33
vyšlo 4. 8. 2003

Josef Koutecký
Rudolf Křesťan
J
aroslav Vanča
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


   Josef Koutecký


.

Civilizace je na rozcestí Poprvé jsem ho osobně zažila kdysi na počátku devadesátých let ve velké aule Karolina, kde měl promoční projev k absolventům lékařské fakulty. Byla to podivuhodná řeč: víc než o odborných věcech pojednávala o důležitosti dobrých vztahů mezi lékařem a pacientem a také o tom, že budoucí doktoři by měli mít smysl pro krásu - pro přírodu, hudbu, poezii či obrazy. Přední dětský onkolog profesor JOSEF KOUTECKÝ (72) o umění mluví rád a zasvěceně. Vědec, vysokoškolský pedagog, autor stovek odborných publikací a přednášek, přednosta Kliniky dětské onkologie; letos byl znovu - od roku 1990 po páté - zvolen děkanem 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity. Je aktivní muzikant a organizátor hudebního života (proslulých Karolinských koncertů), člen Správní rady Nadačního fondu Pražský podzim, Umělecké rady Národního divadla, správní rady Akademie výtvarných umění, nadace českých grafiků Hollar a předseda nadace Národní galerie v Praze, milovník literatury a výtvarného umění, autor esejů a pohádek.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv