vladimíra Michálka a samozřejmě Svěrákovy Vratné láhve, které podle ředitele LFŠ Jiřího Králíka „jako bychom si pro letošní letní školu přímo objednali.“

Hostem letošní Letní filmové školy v Uherském Hradišti by měl být i Wim WendersTaké další cykly slibují zajímavé návraty i objevy. Sekce Brazilský film představí vývoj tamní kinematografie od němé éry až po současnost: díla dvacátých a třicátých let Huberta Maura, avantgardní Limite, hudební i dobrodružné tituly, rozsáhlou retrospektivu originálního filmaře Glaubera Rochy, z nové generace díla Luize Fernanda Carvalho. Cyklus Kavkazský film připomene kinematografii Arménie, Ázerbajdžánu a Gruzie, mezi nimi díla Otara Joselianiho a Nany Džordžadzeové, velká pozornost bude věnována rovněž Sergeji Paradžanovovi. Už potřetí je na programu letní školy zvláštní cyklus Deset filmů, které otřásly filmovým světem, v němž jsou postupně představována díla rozhodující pro vývoj filmového umění. Letos tu budou kupříkladu tituly Bůh a ďábel v zemi slunce G. Rochy, Formanův Přelet nad kukaččím hnízdem, Paradžanovova Barva granátového jablka, Hamlet Laurence Oliviera či Zanussiho Amatér.

Bohatý doprovodný program nabídne divadelní představení (Divadlo Na tahu Andreje Kroba aj.), koncerty (například setkání středoevropských skupin, které se zabývají brazilskou hudbou), výstavy (fotografie Wima Wenderse, Jindřich Štreit na téma stáří) a jako vždy semináře, diskuse a workshopy. Hradiště uvítá řadu hostů, mezi nimiž by vedle četných dalších tvůrců měl být i Václav Havel (loni se pro nemoc musel omluvit) či Wim Wenders.

Letní filmová škola, jejímž hlavním posláním nadále zůstává prohlubování filmového vzdělávání odborníků i milovníků filmu, se už tradičně otevírá i široké veřejnosti – například v komponovaných rodinných akcích najdou poutavý program hlavně děti.

AGÁTA PILÁTOVÁ

Foto archiv