Číslo 43/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s socioložkou.
Jiřinou Šiklovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Ve stopách slavného dědečka

Dvacátého sedmého října uplyne sto let od narození chemika a vynálezce měkkých kontaktních čoček Otty Wichterleho (1913–1998). Český rozhlas Plus natočil pořad (vysílá se v pátek 25. října v 16.10) s jeho vnukem Hynkem, který se věnuje vědě stejně jako dědeček a otec. Působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a zabývá se kmenovými buňkami.

Hynek Wichterle s autorkou článku ve studiu Českého rozhlasu Plus

Jako dítě žil Hynek Wichterle s dědečkem ve společném domě. „Rád jsem sledoval, jak dědeček opravuje, napadaly ho zajímavé postupy, jak dělat nové věci,“ říká. Touhu porozumět věcem v sobě měl už odmala.
Hynek Wichterle ve svém oboru, vývojové neurobiologii, sleduje, jak se vyvíjejí nervové buňky v mozku a v míše. Než se ale rozhodl pro vědu, zkoumal, jak se bádá ve světě. Bodem obratu se stala stáž na biomedicíně v Bostonu u profesora Petra Jarolíma. „Tam jsem se poprvé do vědy zamiloval.“ Jarolímův tým se snažil najít chyby (mutace) v genech, které způsobují chudokrevnost. Práce v laboratoři šla Wichterlemu dobře od ruky, následoval doktorát z Rockefellerovy univerzity v New Yorku. „Všichni studenti byli výborně finančně podpořeni a mohli si vybrat jakékoliv téma, které je na univerzitě zajímalo,“ vzpomíná. O devadesátých letech mluví jako o zlaté době biomedicíny. Dnes už jsou totiž choroby, které způsobují mutace v jednom genu, většinou popsané.
V roce 2001 publikoval Hynek Wichterle s kolegy práci o tom, jak se dají v laboratoři přeměnit embryonální kmenové buňky na motorické neurony, nervové buňky, které ovládají pohyb svalů. V roce 2008 jeho tým poprvé popsal živé motorické neurony smrtelně nemocných lidí s amyotrofní laterální sklerózou. Jde o vzácnou nemoc, při níž dochází k náhlému odumírání nervových buněk v mozku i v míše. Vědci mají ambici poškozené neurony nahradit, není ale snadné propojit míchu s příslušným svalem. Než se však budou účinné látky, které by tomu pomohly, zkoušet na pacientech, mohou uběhnout desítky let...

Martina Mašková, dramaturgyně ČRo Plus

Hynek Wichterle s autorkou článku ve studiu Českého rozhlasu PlusŠtědrý den s kontaktními čočkami

Manželka Otty Wichterleho Linda zavzpomínala pro Český rozhlas Plus, jak se manželovi na Štědrý den roku 1961 podařilo vyvinout první kontaktní čočky. Do improvizovaného čočkostroje tehdy zabudoval mimo jiné součástky ze stavebnice Merkur a dynamo z jízdního kola. Za první čtyři měsíce vyrobila rodina Wichterlova pět a půl tisíc čoček.

Jak se to podařilo?
Manžel se držel zlínského hesla Kdo cesty zkracuje, život prodlužuje a také zkracuje čas. Hned se pustil do práce. Na Štědrý den v poledne se moc neslaví, tak jsme se do toho pustili všichni a večer už byla první sada hotová.

Řadu čoček jste prý vyrobila i vy osobně...
Polymerizace se musí dělat rychle a pod netečným plynem, argonem. Když manžel odešel do práce, já jsem doma pokračovala. Za měsíc jsem vyrobila asi čtyři tisíce čoček. Oční lékař, se kterým manžel spolupracoval, byl šťastný, denně si pro ně chodil. V kuchyni byly hrníčky a skleničky plné vody a čoček, protože čočky se musely dlouho vyplachovat. Vypadalo to u nás jak u vodníka, jenže místo dušiček byly všude čočky.

Napadlo vás, že půjde o vědecký průlom?
Mluvilo se jen o tom, že to pomůže lidem. Manžel byl šťastný, když přišli lidé a říkali, dejte mi čočku. Nebyla tehdy možnost zjišťovat dioptrie, tak to dělal tak, že si dal čočku do svého oka, přidržel si před sebou tisk a podle vzdálenosti, ze které ho přečetl, odhadl počet dioptrií.

Nebylo vám to líto, že vědecké uznání se manželovi dostalo až po roce 1989?
To nám tak vůbec nepřipadalo. Když mohl manžel jezdit do ciziny, stále čočky propagoval, třebaže v malém, ne s vyhlídkou, že by to udělalo radost milionům lidí na světě. Přišel třeba k jednomu profesorovi a řekl mu, že má v očích čočku. Ten mu nevěřil, manžel ji vyndal, hodil na zem, podupal ji, dal si ji do úst – a pak do očí...

(mm)  Vyšší princip
  
Jak to vidí Petr Koudelka
 
  
Islandské desatero
  
Zpěvník Jan Buriana
 
  Ve stopách slavného dědečka
  
Nalaďte si