46
vyšlo 3. 11. 2003

Adolf Born
Jaroslav Vanča
J
indra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


  A d o l f  B o r n


.

Adolf Born: Opravdový umělec by tři tečky na plátně nevystavil Už jako čtrnáctiletý věděl Adolf Born, že chce být ilustrátorem nebo cestovatelem. Obojí uskutečnil - stal se malířem, u kterého ilustrování knih patří vedle volné tvorby k nejčastější každodenní práci. Cestování se mu sice nestalo povoláním, ale když na něj přijde řeč - a s Adolfem Bornem na něj řeč přijde pokaždé - vyjmenuje několik dalších svých "domovů" v Evropě. Myslím si, že je to zvláštní štěstí, naplňovat po celý život svoje klukovské představy. Vždyť kolik lidí stráví i polovinu života hledáním sebe sama. Adolf Born si svou cestu našel v dětství a myslím, že v jeho práci a vůbec v životě je patrná tato dávná ukotvenost - jeho názory a mnohdy nekompromisní postoje, hodnoty, které ctí, neochota ztrácet čas zbytečnostmi, pevný a pravidelný režim všech dnů a především úžasné množství precizní práce. Výstavy po celém světě, více než 230 ilustrovaných knih, několik desítek animovaných filmů, celá řada ocenění.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv