Návrat na titulní stránku

číslo 18 / 2007

Jak to vidí


Jiřina Šiklová, socioložka

Pavel Tigrid na Croix des Petits Champs

V naší rodině se četl a byl dostupný i v době „normalizace“ časopis Svědectví, vydávaný v exilu Pavlem Tigridem a do tehdejšího Československa tajně pašovaný. I přesto mne zaujal výrok mého syna Jana, který poté co se Pavel Tigrid vrátil z exilu, prohlásil: „Když má člověk pevné přesvědčení, trochu štěstí a dožije se vysokého věku, získá alespoň ve stáří satisfakci za to, co udělal.“ Na jeho slova jsem si vzpomněla, když jsem 10. dubna v Paříži přihlížela odhalení pamětní desky na domě v ulici Croix des Petits Champs, kde kdysi byla redakce této revue. Doufám, že se i pro další generace zachová, alespoň v Paříži, připomínka čtvrtletníku, který více jak třicet let podněcoval a formoval naše myšlení a v zahraničí spoluvytvářel obraz o lidech žijících tehdy v Československu za zadrátovanými hranicemi vlastního státu.

Pavel Tigrid emigroval nejen před Hitlerem, ale hned po únoru 1948 i před komunisty. V exilu se snažil těm, kteří doma zůstali, pomáhat. Dařilo se mu to. V jeho Svědectví vycházely texty zakázaných autorů z Československa, kritické přehledy domácích událostí, stejně jako jeho vlastní analýzy. Tigrid byl schopen spojovat dohromady lidi z několika odlišných vln našeho exilu, vytvářel ve světě povědomí, že ne všichni v Československu se podřídili a vzdali vlastního názoru. Svědectví bylo rozdáváno Čechům a Slovákům na plážích tehdejší Jugoslávie a občas i ve vlacích a u benzínových pump těm, kteří se vraceli domů. Když se báli Svědectví převézt přes hranice, alespoň si časopis přečetli a doma o jeho obsahu informovali.

Pamětní deska podle návrhu architekta Svatopluka Sládečka byla v ulici Croix des Petits Champs odhalena za přítomnosti nejméně dvou stovek Čechů a Slováků, žijících v Paříži a početné skupiny těch, kteří přijeli z Prahy jen kvůli této akci. Po několika slavnostních projevech, kdy promluvil i bývalý prezident Václav Havel, byla na domě odhalena deska z cínu, jejíž barva i struktura povrchu připomíná materiál, ze kterého se kdysi vyráběly tiskařské štočky. Text je jasný: „V tomto domě sídlila redakce opozičního časopisu Svědectví, jehož zakladatelem a šéfredaktorem byl Pavel Tigrid (1917 Praha–2003 Héricy), výjimečná postava československého exilu.“

Paříž byla prozářena sluncem a já měla radost z toho, že alespoň někomu z těch, co nám, „zdejším“ pomáhali a sloužili v exilu, se dostalo uznání. Ta deska tam vydrží, protože Francouzi neboří pomníky a nepřejmenovávají ulice dle momentálního politického trendu.