45
vychází 27. 10. 2003

Talichovo kvarteto
Jaromír Štětina
R
udolf Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Talichovo kvarteto


.

Ke klasické hudbě musí člověk dozrát   Členové Talichova kvarteta si letos v létě mnoho neodpočinuli. V době, kdy my ostatní trávíme dovolenou, se totiž koná velké množství hudebních slavností a festivalů, na které je toto špičkové kvarteto zváno. Květen je zastihl v Koreji, červen a červenec strávili povětšinou v Belgii, nato hráli ve Francii a SRN. Odtud se na sklonku srpna narychlo vraceli přes Itálii, kde také koncertovali, aby v Praze zakončili festival našich smyčcových kvartet k poctě Antonína Dvořáka. Než znovu odjeli, požádala jsem kvarteto - tedy pány Jana Talicha (první housle), Petra Macečka, (druhé housle), Vladimíra Bukače (viola) a Petra Prauseho (violoncello) o rozhovor. "Trhat" tuto čtveřici se mi zdálo nemožné.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv