V   t o m t o  č í s l e :
Vlastimil Třešňák
Jiřina Šiklová
Petr Pavlovský

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 18 / 2007

 

Vlastimil Třešňák

Terapeutický pětiboj Vlasty Třešňáka

Původně bigbítový kytarista a zpěvák, poté originální písničkář, postupem let navíc spisovatel a malíř Vlasta Třešňák toho ve svém životě prožil víc než dost. Člen exilového sdružení Šafrán vydával své první desky ve Švédsku, kam se po emigraci uchýlil. Po návratu desky vyšly v reedicích a doplnila je další alba - naposledy s příchodem letošního jara album s názvem Skopolamin. Knihkupectví nabízejí Třešňákovy knihy a čas od času se můžeme na výstavách potkat i s jeho obrazy. V písničkách, knihách i výtvarných dílech se odráží mnohé z jeho života: ústrky ze strany komunistického režimu, naděje i beznaděj, odchod do ciziny, návratová zklamání i peripetie s občanstvím... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0