Jak žít tváří v tvář skonu?

Filmový obraz lidí, vědomých si blížící se smrti, zdůrazňoval v minulých desetiletích hlavně jejich nenadálou činorodost – z české tvorby lze uvést zejména Kachyňova Směšného pána (1969). Později převládly vhledy do rozjitřené psychiky umírajícího, nuceného vyrovnat se s neodvratným osudem. Mezi takto zacílené výpovědi patří i snímek Jako nikdy z roku 2013 (sobota 21. února, ČT2, 21.50), napsaný Markétou Bidlasovou a režírovaný Zdeňkem Tycem, z jehož tvorby si vzpomeňme alespoň na vizuálně oslnivý debut Vojtěch, řečený sirotek a také na Smrady.

Film zachycuje, jak o těžce nemocného, stále popudlivějšího malíře Vláďu Holase (Jiří Schmitzer), pečují obětavě, byť s více či méně tlumenou vzájemnou žárlivostí, hned dvě jeho milenky

Film zachycuje, jak o těžce nemocného, stále popudlivějšího malíře Vláďu Holase (Jiří Schmitzer), jako umělce snad uznatelného, jako člověka však charakterově rozporného, sobeckého, pečují obětavě, byť s více či méně tlumenou vzájemnou žárlivostí, hned dvě jeho milenky – jak ta dávná (Taťjana Medvecká), tak současná (Petra Špalková). Jen poznenáhlu se dovídáme, že manželství se Holasovi rozpadlo a že dospělý syn se s ním přestal stýkat a jen obtížně k němu nalézá cestu.
Všichni herci zvládli své zjitřené postavy věrohodně, vtiskli jim verbální sršatost, která znenadání zajiskří. Snadno si povšimneme, jak Schmitzerův Vladimír, jehož zraňuje pomyšlení na blížící se konec, až arogantně odmítá starostlivost. Zlomyslně se strefuje do slabostí či rozpaků svých bližních, jako by mu činilo potěšení urážet je a ponižovat. Špalkové Karlu, jen zdánlivě odměřenou, vyvede z míry i pouhé pomyšlení, že by někdo mohl pomýšlet na dědictví – stačí si vybavit, jak kousavě zareaguje při kuchání ryb. Také Medvecká svou Jarunu obdařila bezmyšlenkovitě oddanou zaslepeností, jak lze vypozorovat z přístupu k její vlastní rodině, k manželovi, který je se vším mlčky smířen. I tady postačí drobný, ale výmluvný postřeh – doma upečený závin hodlá s sebou odvézt k Vladimírovi, aniž by pomyslela na vlastní rodinu.
Obě stárnoucí ženy se totiž dobrovolně vydělily ze svých rodin, aby se Vladimírovi mohly věnovat. A nesejde na tom, že Jarunu vídáme zejména v kruhu její rodiny, zatímco Karlu, odcizenou vlastním rodičům, provázíme hlavně při cyklistických výletech do hospody v blízké vsi či při pravidelném nočním koupání. Tyc ovšem zkoumá nejen vztahy mezi oběma (vykajícími si) ženami, které střídajíce se u nemocného jen zdráhavě překonávají vzájemnou rivalitu, ale také jejich poměr k Vladimírovu synu a jeho snoubence. A sděluje, jak obtížné je prodrat se k pozitivnímu citu, ať již jej chceme dávat, nebo přijímat.

Jan Jaroš, filmový publicista

Foto Bohdan Holomíček  Jak žít tváří v tvář skonu?
  Dívejte se
 
  Melancholie Tara Fuki
  Pořiďte si
 
  Pozapomenutá cesta do Ruska
  Téma