Pozapomenutá cesta do Ruska

„Chtěl jsem psát hymny na Rusko a budu psát litanie. Zadobře je se podívat do světa, má-li kdo svůj domov rád, má ho pak rád dvojnásob. Rusko je ta poslední velmoc na světě, která by nás k závisti snad nutila, že nejsme v něm. Bůh zaplať, že ne. Bůh nedej, aby se tak jednou stalo.“ Těmito slovy líčil spisovatel Vilém Mrštík (1863–1912) v jednom z dopisů své zážitky z cesty do Ruska v roce 1896. Mrštík tehdy nepsal jen dopisy, ale je také autorem pozapomenutého cestopisu, který knižně vyšel až roku 1992 pod názvem Cesta do Ruska s podtitulem Listy z Nižního Novgorodu. Číst se z něj bude od 17. února ve vltavských Stránkách na dobrou noc.

V Cestě do Ruska Vilém Mrštík přechází od básnivých obrazů až k národohospodářským komentářům, které koření půvabnými historkami a drobnými portréty. Na drezíně u Petrozavodska, kolem roku 1910.

Upřímně řečeno – netradiční cestopis Viléma Mrštíka zná vskutku jen málokdo. Taky bych jej patrně neznala, kdybych v létě loňského roku nenatáčela v polském Krakově a kdyby mi tehdy u kafe překladatel Jacek Baluch neřekl, že by z Mrštíkova textu přeložil rád alespoň tu část, která se týká Krakova.

Zachráněný rukopis

Hned po návratu z Polska jsem se vydala do knihovny. Kniha Cesta do Ruska s podtitulem Listy z Nižního Novgorodu se knihou stala teprve v roce 1992, kdy ji Jan Vladislav připravil pro vydání v nakladatelství Arkýř, rukopis byl objeven vlastně náhodou mezi papíry určenými ke skartování. Vzhledem k tomu, že Mrštíkovy zápisky vznikaly v roce 1896, uplynulo mezitím v českých řekách opravdu hodně vody.
Cesta do Ruska je vlastně souborem novinových textů Viléma Mrštíka – korespondenta. V roce 1896 se Nižnij Novgorod stal místem konání Všeruské průmyslové výstavy a Mrštíka do Novgorodu vyslal pražský německy psaný deník Politik. Vzhledem k procarské orientaci listu to nejspíš nebyl nejšťastnější nápad. Mrštík, který se do Novgorodu vydal přes Ostravu, Krakov, Čenstochovou, Varšavu a Moskvu, vskutku nešetřil kritikou, a tak se jeho texty dočkaly v německém překladu i několika cenzurních zásahů.

(Ne)okouzlené putování

Mrštíkovy zápisy přecházejí od básnivých obrazů až k národohospodářským komentářům, které spisovatel koření půvabnými historkami a drobnými portréty. Během své cesty popsal často těžko čitelným rukopisem čtyřiadevadesát listů. Nepřepisoval do čistopisu, psal pod prvním dojmem, vložil do obálky a poslal do Prahy. Jak se dovídáme z poznámky Jana Vladislava, rukopis není úplný, celá se zachovala pouze první část nazvaná Na cestě do Nižního Novgorodu, a Vilém Mrštík zřejmě nikdy neuvažoval o jeho knižním vydání. Ovšem za připomínku určitě stojí skutečnost, že zatímco v letech 1896 až 1897 směly Listy z Nižního Novgorodu vyjít téměř celé, o osmdesát let později z nich ve výboru cestopisných črt bratří Mrštíků Okouzlené putování nemohly vyjít ani ukázky...
Sedmidílné Stránky na dobrou noc v ostravském studiu připravila Tvůrčí skupina Regiony. Text vybrala a upravila autorka článku, v jejíž režii uslyšíme Tomáše Jirmana. Zvukově na pořadu spolupracovala Hana Plecháčková.

Eva Lenartová, vedoucí Tvůrčí skupiny Ostrava 

A děvušky pochopily jeho žal

Přestože cestopis Viléma Mrštíka vyšel ve své době na pokračování v pražském deníku Politik německy, česká verze byla dlouho zapomenuta. Dodnes silně aktuální rukopis zachránil před skartováním šťastnou náhodou literární historik a baltista Radegast Parolek.

x Jel jsem do země, kterou jsem miloval, a stojím nyní před jejím obrazem... x Zažraní entuziasté Ruska nevidí v Paříži nic jiného než pelech hříchu, divocí nadšenci a velebitelé Francie v Rusku zase nic jiného než zemi barbarského zpátečnictví. Sem tam už jsme naznačili, v čem to zpátečnictví skutečně existuje (feudální disciplína, terorismus, karabáčnictví, přepjatá, práva lidské důstojnosti ponižující administrativa, její šikanování, militarismus), jinde budeme zas míti příležitost poukázati na to, v čem Rusko nad jiné země vyniká: silně vyvinutá a slavně dokázaná láska k umění v míře, o jaké se nám posud nezdálo... x A stojím teď před hádankou: ruští spisovatelé – básníci, myslitelé, umělci – jsou důsledkem, plodem ruské civilizace, nebo jsou to jen lilie čisté, vykvetlé z hnojiště? x Nesmím zapomenout na vodku. Je to strašlivý nástroj, vymyšlený na Slovanstvo samým satanem. A má tu nejhorší vlastnost, že čím víc se pije, tím víc se jí chce. (...) „Nikdo by nevěřil,“ pravil činovník celým vzezřením své polozblblé bytosti, „nikdo by nevěřil, co v té mršce vodce je za sílu!“ x Cizinec je ve všech zemích jako vzácný pták, z kterého každý rád utrhne pírko na památku. Na Rusi zvlášť takové peří mají velice rádi. x Nepozbyla platnost Havlíčkova slova z Rus, že „každý v Rusku cestující cizinec nějaký silný ohled na Sibiř mít musí“. x Na Kreml nesmí nikdo sáhnout, poněvadž je císařský – a na Prahu může sáhnout každý, poněvadž náleží kdekomu, jen když hodně peněz má. x Není pochyb o tom, že Rusko zaujímá vůči ostatní Evropě egoisticky nepřátelský postoj. (...) Evropa zde hrála a hraje svými podnikateli, svými mistry, vynálezy a zkušenostmi úlohu mouřenína, kterého očekává dvojí osud: buď vykonal za odměnu svou povinnost, a pak může jít, anebo se může vzdát svého náboženství, své víry a časem národnosti a stane se tím, čím se už staly legiony jiných, totiž Rusem, ruským poddaným. x Rusové zatím nedělají nic jiného, než že v cizích zemích připravují půdu pro budoucí svůj ráj, spokojují se vrchním panstvím nad tuzemci administrativní a vojenskou správou, ponechávajíce národům jejich práva, výsady, náboženství, řeč, samosprávu. Zatím jen tak mimochodem kolonizují. Ale jak to bude vypadat s právy, výsadami, náboženstvím a řečí zabraných území, až kolonizovány budou? x Ivan Ivanovič mávl zvadle rukou. „A, jechaj! K děvuškam!“ A „děvušky“ pochopily jeho žal!  Jak žít tváří v tvář skonu?
  Dívejte se
 
  Melancholie Tara Fuki
  Pořiďte si
 
  Pozapomenutá cesta do Ruska
  Téma