V   t o m t o  č í s l e :
Josef Kroutvor
Věra Nosková
Jan Halas

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 25 / 2007

 

Josef Kroutvor

Nemám rád dobré nápady

Letos pětašedesátiletý „pražský chodec“ Josef Kroutvor vystudoval filosofii, historii a dějiny umění na Filosofické fakultě UK. V roce 1968 pobyl studijně rok ve Francii. Bezmála třicet let pracoval v Uměleckoprůmyslovém muzeu, v oddělení užité grafiky a fotografie. V letech 1990–92 příležitostně přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Fakultě sociálních věd UK v Praze. Vydal na dvě desítky knížek, v nichž se věnuje malířství, fotografii, literatuře, architektuře, designu, ale také urbanismu nebo sociologii a psychologii kultury. Jeho nejvlastnějším žánrem je esej. Pro Obecní dům připravil v roce 1999 výstavu Cesta na jih, v roce 2005 napsal (s Davidem Radokem) operní libreto Popis jednoho zápasu na motivy textů Franze Kafky. Žije v Praze na Žižkově, je ženatý, má syna Josefa... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0