V   t o m t o  č í s l e :
Jan Balej
Leo Pavlát
Jindra Klímová

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 17 / 2007

 

Jan Balej, výtvarník a režisér

Začalo to snem o přišitém uchu

Studio Hafan film zaměřené na tvorbu animovaného a loutkového filmu sídlí v nenápadné ulici na rozhraní Žižkova a Vinohrad, jde se do něj přes dvůr, do zadního traktu obyčejného činžáku. Ale když proniknete dál do studia a do malé pracovničky režiséra a výtvarníka Jana Baleje, jste rázem v početné, lehce pohádkové společnosti loutek; odevšad na vás tiše mávají postavičky z jeho filmů. Pan principál tohoto nemluvného loutkového divadla má ostatně ticho rád, přesněji: nepotřebuje k vyjádření příběhů, pocitů a atmosféry mnoho slov. V jeho nejnovějším filmu Jedné noci v jednom městě nejsou dokonce téměř žádná. Je to podivuhodný film, skládá se z pěti příběhů o osamělosti, o touze po štěstí, po nalezení místa na slunci. Má tu sympatickou vlastnost, že poskytuje prostor, aby děj i pointy si mohl každý vyložit po svém, podle vlastního vnímání a rozpoložení... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0