V   t o m t o  č í s l e :
Zuzana Lapčíková
Pinchas Steinberg
Elton John

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 9 / 2007

 

  Z u z a n a  L a p č í k o v á

Zpívám, jak mi zobák narostl

Setkat se s cimbalistkou a zpěvačkou Zuzanou Lapčíkovou je radost. Ona sama často mluví o tom, s kým je občerstvující být a pracovat, na koho ráda vzpomíná. Občerstvující přitom je strávit vedle ní třičtvrtěhodinku s mikrofonem, občerstvující je být na jejím koncertu, občerstvující je poslouchat její desky. Tu poslední, album s názvem Černobílá, natočila s romským hudebníkem Josefem Fečem a jeho přáteli. A jelikož jsme se k rozhovoru sešli v budově Českého rozhlasu v Karlíně, první otázka se vlastně nabídla sama:... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0