Vlak číslo 3717, konečná stanice: svoboda

Řekne-li se dnes Vlak svobody, vytanou nám na mysli vlaky, které na podzim roku 1989 dopravovaly východoněmecké uprchlíky z ambasády NSR v Praze do bavorského Hofu nad Sálou. Byl však ještě jeden Vlak svobody, a to o hodně dříve. Vyjel v září roku 1951 z Chebu a na palubě měl československé uprchlíky. Právě tomuto dnes zapomenutému Vlaku svobody je věnován další z pořadů cyklu Dobrá vůle, který vysílá Za svobodou s rudou hvězdou na čele...Dvojka ČRo v sobotu 28. února v 18.30.

Konečná prvního Vlaku svobody byla přitom jen několik desítek kilometrů na jih od cílové stanice těch pozdějších. Bylo jí město Selb v pohraničí naproti Aše. Okolnosti tohoto prvního hromadného útěku vlakem podávají otřesné svědectví o nelidských poměrech stalinské doby.

Útěk byl nevyhnutelný

Osobní vlak číslo 3717 mířil dne 11. září 1951 odpoledne jako obvykle z Chebu do Aše. Parní lokomotivu řídil Jaroslav Konvalinka, těsně před odjezdem se k němu přidal jeho dobrý známý, výpravčí Karel Truksa. Oba muži středního věku pracovali na nádraží v Chebu. Truksa měl ten den volno, a to, že se přesto objevil v práci, mělo mimořádně závažný důvod. V Házlově pak přistoupil další dobrý známý obou mužů, MUDr. Jaroslav Švec z Aše, který působil také jako sportovní a vězeňský lékař. Stejně jako Konvalinka a Truksa měl i on s sebou manželku a děti. A ani to nebylo náhodou.
Všichni tři muži byli totiž činní ve třetím odboji. „Denně vidíme kolem sebe tolik násilí,“ píše o tom později ve své autobiografii Karel Truksa, „že jsme se rozhodli některým nešťastníkům pomoci a přepravit je přes hranice.“ Jako železničář měl k tomu jedinečnou příležitost. Přes západní hranice u Aše jezdily pravidelně nákladní vlaky, které do válkou poničeného Německa dopravovaly uhlí a dřevo. Truksa s Konvalinkou se kvůli odbojové činnosti ocitli už jednou ve vězení a ven jim tehdy pomohl právě lékař Jaroslav Švec.
V září 1951 byla odpůrcům režimu Státní bezpečnost opět v patách, útěk se stal nevyhnutelným i pro ně samotné. Zbývalo jen velmi málo času. Domluvili se, že unesou osobní vlak přes hranice u Aše do Selbu, a dohodli technické podrobnosti, jak odvážný záměr uskutečnit.

Karel Truksa pózuje pro západní novináře

Obyčejný osobák

Toho odpoledne 11. září 1951 seděla ve vlaku číslo 3717 také mladá učitelka Gerta Fröhlichová, která jela tak jako každý den po práci ve škole ve Františkových Lázních domů do Aše. Podobně jako většina cestujících, jichž bylo ve vlaku přes sto, o plánovaném únosu nic netušila. O Gertiných zkušenostech ve Vlaku svobody vypráví v pořadu její pozdější manžel, ašský učitel a novinář Pavel Jetleb.
Do vlaku nastoupila již v Chebu také šestnáctiletá studentka Věra se spolužáky, dojížděli denně vlakem z Aše do chebského gymnázia. Také Věra, nyní paní Biedroňová, podává v pořadu svědectví. Po nechtěné účasti v útěku se rozhodla pro návrat do Československa. Americká vojenská správa v táboře Grafenwöhr, která převzala odpovědnost nad Vlakem svobody v tehdejší americké okupační zóně Německa, jí návrat bez problémů umožnila. Zcela jinak dopadli kluci z gymnázia, kteří nakonec zůstali na Západě a z Bavorska odešli do Spojených států. Z celkového počtu osob ve Vlaku svobody se nakonec vrátilo sedmdesát sedm do vlasti a třicet pět zůstalo na Západě.

Posádka Vlaku svodoby: výpravčí Karel Truksa (vlevo) a strojvedoucí Jaroslav KonvalinkaAgentský kousek?

Nevrátili se organizátoři útěku a jejich rodiny, železničáři Truksa a Konvalinka a ašský lékař Švec, jakož i další odpůrci režimu zasvěcení do únosu. Osudy rodiny Jaroslava Švece jsou dobře zdokumentovány díky vzpomínkám příbuzných. V pořadu podávají svědectví dva z nich: Jiří Liška z Aše, synovec uprchlých manželů Švecových, nyní již bohužel po smrti, a jeho dcera Vlasta Lišková. Vyprávějí o odyseji Švecových v exilu, než konečně zakořenili ve Spojených státech, ale také o následcích, které měl útěk rodiny Švecových pro jejich blízké, kteří zůstali doma v Aši, v podobě odsouzení a dlouholetého žaláře.
Orgány státní moci si totiž vyložily celou záležitost účelově podle svých mocenských zájmů. I o tom je řeč v pořadu, v němž zazní také úryvky rozhlasového vysílání z podzimu roku 1951. Z lékaře Jaroslava Švece, který střežil ruční brzdu ve vagonu při přejezdu hranic s nefunkční pistolí v rukou, a z dalších uprchlíků ve vlaku udělala komunistická propaganda „teroristy zásobené zbraněmi americkým agentem“.

Po kolejích do Bavorska

Svobodný přístup k informacím, volný pohyb, svoboda žít, kde chceme, a utvářet si život tak, jak chceme. Každý metr, který pamětihodný vlak 11. září 1951 ujel, je prostoupený myšlenkou svobody. V čem ale ta svoboda konkrétně spočívá, jakou cenu jsme ochotni za ni zaplatit, co musíme udělat pro to, abychom si ji zachovali? To závisí v neposlední řadě na politických poměrech, ve kterých žijeme. V tomto smyslu je pořad o Vlaku svobody vysílaný k výročí komunistického puče také pořadem o demokracii a aktivní účasti v ní.

Uprchlíci po příjezdu do bavorského Selbu

Vlaková trať mezi Aší a Selbem, na které se hromadný útěk Vlakem svobody odehrál, spí mezitím stále spánkem šípkové Růženky. Princ je ale již na cestě, aby ji polibkem probudil. Tato mezera starého vlakového spojení mezi Čechy a Bavorskem má být ještě v tomto roce uzavřena a vlaková doprava na něm obnovena...

Maria Hammerich-Maier, autorka pořadu

Foto repro z knihy Ivo Pejčoch: Hrdinové železné opony (Cheb 2008)  Přímluva za Phila Marlowa
  Zpěvník Jana Buriana
 
  Chvilka islámské poezie
  Nalaďte si
 
  Vlak číslo 3717...
  Téma