Návrat na titulní stránku

číslo 17 / 2007

Jak to slyší


Jana Jirátová, studentka

Osmdesát minut jednoho hloupého sporu

Simona Stašová - jedna herečka, jedna postava, a přesto několik výrazných a zajímavých hlasových poloh...Friedrich Dürrenmatt, autor předlohy rozhlasové inscenace Proces o oslí stín (1958), se nechal volně inspirovat humoristickým románem Ch. M. Wielanda (1733–1813) Příběh Abdéřanů. Vypravuje groteskně komediální příběh sporu, který přeroste do obludných společenských rozměrů s ničivými následky. Příčinou všeobecné zkázy je lidská hloupost, politikaření, vypočítavost, ziskuchtivost. Do sporu zubaře Struthiona a oslaře Anthraxe, zda je možné ve stínu osla, jehož si Struthion pronajal, odpočívat bezplatně, či ne, se postupně zapojuje celá Abdéra. Lid se bouří, proces je medializován. Všichni chtějí naplnit právo, vykonavatelem intrik levice i pravice se stává námořník Tyfides, který zapálí oheň ve dvou posvátných okrscích. Oheň v Abdéře zasáhne všechny, spálí lidské ideály, z osloviny se stává katastrofa. A čí je to vlastně vina? Koho jiného nařknout než samotného osla - bezmocné zvíře, které splašeně pobíhá hořícím městem.

Proces o oslí stín v režii Ivana Chrze ukazuje, jak lidé dokáží z komára udělat velblouda a svou tvrdošíjností, sobectvím a malicherností zničit život nejen sobě. Hra není pestrá jen množstvím aktuálních otázek, ale i počtem hereckých hlasů. Na její realizaci se podílelo takřka čtyřicet hereckých osobností. Protagonisty ztvárnili Václav Vydra (jako bohatý a bezbožný zubař Struthion, zastánce pokroku a moderního názoru) a Jiří Lábus (v roli věřícího oslaře, ziskuchtivého a sobeckého chudáka Anthraxe). Jan Kanyza zas věrně zobrazil postaršího, prací již unaveného soudce, který je ve většině případů pro smír, neboť je nerozhodný a nikdy neví, na čí stranu se postavit.

Za zmínku stojí také ženy oslaře a zubaře. V procesu hrají velkou roli - stávají se hybateli i tlumočnicemi strastí svých mužů. Herecky a prostorově významnější je Krobyle, žena Anthraxova. V podání Simony Stašové zprvu působí jako uťápnutá husička, která ale s přibývajícím dějem nabývá sebevědomí a získává mužův respekt. V procesu nevidí žádné vyhlídky, poctivě se prý vyhrát nedá, proto vymyslí plán - proces povýší na otázku náboženství, zapojí do něj velekněze Strobyla. V závěru mění Simona Stašová polohu bojovné ženy za roli odevzdané a zubožené manželky, jejíž osud končí v otroctví. Jedna postava, jedna herečka, přesto několik výrazných a zajímavých hlasových poloh.

Pavel Minks svou dramaturgií, Ivan Chrz režií a neopomenutelný Michal Rataj citlivou volbou zvuků a hudby vytvořili zábavný, gradovaný příběh s mnoha tragikomickými scénami a dokázali mu dát - mimo jiné i použitými výrazovými prostředky (medializace procesu stylem dnešních médií, závěrečná apokalypsa v podobě válečného útoku apod.) - punc aktuálnosti.

Publikovaný text vznikl v semináři rozhlasové kritiky, pořádaném katedrou divadelní vědy FF UK Praha. Je redakčně upraven a vztahuje se ke hře Friedricha Dürrenmatta Proces o oslí stín. Český rozhlas 3 - Vltava ji v premiéře vysílal 11. listopadu 2006.

Foto Jarka Šnajberková